Bild:
M

Bolivia idag

Antal invånare: 11 051 600 (2017)
Huvudstad: La Paz

Befolkning

Bolivia har en ung och snabbt växande befolkning men är ändå glest befolkat. Invånarantalet är bara lite högre än i Sverige, medan landytan är mer än dubbelt så stor. Särskilt glesbefolkat är låglandet i öster, där en tredjedel av befolkningen bor.

Merparten av bolivianerna bor på högplatån altiplano i väster och i de högt belägna dalgångarna i Anderna.

Religion

Religionsfrihet råder. En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till den romersk-katolska tron, men protestantismen är på frammarsch.

Det finns även ursprungliga religioner bland indianer liksom mindre grupper av bahaianhängare, judar och muslimer.

Politiskt system

Bolivias författning från 2009 betonar ursprungsfolkens rättigheter, ger staten kontroll över viktiga naturresurser och begränsar privat jordägande. Ett symboliskt viktigt inslag är att kokabusken har särskilt skydd som naturresurs. Författningen är ett resultat av att socialister under senare år fått kraftigt ökat politiskt inflytande på bekostnad av den gamla jordägande eliten. 2005 valdes socialisten Evo Morales till landets första indianska president. Korruptionen är omfattande i det politiska systemet och rättsväsendet är svagt.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Bolivias utrikespolitik har traditionellt dominerats av landets relationer till USA. Som viktig handelspartner, biståndsgivare och investerare har USA haft starkt inflytande över boliviansk ekonomi och politik. USA stödde militärregimen men bidrog sedan till demokratiseringen genom att i slutet av 1970-talet stoppa sitt militära bistånd till Bolivia.

Ekonomi

Bolivia har stora naturtillgångar i form av naturgas, olja och mineraler. Ändå är det ett av Sydamerikas fattigaste länder med betydande utlandsskulder, ett starkt biståndsberoende och ett eftersatt jordbruk.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bolivias geografi >

Utrikeshandel

Bolivia har traditionellt haft ett stort underskott i den officiella handeln med omvärlden, men det har vänts till ett rejält överskott efter tusenårsskiftet, tack vare en stark export av främst naturgas och metaller.

Sociala förhållanden

Bolivia har länge räknats som ett av Sydamerikas fattigaste länder, men hög ekonomisk tillväxt under årtiondet efter millennieskiftet har gjort att andelen fattiga minskat och att de sociala skillnaderna mellan rika och fattiga krympt.

Bruttonationalprodukten (BNP) per person fördubblades under perioden 2005–2011 och andelen invånare som lever på mindre än en dollar om dagen sjönk från 38 procent till 24 procent under samma period.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bolivia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 11 051 600 (2017)
Huvudstad: La Paz

Befolkning

Bolivia har en ung och snabbt växande befolkning men är ändå glest befolkat. Invånarantalet är bara lite högre än i Sverige, medan landytan är mer än dubbelt så stor. Särskilt glesbefolkat är låglandet i öster, där en tredjedel av befolkningen bor.

Merparten av bolivianerna bor på högplatån altiplano i väster och i de högt belägna dalgångarna i Anderna.

Religion

Religionsfrihet råder. En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till den romersk-katolska tron, men protestantismen är på frammarsch.

Det finns även ursprungliga religioner bland indianer liksom mindre grupper av bahaianhängare, judar och muslimer.

Uppdaterad: 14 november 2018
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Bolivia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Bolivia. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Latinamerika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Latinamerika. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Bolivia ur olika perspektiv. Bolivia, som är uppkallat efter frihetskämpen Simón Bolívar, blev självständigt från Spanien 1825. Landets historia sedan dess innehåller bland annat nästan 200 regeringsskiften...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Bolivias historia.

Geografi med fokus på Bolivia. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Bolivias geografi ur olika perspektiv.