M
Kategori
Karta

Kosovos historia

Området där Kosovo ligger tros ha varit bebott redan under förhistorisk tid. Under antiken ingick det i regionen Dardanien, som sedan delvis erövrades av Alexander den stores far, Filip II av Makedonien. Strax före Jesu födelse intog romarna området.

På 600-talet e Kr började serber vandra in från dagens Ukraina och på 1100-talet samlade Stefan I från Nemanja-dynastin de olika serbiska klanerna i en stat.

Området där Kosovo ligger tros ha varit bebott redan under förhistorisk tid. Under antiken ingick det i regionen Dardanien, som sedan delvis erövrades av Alexander den stores far, Filip II av Makedonien. Strax före Jesu födelse intog romarna området.

På 600-talet e Kr började serber vandra in från dagens Ukraina och på 1100-talet samlade Stefan I från Nemanja-dynastin de olika serbiska klanerna i en stat.

ANNONS

ANNONS

I detta medeltida Serbien, som kom att omfatta stora delar av Balkan, var Kosovo administrativt och kulturellt centrum. Kring denna historiska guldålder, då bland annat hundratals kyrkor och kloster byggdes, kom en rad myter att uppstå och Kosovo kom att ses som serbernas kulturella och nationella vagga. För den serbiska nationalkänslan har Kosovo alltid spelat en stor roll.

I slutet av 1300-talet började de muslimska osmanerna (turkarna) lägga under sig stora delar av Balkan. Slaget vid Trastfältet i Kosovo 1389 blev början till en femhundraårig turkisk dominans i området. Ett serbiskt försök till uppror i slutet av 1600-talet, uppmuntrat av de österrikiska habsburgarna, misslyckades och ett stort antal serber lämnade Kosovo, samtidigt som albaner flyttade in. Efter Balkankrigen 1912–1913, då det osmanska väldet slogs tillbaka, fick albanerna sin egen stat, Albanien. Serbien återtog kontrollen över Kosovo, som därmed också blev en del av det jugoslaviska kungarike som upprättades 1918 efter första världskrigets slut.

Mellan 1918 och 1929 var Kosovo genom Serbien en del av "Serbers, kroaters och sloveners kungadöme" under Serbiens regent Aleksandar Karadjordjevic. Spända förhållanden rådde inom riket, framförallt mellan serber och kroater. När landet stod på randen till inbördeskrig upplöste kung Aleksandar parlamentet 1929. Författningen sattes ur spel och kungen gjorde sig själv till diktator. Samtidigt döptes landet om till Kungariket Jugoslavien (jugo = syd). En period av ekonomisk nedgång, ökade politiska motsättningar och tilltagande våld följde.

Blir en del av Jugoslavien

Under andra världskriget annekterades Kosovo av Albanien, som ingått en personalunion med det fascistiska Italien. Efter kriget blev dock Kosovo en självstyrande provins inom Serbien i det socialistiska Jugoslavien, som upprättades av Josip Broz (Tito).

Tito gick till en början i sovjetledaren Josef Stalins spår. Landet fick en författning som byggde på den sovjetiska grundlagen från 1936 och kommunistpartiet var enda tillåtna politiska kraft. All opposition undertrycktes och stora delar av näringslivet förstatligades.

Så småningom kom dock Tito på kollisionskurs med Stalin och 1948 uteslöts Jugoslavien ur den kommunistiska gemenskapen. Tito tvingades vända sig till väst. Han lade om inrikespolitiken och lät decentralisera det ekonomiska beslutsfattandet (bland annat genom självförvaltningssystem på fabrikerna). Jugoslavien fick därefter omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA och andra västländer.

ANNONS

ANNONS

Under 1970-talet började Jugoslavien få ekonomiska problem vilka förvärrades under 1980-talet. Samtidigt ökade de inre motsättningarna. En författningsreform 1974 innebar ökad decentralisering. Tito ville stävja Serbiens växande inflytande genom att stärka andra enheter inom federationen. Kosovo fick nu i praktiken samma status som de andra delrepublikerna men förblev på pappret en autonom provins inom Serbien.

Den albanska befolkningen fortsatte att ställa krav på ökat faktiskt inflytande. Kraven ökade efter Titos död 1980, samtidigt som serberna i provinsen kände sig alltmer utsatta.

Läs i Landguiden om Kosovos moderna historia från 1980 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kosovos historia

M

Kosovokriget

av: Kaj Hildingson
2022-05-09

I mars 1999 skrek löpsedlar över hela världen ut samma budskap: "Belgrad bombat - attack mot Jugoslavien i natt". Efter månader av förhandlingar om provinsen Kosovo hade den västliga försvarsalliansen NATO gått till attack mot Jugoslavien och dess ledare, president Slobodan Milosevic. Jugoslavien bestod i slutet av 1990-talet av de två republikerna Serbien och Montenegro. Kosovo tillhörde Jugoslavien, men 90 procent av de 2 miljoner invånarna var albaner...

+ Läs mer

M

Jugoslaviens upplösning

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-09-13

De krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer ville skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna utfördes för att förmå de främmande folken att flytta...

+ Läs mer

Länkar om Kosovos historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Ge
karta

Kosovos geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kosovos geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Kosovo

Aktuell samhällsfakta om Kosovo. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Serbiens historia

Här hittar du material som behandlar Serbiens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Gata i Sarajevo

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...