Andorra idag

Antal invånare: 77 142 (2019)
Huvudstad: Andorra la Vella

Befolkning

Andorras befolkning består av andorraner, spanjorer, portugiser, fransmän och tillfälliga gästarbetare från Latinamerika och Nordafrika.

Andorranerna utgör bara drygt en tredjedel av invånarna, vilket beror på att det är svårt att få andorranskt medborgskap. Katalanska är officiellt språk.

Antal invånare: 77 142 (2019)
Huvudstad: Andorra la Vella

Befolkning

Andorras befolkning består av andorraner, spanjorer, portugiser, fransmän och tillfälliga gästarbetare från Latinamerika och Nordafrika.

Andorranerna utgör bara drygt en tredjedel av invånarna, vilket beror på att det är svårt att få andorranskt medborgskap. Katalanska är officiellt språk.

ANNONS

ANNONS

Religion

Över 90 procent av invånarna är katoliker. Det finns också minoriteter av protestanter, muslimer med flera.

Politiskt system

Andorra blev en suverän stat och fick sin författning så sent som 1993.

Enligt författningen är Frankrikes president och biskopen av Urgell i Spanien landets statschefer. Deras poster är dock i huvudsak symboliska. Den lagstiftande makten ligger hos parlamentet, generalrådet (consell general), vars 28 ledamöter (antalet kan variera) utses i allmänna val vart fjärde år.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Andorras flagga.

Utrikespolitik och försvar

Andorra har nära relationer till Spanien och Frankrike. Furstendömet är inte EU-medlem, men har en rad samarbetsavtal med unionen och euro är numera officiell valuta i landet.

Ekonomi

Andorra har en god ekonomi även om tillväxten har sjunkit något sedan 2008 till följd av den globala finanskrisen.

Turismen är landets viktigaste näring, och försäljningen av tullfria varor är också en stor inkomstkälla.

På senare år har Andorra skärpt sin skattelagstiftning och bedöms inte längre vara ett skatteparadis.

Utrikeshandel

Andorras utrikeshandel domineras av import av konsumtionsvaror, inklusive dyra kapitalvaror, som säljs billigt till turister tack vare låga skatter.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Andorra är överlag hög. Socialförsäkringssystemet är utbyggt och sjukvården är god. Kvinnor är dock diskriminerade på olika sätt, och de hårda reglerna för medborgarskap har lett till ojämliket mellan landets invånare.

Besök Landguiden och läs mer om Andorra.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 

 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Andorra

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Andorras historia

Få en helhetsbild av Andorras historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Andorras geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Andorras geografi ur olika perspektiv.