S
Tagg
Glob

Multinationella företag

Multinationella företag är viktiga aktörer på den internationella arenan. Förutom att de svarar för en betydande del av världshandeln, kan de påverka hur såväl nationella regeringar som internationella organisationer agerar.

Att stora företag agerar över nationsgränser är dock inget nytt. Det har de gjort i hundratals år. Redan på 1200-talet, till exempel, agerade italienska handelshus på flera europeiska marknader. På 1700-talet började det svenska Ostindiska kompaniet bedriva handel med Östasien.

ANNONS

ANNONS

Den tekniska utvecklingen efter andra världskriget har starkt bidragit till att fler och fler företag inte bara bedriver handel med olika länder, utan att också har sin produktion spridd över världen.

Det typiska för dagens multinationella företag är att de har sitt huvudkontor i ett land - ofta ett rikt - och dotterbolag i andra. Orsakerna till detta är flera:

  • Många företag etablerar sig utomlands för att komma närmare sina olika marknader.
     
  • Genom att etablera dotterbolag utomlands kan de få tillgång till naturresurser som olja, gas och mineraler.
     
  • Genom att förlägga framför allt arbetskraftsintensiv produktion i fattigare länder med låga löner kan företagen höja sina vinster.

Exempel på stora multinationella företag är Toyota, Volkswagen, Google och Nestlé, men också svenska företag som Ericsson, H&M och Ikea.

Skapar tillväxt

Inte minst när det gäller kläder och möbler väljer många företag att låta utländska underleverantörer svara för produktionen istället för traditionella dotterbolag. Det sker inte sällan i ”billiga” länder med mindre restriktiva lagar.

Samtidigt som utflyttningen av produktion kan innebära förlorade jobb i en del av världen, kan det bli fördelar för dem som bor i länder dit produktionen flyttar.

De nya industrierna betyder jobb som innebär att befolkningen och landet får större inkomster. Utökad handel och investeringar kan skapa tillväxt och utveckling. Det är den ekonomiska utvecklingen i Kina och flera östeuropeiska länder exempel på.

Många menar att det finns en baksida med utvecklingen att produktion flyttas till låglöneländer, som ofta inte har samma omfattande regelverk kring exempelvis arbetsförhållanden och miljöutsläpp som rikare länder i väst.

Politiska aktörer

De multinationella företagen är även viktiga politiska aktörer och lägger ned mycket pengar och resurser på att påverka både nationella regeringar och olika internationella organ, till exempel i frågor om skatter, avgifter och de anställdas arbetsvillkor.

ANNONS

ANNONS

Många av företagen ingår i olika sammanslutningar som utifrån företagens intresse bedriver lobbyarbete gentemot olika politiska församlingar, till exempel EU.

Inte minst under senare år har företagens samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) uppmärksammats alltmer. Förespråkarna menar att företagen ska ta ansvar för hur de påverkar samhället - ekonomiskt såväl som miljömässigt och socialt.

Det kan till exempel handla om att inte betala mutor, att se till att såväl de egna som underleverantörernas anställda har acceptabla arbetsvillkor och att företagens produkter inte påverkar konsumenterna negativt.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har, tillsammans med bland annat fackföreningar och arbetsgivarorganisationer tagit fram frivilliga riktlinjer för multinationella företag som går ut på att företagen bland annat ska respektera de mänskliga rättigheterna och de anställdas fackliga rättigheter, bidra till en hållbar utveckling, motarbeta barnarbete och skydda miljön.

LÄS MER: Kritik mot globaliseringen och de transnationella företagen

LÄS MER: Internationell ekonomi och handel

LÄS MER: Globalisering

LÄS MER: Produktion och konsumtion av varor och tjänster

LÄS MER: Ekonomins globalisering


FÖRFATTARE

Text: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått på webbplatsen Säkerhetspolitik.se. Webbplatsen drevs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och lades ned i december 2021. Redaktionen för Säkerhetspolitik.se bestod av en informationssamordnare från MSB som tog hjälp av expertkompetens både inom MSB men även från andra myndigheter och organisationer. Texten som publicerats på SO-rummet är redigerad och uppdaterad av Robert de Vries, webbredaktör på SO-rummet.

Läs mer om samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar på MSB:s webbplats.
Webbplats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Här nedan hittar du material som kan relateras till multinationella företag.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Multinationella företag

Så påverkar handeln dig och omvärlden

av: Kommerskollegium
Gymnasiet

Utbildningsmaterialet "Varför handlar vi med omvärlden?" beskriver på ett lättillgängligt sätt varför länder handlar med varandra och hur den internationella handeln ser ut idag. Materialet är anpassat för i första hand gymnasieskolan.

+ Läs mer

Följ T-shirten

av: Naturskyddsföreningen
Högstadiet

T-shirtar växer inte på träd. Men hur blir de till? Vi följer tröjans väg från bomullsplanta till avfall och gör livscykelanalyser.

+ Läs mer

Artiklar om Multinationella företag

M

Jeans - en framgångsrik historia

av: Lars Hildingson
2022-09-29

Jeansmodet överskrider kön, ålder och klass. Byxorna har en tidlös design och har numera blivit en självklar del av vår vardag. Men det är inte många av oss som kan berätta om jeansens historia. I den här artikeln kan du bland annat läsa om den tyske immigranten Levi Strauss som kom till USA i mitten av 1800-talet och så småningom grundade ett företag som sålde jeanstyg. När han sedan fick i uppdrag av ett gruvbolag att skapa arbetskläder som var slitstarka och tålde hårt arbete, kom tillverkningen av jeans igång. Till en början i form av jeansoveraller, och ett par decennier senare i form av byxor. Företaget började sälja jeansbyxor på 1890-talet. Produktionen av jeans ökade till big business genom Levi Strauss ledarskap. Han var en mycket rik man när han dog 1902. Hans släktingar tog över Levi Strauss & Co, som blev världens största tillverkare av byxor...

+ Läs mer

M

Walt Disney - en amerikansk framgångssaga

av: Folke Schimanski
2020-05-01

Walt Disney (1901-1966) var från början en fattig pojke, som under förra seklet byggde upp ett av världens största underhållningsimperier. Han var folklig och samtidigt tyrannisk, dessutom antikommunist och populist. När han dog vid 65 års ålder hade han skapat oförglömliga djurfigurer som nått in i alla barnkammare: Musse Pigg, Kalle Anka, Janne Långben, Pluto och andra kända storheter...

+ Läs mer

M

Coca-Colas historia

av: Folke Schimanski
2020-04-21

Det finns inget mer amerikanskt än Coca-Cola, samtidigt som det är en internationell dryck. Den har funnits i drygt 130 år, men segertåget över världen kom först i och med andra världskriget då amerikanska soldater tog med sig drycken varhelst de kämpade. Till Sverige kom den 1953, men den var länge förbjuden hos oss av hälsovårdsmyndigheterna...

+ Läs mer

S

Ekonomins globalisering

av: Robert de Vries och Kommerskollegium
2019-10-12

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur, politik och miljö. Globaliseringen kännetecknas främst av gränslöshet. Människor, varor och pengar rör sig idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter än för bara några decennier sedan. Vi blir en alltmer integrerad del av ett globalt ekonomiskt och teknologiskt nätverk samtidigt som vi blir alltmer beroende av varandra...

+ Läs mer

S

Kritik mot globaliseringen och de transnationella företagen

av: Robert de Vries
2018-10-06

Globalisering kan ses som en framåtskridande process där multinationella och transnationella företag har fått en allt större roll i den globala ekonomiska utvecklingen. Allt som oftast när globalisering och handel kommer på tal, är det de positiva effekterna som berörs. Vi ska därför också titta på en del av den kritik som riktats mot de transnationella företagens roll i globaliseringsprocessen...

+ Läs mer

M

Vår tids globala handelsmönster

av: Kommerskollegium
2018-10-02

Under tiden efter andra världskriget har världshandeln växt kraftigt och fortare än ekonomin i stort. Exporten av varor och tjänster har ökat dramatiskt under perioden. Världsekonomin är alltså mycket mer beroende av handel idag än för bara några årtionden sen. Men handeln är inte bara större utan ser också på många sätt helt annorlunda ut än förr...

+ Läs mer

Länkar om Multinationella företag

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS