M

Jemen idag

Antal invånare: 28 250 420 (2017)
Huvudstad: Sanaa

Befolkning

Vid sidan av Saudiarabien har Jemen den största befolkningen på Arabiska halvön, nästan 25 miljoner invånare 2014.

Även om befolkningstillväxten inte är lika hög som på 1990-talet växer invånarantalet fortfarande snabbt, med över två procent om året, enligt FN-organet Unicef. Nästan hälften av invånarna är idag under 18 år.

Antal invånare: 28 250 420 (2017)
Huvudstad: Sanaa

Befolkning

Vid sidan av Saudiarabien har Jemen den största befolkningen på Arabiska halvön, nästan 25 miljoner invånare 2014.

Även om befolkningstillväxten inte är lika hög som på 1990-talet växer invånarantalet fortfarande snabbt, med över två procent om året, enligt FN-organet Unicef. Nästan hälften av invånarna är idag under 18 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Nästan alla jemeniter är muslimer. En dryg tredjedel är zayditer, en liten gren inom shiaislam som framför allt finns i Jemen. Zayditerna bor främst i nordväst där de har dominerat politiken och kulturen i århundraden. Där finns även en stor minoritet som tillhör islams största inriktning, sunni, och i det forna Sydjemen är nästan alla invånare sunnimuslimer. Jemens sunniter tillhör huvudsakligen den shafiitiska skolan inom sunniislam. Där finns också olika sufiska skolor och ultraortodoxa så kallade salafister.

Jemens flagga.

Politiskt system

Dagens Jemen byggdes upp under president Ali Abdullah Salehs regeringstid, efter sammanslagningen mellan Nord- och Sydjemen. Den grundlag som formellt fortfarande gäller skrevs efter landets enande 1991. Enligt den är Jemen en republik med flerparti­system, men sedan Saleh störtades 2011 befinner sig Jemen i ett tillstånd av politiskt kaos.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Efter terrorattentaten i USA 2001 anslöt sig Jemen till amerikanernas ”krig mot terrorismen”. De två ländernas samarbete för att bekämpa militanta grupper i Jemen är en känslig sak bland många jemeniter. USA har också varit kritiskt till vad man ser som den jemenitiska regeringens eftergivenhet gentemot extremistgrupper. Även i grannländerna finns en oro för att Jemens inre problem ska sprida sig i regionen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Jemen är ett av de fattigaste länderna i Mellanöstern. De flesta av invånarna bor på landsbygden och försörjer sig på jordbruk eller boskapsskötsel.

Landet viktigaste inkomstkälla är olja och i viss mån naturgas. Oljeindustrin svarade 2007 för två tredjedelar av statsinkomsterna och 90 procent av exportinkomsterna, men både produktionen och oljepriset har på senare år sjunkit snabbt, med katastrofala följder för ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Jemens geografi >

Utrikeshandel

Olja och oljeprodukter svarade 2010–2012 för knappt 90 procent av exportinkomsterna. Det är mycket oroande för den framtida handeln eftersom källorna nu sinar snabbt samtidigt som oljepriset rasade under 2014.

Handelsbalansen har vanligen visat på plus sedan mitten av 1990-talet, men var negativ åren 2007–2009, när oljepriset tillfälligt var lågt.

Sociala förhållanden

Jemen är ett starkt patriarkaliskt samhälle. Kvinnor betraktas vanligen som underordnade männen och hänvisas till hemmet. Fattigdom och klantraditioner spelar en stor roll i detta, men islamistiska politiker verkar också aktivt för att upprätthålla konservativa värderingar och skärpa lagstiftningen ytterligare.
 

Besök Landguiden och läs mer om Jemen.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Jemen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Jemens geografi

Fördjupa dig i Jemens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Jemens historia

Historia om Jemen. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.