M
Kategori
Karta

Bolivia idag

Antal invånare: 11 832 936 (2021)
Huvudstad: La Paz (administrativ huvudstad), Sucre (formell huvudstad)

Bolivia i den västra delen av Sydamerikas inland sträcker sig från Anderna i väster mot låglänta skogstrakter österut. Gruvdrift, i synnerhet utvinning av silver och tenn, har dominerat landets ekonomi i århundraden. Runt hälften av invånarna tillhör ursprungsfolk. En ny författning som antogs 2009 stärker deras rättigheter och ger staten kontroll över de viktiga naturgasreserverna.

Antal invånare: 11 832 936 (2021)
Huvudstad: La Paz (administrativ huvudstad), Sucre (formell huvudstad)

Bolivia i den västra delen av Sydamerikas inland sträcker sig från Anderna i väster mot låglänta skogstrakter österut. Gruvdrift, i synnerhet utvinning av silver och tenn, har dominerat landets ekonomi i århundraden. Runt hälften av invånarna tillhör ursprungsfolk. En ny författning som antogs 2009 stärker deras rättigheter och ger staten kontroll över de viktiga naturgasreserverna.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Bolivia har en större andel ursprungsfolk bland invånarna än något annat land i Sydamerika. Befolkningen är ung, var tredje bolivian är under 15 år. Invånarantalet växer snabbt men landet är stort och fortfarande glest befolkat.

Bolivias flagga.

Religion

Religionsfrihet råder och staten är numera skild från kyrkan. En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till den romersk-katolska kyrkan, men protestantismen är på frammarsch. Det är vanligt med inslag av traditionella trosuppfattningar i religionsutövningen.

Inrikespolitik och författning

Bolivia är en republik där socialistpartiet MAS har styrt sedan 2006, med undantag för en ettårig övergångsperiod efter oroligheter hösten 2019. President sedan november 2020 är Luis Arce och MAS är största parti i parlamentet. Författningen slår vakt om ursprungsfolken rättigheter och ger kokabusken särskilt skydd som naturresurs.

Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är svaga i Bolivia och bristerna stora i respekten för mänskliga och medborgerliga friheter samt rättsstatens principer. Pressfrihet garanteras i författningen men särskilt undersökande journalister riskerar rättsliga processer och medierna blir allt mer trängda av regeringen.

Utrikespolitik och försvar

Bolivias utrikespolitik har traditionellt dominerats av landets relationer till USA som haft starkt inflytande över boliviansk ekonomi och politik. Med grannländerna är förhållandet över lag gott.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bolivia har stora naturtillgångar i form av naturgas, olja och mineraler, och tillväxten har varit god de senaste 15 åren. Ändå är det ett av Sydamerikas fattigaste länder med ett starkt biståndsberoende och ett eftersatt jordbruk.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bolivias geografi >

Sociala förhållanden

Bolivia har länge räknats som ett av Sydamerikas fattigaste länder, men hög ekonomisk tillväxt under årtiondet efter millennieskiftet har gjort att andelen fattiga minskat och att de sociala skillnaderna mellan rika och fattiga har krympt.

Besök Landguiden och läs mer om Bolivia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Bolivia

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Bolivia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Bolivias historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Bolivias historia.

Ge
Karta

Bolivias geografi

Geografi med fokus på Bolivia. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Bolivias geografi ur olika...