M

Kina idag

Antal invånare: 1 386 395 000 (2017)
Huvudstad: Peking (Beijing)

Befolkning

På knappt ett halvsekel har Kina mer än fördubblat sin folkmängd. Kina är idag världens folkrikaste stat med nära 1,4 miljarder invånare – omkring en femtedel av jordens befolkning är kineser.

Den långvariga och omdebatterade ettbarnspolitiken har numera upphört och det är tillåtet att skaffa två barn.

Antal invånare: 1 386 395 000 (2017)
Huvudstad: Peking (Beijing)

Befolkning

På knappt ett halvsekel har Kina mer än fördubblat sin folkmängd. Kina är idag världens folkrikaste stat med nära 1,4 miljarder invånare – omkring en femtedel av jordens befolkning är kineser.

Den långvariga och omdebatterade ettbarnspolitiken har numera upphört och det är tillåtet att skaffa två barn.

ANNONS

ANNONS

Religion

Enligt författningen råder religionsfrihet i Kina, och statens tidigare ”rätt att propagera för ateism” är borttagen. Ännu måste man dock vara ateist för att bli medlem i kommunistpartiet.

  Kinas flagga.

  Politiskt system

  I Kinas författning fastslås att landet är en socialistisk stat där all makt ligger hos folket. Staten och kommunistpartiet har länge varit ett. I den nuvarande författningen från 1982 (tillägg har gjorts vid tre tillfällen) har kommunistpartiets ledande roll tonats ned något. Det är dock fortfarande partiorganen som har störst inflytande och kontrollerar beslutsfattandet. Läs om kommunism >
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Utrikespolitik och försvar

  Kinas utrikespolitik styrs i hög grad av ekonomiska intressen, som behovet av råvaror och energi, och regimen understryker att den eftersträvar stabilitet i kontakterna med omvärlden.

  Oro i omvärlden för att Kinas ekonomiska framgång ska följas av hotfulla supermaktsambitioner har bemötts med betyganden om att det handlar om en fredlig utveckling. Men landets agerande i närområdet gentemot Japan och sydöstasiatiska grannländer under 2010-talet väckte farhågor om motsatsen.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Kinas ekonomiska utveckling efter 1978 har varit snabbare än något annat lands. Sedan 2010 är Kina världens näst största ekonomi efter USA – mätt i bruttonationalprodukt (BNP) – och inom några års tid beräknas den kinesiska ekonomin ha vuxit om den amerikanska. Men några år in på 2010-talet började tillväxten bromsa in och Kinas ledning inledde en övergång till en mer konsumtions- och marknadsstyrd ekonomi.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kinas geografi >

   Utrikeshandel

   Kina är en av världens ledande handelsnationer och är sedan 2001 medlem i Världshandelsorganisationen (WTO). Exporten har ökat kraftigt under 2000-talet, bortsett från under den globala finanskrisen.

   Sociala förhållanden

   Kinas snabba ekonomiska utveckling under de senaste årtiondena har bidragit till att hundratals miljoner människor slipper leva i djup fattigdom.

   Men fattigdomen är fortfarande utbredd; enligt regeringen levde omkring 100 miljoner kineser på landsbygden i fattigdom 2012.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Kina.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Podcast om Fakta om Kina

   SO-rummet podcast icon
   M

   Kärnvapen och kärnvapenmakter

   av: Mattias, Julia och Kristoffer
   2017-09-12

   Mattias, Kristoffer och Julia är tillbaka efter sommarlovet och pratar om kärnvapen och kärnvapenmakter.

   + Läs mer

   Länkar om Fakta om Kina

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Kinas historia

   Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

   Kinas geografi

   Geografi med fokus på Kina. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Kinas geografi ur olika perspektiv.

   Buddhismen

   Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

   Taoism

   Taoismen, eller daoismen, är en gammal kinesisk livsfilosofi som bär stora likheter med buddhismen.

   Internationella relationer

   Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

   Fakta om Tibet

   Aktuell samhällsfakta om Tibet (självstyrande region i Kina). Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk...

   Relaterade taggar

   Diktatur

   Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

   SO-rummet tag typ

   Kärnvapen

   Här hittar du material med anknytning till kärnvapen i ett historiskt eller aktuellt perspektiv.