M

Kosovos historia

Området där Kosovo ligger tros ha varit bebott redan under förhistorisk tid. Under antiken ingick det i regionen Dardanien, som sedan delvis erövrades av Alexander den stores far, Filip II av Makedonien. Strax före Jesu födelse intog romarna området.

På 600-talet e Kr började serber vandra in från dagens Ukraina och på 1100-talet samlade Stefan I från Nemanja-dynastin de olika serbiska klanerna i en stat.

I detta medeltida Serbien, som kom att omfatta stora delar av Balkan, var Kosovo administrativt och kulturellt centrum. Kring denna historiska guldålder, då bland annat hundratals kyrkor och kloster byggdes, kom en rad myter att uppstå och Kosovo kom att ses som serbernas kulturella och nationella vagga. För den serbiska nationalkänslan har Kosovo alltid spelat en stor roll.

I slutet av 1300-talet började de muslimska osmanerna (turkarna) lägga under sig stora delar av Balkan. Slaget vid Trastfältet i Kosovo 1389 blev början till en femhundraårig turkisk dominans i området. Ett serbiskt försök till uppror i slutet av 1600-talet, uppmuntrat av de österrikiska habsburgarna, misslyckades och ett stort antal serber lämnade Kosovo, samtidigt som albaner flyttade in. Efter Balkankrigen 1912–1913, då det osmanska väldet slogs tillbaka, fick albanerna sin egen stat, Albanien. Serbien återtog kontrollen över Kosovo, som därmed också blev en del av det jugoslaviska kungarike som upprättades 1918 efter första världskrigets slut.

Mellan 1918 och 1929 var Kosovo genom Serbien en del av "Serbers, kroaters och sloveners kungadöme" under Serbiens regent Aleksandar Karadjordjevic. Spända förhållanden rådde inom riket, framförallt mellan serber och kroater. När landet stod på randen till inbördeskrig upplöste kung Aleksandar parlamentet 1929. Författningen sattes ur spel och kungen gjorde sig själv till diktator. Samtidigt döptes landet om till Kungariket Jugoslavien (jugo = syd). En period av ekonomisk nedgång, ökade politiska motsättningar och tilltagande våld följde.

Blir en del av Jugoslavien

Under andra världskriget annekterades Kosovo av Albanien, som ingått en personalunion med det fascistiska Italien. Efter kriget blev dock Kosovo en självstyrande provins inom Serbien i det socialistiska Jugoslavien, som upprättades av Josip Broz (Tito).

Tito gick till en början i sovjetledaren Josef Stalins spår. Landet fick en författning som byggde på den sovjetiska grundlagen från 1936 och kommunistpartiet var enda tillåtna politiska kraft. All opposition undertrycktes och stora delar av näringslivet förstatligades.

Så småningom kom dock Tito på kollisionskurs med Stalin och 1948 uteslöts Jugoslavien ur den kommunistiska gemenskapen. Tito tvingades vända sig till väst. Han lade om inrikespolitiken och lät decentralisera det ekonomiska beslutsfattandet (bland annat genom självförvaltningssystem på fabrikerna). Jugoslavien fick därefter omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA och andra västländer.

Under 1970-talet började Jugoslavien få ekonomiska problem vilka förvärrades under 1980-talet. Samtidigt ökade de inre motsättningarna. En författningsreform 1974 innebar ökad decentralisering. Tito ville stävja Serbiens växande inflytande genom att stärka andra enheter inom federationen. Kosovo fick nu i praktiken samma status som de andra delrepublikerna men förblev på pappret en autonom provins inom Serbien.

Den albanska befolkningen fortsatte att ställa krav på ökat faktiskt inflytande. Kraven ökade efter Titos död 1980, samtidigt som serberna i provinsen kände sig alltmer utsatta.

Läs i Landguiden om Kosovos moderna historia från 1980 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Området där Kosovo ligger tros ha varit bebott redan under förhistorisk tid. Under antiken ingick det i regionen Dardanien, som sedan delvis erövrades av Alexander den stores far, Filip II av Makedonien. Strax före Jesu födelse intog romarna området.

På 600-talet e Kr började serber vandra in från dagens Ukraina och på 1100-talet samlade Stefan I från Nemanja-dynastin de olika serbiska klanerna i en stat.

I detta medeltida Serbien, som kom att omfatta stora delar av Balkan, var Kosovo administrativt och kulturellt centrum. Kring denna historiska guldålder, då bland annat hundratals kyrkor och kloster byggdes, kom en rad myter att uppstå och Kosovo kom att ses som serbernas kulturella och nationella vagga. För den serbiska nationalkänslan har Kosovo alltid spelat en stor roll.

Uppdaterad: 07 mars 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Kosovos historia

M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-09-13
De krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer ville skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna...

Länkar om Kosovos historia

Sortera efter:
          

På SO-läraren Mikael Bruérs webbplats hittar du ett lektionsupplägg inklusive massor av fakta om Förintelsen och andra folkmord. Du som är elev har såklart också användning av materialet om du håller på och läser om detta i skolan. Här behandlas bl.a.: Förintelsen, folkmordet i Armenien, kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, folkmordet i Rwanda och kriget i forna Jugoslavien.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:44 min) där gymnasieläraren Björn Westerström ger en bakgrund till de jugoslaviska krigen (1991-2001).

Spara som favorit
          

Genomgång (18:25 min) där gymnasieläraren Björn Westerström fortsätter berätta om bakgrunden till de jugoslaviska krigen (1991-2001).

Spara som favorit
          

Genomgång (14:02 min) där gymnasieläraren Björn Westerström berättar om de jugoslaviska krigen (1991-2001). Här reds bl.a. begreppet "etnicitet" ut och du får en beskrivning av några etniska identiteter i f.d. Jugoslavien

Spara som favorit
          

Genomgång (19:43 min) där gymnasieläraren Björn Westerström berättar om de jugoslaviska krigen (1991-2001). Här ges en kronologisk beskrivning av händelseförloppet.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kosovo. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som rör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om Kosovo och konflikten på Balkan. Du hittar också fakta om Kosovos historia och landets ekonomi idag.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Jugoslaviens konfliktfyllda historia under 1800- och 1900-talet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Kosovos historia. I serbisk tradition är Kosovo nationens ärorika, blödande hjärta. Men den historiska verkligheten var en annan, skriver historikern Dick Harrison...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kosovo ur olika perspektiv. Kosovo är ett omstritt territorium och en delvis internationellt erkänd republik i Sydosteuropa...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kosovos geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Kosovo. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Här hittar du material som behandlar Serbiens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Relaterade taggar