M

Bolivia idag

Antal invånare: 11 513 100 (2019)
Huvudstad: La Paz (administrativ huvudstad), Sucre (formell huvudstad)

Bolivia i den västra delen av Sydamerikas inland sträcker sig från Anderna i väster mot låglänta skogstrakter österut. Gruvdrift, i synnerhet utvinning av silver och tenn, har dominerat landets ekonomi i århundraden. Runt hälften av invånarna tillhör ursprungsfolk. En ny författning som antogs 2009 stärker deras rättigheter och ger staten kontroll över de viktiga naturgasreserverna.

Antal invånare: 11 513 100 (2019)
Huvudstad: La Paz (administrativ huvudstad), Sucre (formell huvudstad)

Bolivia i den västra delen av Sydamerikas inland sträcker sig från Anderna i väster mot låglänta skogstrakter österut. Gruvdrift, i synnerhet utvinning av silver och tenn, har dominerat landets ekonomi i århundraden. Runt hälften av invånarna tillhör ursprungsfolk. En ny författning som antogs 2009 stärker deras rättigheter och ger staten kontroll över de viktiga naturgasreserverna.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Bolivia har en större andel ursprungsfolk bland invånarna än något annat land i Sydamerika. Befolkningen är ung, var tredje bolivian är under 15 år. Invånarantalet växer snabbt men landet är stort och fortfarande glest befolkat.

Bolivias flagga.

Religion

Religionsfrihet råder och staten är numera skild från kyrkan. En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till den romersk-katolska kyrkan, men protestantismen är på frammarsch. Det är vanligt med inslag av traditionella trosuppfattningar i religionsutövningen.

Politiskt system

Bolivia är en republik där presidenten är stats- och regeringschef. Författningen från 2009 betonar ursprungsfolkens rättigheter, ger staten kontroll över viktiga naturresurser och begränsar privat jordägande. Ett symboliskt viktigt inslag är att kokabusken har särskilt skydd som naturresurs.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är svaga i Bolivia och bristerna stora i respekten för mänskliga och medborgerliga friheter samt rättsstatens principer. Pressfrihet garanteras i författningen men särskilt undersökande journalister riskerar rättsliga processer och medierna blir allt mer trängda av regeringen.

Utrikespolitik och försvar

Bolivias utrikespolitik har traditionellt dominerats av landets relationer till USA som haft starkt inflytande över boliviansk ekonomi och politik. Under vänsterpresidenten Evo Morales tid vid makten var förhållandet till USA ansträngt men sedan Morales tvingats bort 2019 är förhållandet återigen vänskapligt.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bolivia har stora naturtillgångar i form av naturgas, olja och mineraler, och tillväxten har varit god de senaste 15 åren. Ändå är det ett av Sydamerikas fattigaste länder med ett starkt biståndsberoende och ett eftersatt jordbruk.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bolivias geografi >

Sociala förhållanden

Bolivia har länge räknats som ett av Sydamerikas fattigaste länder, men hög ekonomisk tillväxt under årtiondet efter millennieskiftet har gjort att andelen fattiga minskat och att de sociala skillnaderna mellan rika och fattiga har krympt.

Besök Landguiden och läs mer om Bolivia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 14 februari 2022
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Bolivia

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Bolivia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bolivias historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Bolivias historia.

Bolivias geografi

Geografi med fokus på Bolivia. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Bolivias geografi ur olika...