M

Bolivia idag

Antal invånare: 11 051 600 (2017)
Huvudstad: La Paz

Befolkning

Bolivia har en ung och snabbt växande befolkning men är ändå glest befolkat. Invånarantalet är bara lite högre än i Sverige, medan landytan är mer än dubbelt så stor. Särskilt glesbefolkat är låglandet i öster, där en tredjedel av befolkningen bor.

Merparten av bolivianerna bor på högplatån altiplano i väster och i de högt belägna dalgångarna i Anderna.

Antal invånare: 11 051 600 (2017)
Huvudstad: La Paz

Befolkning

Bolivia har en ung och snabbt växande befolkning men är ändå glest befolkat. Invånarantalet är bara lite högre än i Sverige, medan landytan är mer än dubbelt så stor. Särskilt glesbefolkat är låglandet i öster, där en tredjedel av befolkningen bor.

Merparten av bolivianerna bor på högplatån altiplano i väster och i de högt belägna dalgångarna i Anderna.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder. En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till den romersk-katolska tron, men protestantismen är på frammarsch.

Det finns även ursprungliga religioner bland indianer liksom mindre grupper av bahaianhängare, judar och muslimer.

Bolivias flagga.

Politiskt system

Bolivias författning från 2009 betonar ursprungsfolkens rättigheter, ger staten kontroll över viktiga naturresurser och begränsar privat jordägande. Ett symboliskt viktigt inslag är att kokabusken har särskilt skydd som naturresurs. Författningen är ett resultat av att socialister under senare år fått kraftigt ökat politiskt inflytande på bekostnad av den gamla jordägande eliten. 2005 valdes socialisten Evo Morales till landets första indianska president. Korruptionen är omfattande i det politiska systemet och rättsväsendet är svagt.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Bolivias utrikespolitik har traditionellt dominerats av landets relationer till USA. Som viktig handelspartner, biståndsgivare och investerare har USA haft starkt inflytande över boliviansk ekonomi och politik. USA stödde militärregimen men bidrog sedan till demokratiseringen genom att i slutet av 1970-talet stoppa sitt militära bistånd till Bolivia.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bolivia har stora naturtillgångar i form av naturgas, olja och mineraler. Ändå är det ett av Sydamerikas fattigaste länder med betydande utlandsskulder, ett starkt biståndsberoende och ett eftersatt jordbruk.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bolivias geografi >

Utrikeshandel

Bolivia har traditionellt haft ett stort underskott i den officiella handeln med omvärlden, men det har vänts till ett rejält överskott efter tusenårsskiftet, tack vare en stark export av främst naturgas och metaller.

Sociala förhållanden

Bolivia har länge räknats som ett av Sydamerikas fattigaste länder, men hög ekonomisk tillväxt under årtiondet efter millennieskiftet har gjort att andelen fattiga minskat och att de sociala skillnaderna mellan rika och fattiga krympt.

Bruttonationalprodukten (BNP) per person fördubblades under perioden 2005–2011 och andelen invånare som lever på mindre än en dollar om dagen sjönk från 38 procent till 24 procent under samma period.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bolivia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Bolivia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bolivias historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Bolivias historia.

Bolivias geografi

Geografi med fokus på Bolivia. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Bolivias geografi ur olika...