Bild:
M

Kina idag

Antal invånare: 1 386 395 000 (2017)
Huvudstad: Peking (Beijing)

Befolkning

På knappt ett halvsekel har Kina mer än fördubblat sin folkmängd. Kina är idag världens folkrikaste stat med nära 1,4 miljarder invånare – omkring en femtedel av jordens befolkning är kineser.

Den långvariga och omdebatterade ettbarnspolitiken har numera upphört och det är tillåtet att skaffa två barn.

Religion

Enligt författningen råder religionsfrihet i Kina, och statens tidigare ”rätt att propagera för ateism” är borttagen. Ännu måste man dock vara ateist för att bli medlem i kommunistpartiet.

Politiskt system

I Kinas författning fastslås att landet är en socialistisk stat där all makt ligger hos folket. Staten och kommunistpartiet har länge varit ett. I den nuvarande författningen från 1982 (tillägg har gjorts vid tre tillfällen) har kommunistpartiets ledande roll tonats ned något. Det är dock fortfarande partiorganen som har störst inflytande och kontrollerar beslutsfattandet. Läs om kommunism >
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Kinas utrikespolitik styrs i hög grad av ekonomiska intressen, som behovet av råvaror och energi, och regimen understryker att den eftersträvar stabilitet i kontakterna med omvärlden.

Oro i omvärlden för att Kinas ekonomiska framgång ska följas av hotfulla supermaktsambitioner har bemötts med betyganden om att det handlar om en fredlig utveckling. Men landets agerande i närområdet gentemot Japan och sydöstasiatiska grannländer under 2010-talet väckte farhågor om motsatsen.

Ekonomi

Kinas ekonomiska utveckling efter 1978 har varit snabbare än något annat lands. Sedan 2010 är Kina världens näst största ekonomi efter USA – mätt i bruttonationalprodukt (BNP) – och inom några års tid beräknas den kinesiska ekonomin ha vuxit om den amerikanska. Men några år in på 2010-talet började tillväxten bromsa in och Kinas ledning inledde en övergång till en mer konsumtions- och marknadsstyrd ekonomi.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kinas geografi >

Utrikeshandel

Kina är en av världens ledande handelsnationer och är sedan 2001 medlem i Världshandelsorganisationen (WTO). Exporten har ökat kraftigt under 2000-talet, bortsett från under den globala finanskrisen.

Sociala förhållanden

Kinas snabba ekonomiska utveckling under de senaste årtiondena har bidragit till att hundratals miljoner människor slipper leva i djup fattigdom.

Men fattigdomen är fortfarande utbredd; enligt regeringen levde omkring 100 miljoner kineser på landsbygden i fattigdom 2012.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kina.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 1 386 395 000 (2017)
Huvudstad: Peking (Beijing)

Befolkning

På knappt ett halvsekel har Kina mer än fördubblat sin folkmängd. Kina är idag världens folkrikaste stat med nära 1,4 miljarder invånare – omkring en femtedel av jordens befolkning är kineser.

Den långvariga och omdebatterade ettbarnspolitiken har numera upphört och det är tillåtet att skaffa två barn.

Religion

Enligt författningen råder religionsfrihet i Kina, och statens tidigare ”rätt att propagera för ateism” är borttagen. Ännu måste man dock vara ateist för att bli medlem i kommunistpartiet.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Podcast om Fakta om Kina

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-09-12

Mattias, Kristoffer och Julia är tillbaka efter sommarlovet och pratar om kärnvapen och kärnvapenmakter.

Länkar om Fakta om Kina

Sortera efter:
          

Föreläsning (14:34 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om Kinas historia i modern tid. Vilka traditioner och idéer har spelat stor roll i Kinas historia? Varför har Kina utvecklats som det har gjort fram tills idag?

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kina. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Befolkningstätheten i Kina är inte så hög som man kanske tror, då det är världens folkrikaste land. Danmark har ungefär samma befolkningstäthet som Kina, men t.ex. Nederländerna har flera gånger högre. I factlab kan du jämföra alla världens länder. Se även factlab skola här på SO-rummet där du hittar färdiga lektionsmaterial till factlab.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (38:28 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om Folkrepubliken Kina från 1949 till 2000-tal.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om Kinas aktivitet i Afrika. Det senaste decenniet har Kina blivit alltmer aktivt i Afrika. Det handlar om lån, bistånd och inte minst kinesisk invandring. Kinas dominerande roll i världen växer – vissa talar om landet  som den nya Världsbanken...

Spara som favorit
          

Om dagens och gårdagens Kina; genom 35 st reportagebaserade program får vi höra, känna och uppleva ett av världens mest inflytelserika länder. Ämnen som berörs är kinesisk historia, kultur, hälsa, sjukvård, skola, familj, arbetsmarknad och ekonomisk utveckling. Redaktionen vrider och vänder på de kinesiska städernas snabba expansion för att spegla hur stadens själ har förändrats över tid.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

På UR:s hemsida kan du se programserien Kina om Kina (8 avsnitt). Världens tyngdpunkt håller på att förskjutas från väst till öst. Kina är numera den näst största ekonomin i världen med en stor betydelse för oss alla. Teman som tas upp är: den nya generationens kineser, miljöförstöring, litteratur och kvinnors liv. Det historiska perspektivet finns med liksom skillnader mellan stad och landsbygd samt mellan fattiga och rika. I det sista programmet reser vi utanför Kina och får veta hur omvärlden ser på stormakten...

Spara som favorit
          

PÅ webbsidan Kinastudier hittar du bl.a. fakta om Kina i jämförelse med Sverige, EU och USA. Webbsidan drivs av Eskil Fredriksson, Kinaexpert.

Spara som favorit
          

Kinalotsen är en resebyrå, men på deras hemsida finns också massor med bra information om Kina. Läs om resmål, kultur, tradition, politik och samhälle i Kina.

Spara som favorit
          

På denna sida erbjuds djupa analyser och snabba nyhetsuppdateringar. Många av artiklarna finns inte att läsa någon annanstans på svenska. Ambitionen är kort sagt att vara Sveriges bästa källa för nyheter och analyser från Kina och Östasien.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På tidningen Fokus webbsida hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre artiklar och reportage som handlar om Kina. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i, och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Asien. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet

Spara som favorit
          

I SR Minnens webbarkiv hittar du en temasida om Kina förr och idag. Här presenteras ett urval av radioprogram som varit med och format vår bild av Kina under sju decennier.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Kina ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kina ur olika perspektiv. Kina, officiellt namn Folkrepubliken Kina, är det största landet i Östasien och världens folkrikaste land med över 1,3 miljarder invånare...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Kina. Här kan du läsa om landets samhälle, politik, historia, geografi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Geografi med fokus på Kina. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Kinas geografi ur olika perspektiv.

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Taoismen, eller daoismen, är en gammal kinesisk livsfilosofi som bär stora likheter med buddhismen.

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella...

Aktuell samhällsfakta om Tibet (självstyrande region i Kina). Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om regionen samt en del...

Relaterade taggar