Tagg om finska inbördeskriget
Bild:
Segerparad i Helsingfors, 16 maj 1918.

Finska inbördeskriget

Finska inbördeskriget ägde rum under januari-maj 1918 i samband med Finlands frigörelse från Ryssland, strax efter ryska revolutionen. Kriget utkämpades mellan de röda, som bestod av finska socialister och ryska stödtrupper, och de vita som utgjordes av den borgliga regeringens soldater och utländska stödtrupper (bl.a. 1200 svenska frivilliga).

De röda hade flest soldater, men de vita hade bättre utbildade trupper och mer resurser vilket ledde till att de vann kriget.

Under inbördeskriget stupade ca 6 500 soldater, men därtill dödades omkring 10 000 människor i terroraktioner under och efter kriget. De vita bestraffade dessutom sina besegrade fiender hårt. Mer än 12 000 fångar från de röda dog i fångläger under det följande halvåret efter fredsslutet. Tusentals andra fick långa fängelsestraff och ett hundratal avrättades. De vitas hårda bestraffning av sina fiender skapade djupa klyftor i det finska samhället.

Text: Robert de Vries (red.)

Relaterade taggar:

Här hittar du material som handlar om det finska inbördeskriget.

Uppdaterad: 
16 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Podcast om Finska inbördeskriget

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Mattias och Kristoffer
2018-11-27

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Finlands historia.

Länkar om Finska inbördeskriget

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om finska inbördeskriget. Ryska revolutionen banade väg för Finlands självständighet i slutet av 1917. Men knappt hade landet blivit fritt förrän sociala och politiska konflikter delade folket i ett blodigt inbördeskrig...

Spara som favorit
          

Artikel i SFV, Uppslagsverket Finland, där du kan läsa om finska inbördeskriget i januari-maj 1918. Inbördeskriget var en väpnad kamp mellan "vita" (borgerliga) och "röda" (socialistiska) samhällsgrupper i Finland. Striden fördes i huvudsak mellan inhemska styrkor, även om de vita fick hjälp av en liten rikssvensk frivilligkår och i slutskedet av tyska trupper, medan de röda i viss grad understöddes av den i landet kvarblivna ryska militären...

Spara som favorit
          

Pedagogisk film i form av en Power Point-presentation (17:26 min) där gymnasieläraren Henrik Tröst berättar översiktligt om det finska inbördeskriget 1918 inkl. dess förhistoria (här berörs bl.a. hur Finland blev ryskt med dess konsekvenser).

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om fästningen Sveaborg. Efter att Peter den store av Ryssland grundat Sankt Petersburg i Finska vikens östligaste del, på f.d. svensk mark, behövde Sverige en stark fästning i Finska viken. Byggnadsarbetena på Sveaborg inleddes 1748…

Spara som favorit

Relaterade taggar