M
Kategori
Karta

Jemen idag

Antal invånare: 30 490 639 (2021)
Huvudstad: Sanaa

Republiken Jemen bildades 1990 när det konservativa Nordjemen och det socialistiska Sydjemen gick samman. Då skapades ett för regionen ovanligt demokratiskt styresskick med flerpartisystem och fria val, men samarbetet gnisslade och staten började falla sönder. Sedan 2015 rasar fullt krig med grannstater inblandade. Huvudstaden hålls av Iranstödda rebeller, som bekämpas med bombanfall av en saudiskt ledd sunniallians på regeringens sida. Den mänskliga nöden växer i krigets spår.

Antal invånare: 30 490 639 (2021)
Huvudstad: Sanaa

Republiken Jemen bildades 1990 när det konservativa Nordjemen och det socialistiska Sydjemen gick samman. Då skapades ett för regionen ovanligt demokratiskt styresskick med flerpartisystem och fria val, men samarbetet gnisslade och staten började falla sönder. Sedan 2015 rasar fullt krig med grannstater inblandade. Huvudstaden hålls av Iranstödda rebeller, som bekämpas med bombanfall av en saudiskt ledd sunniallians på regeringens sida. Den mänskliga nöden växer i krigets spår.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Vid sidan av Saudiarabien har Jemen den största befolkningen på Arabiska halvön, över 29 miljoner invånare 2019. Även om befolkningstillväxten inte är lika hög som på 1990-talet har invånarantalet fortsatt växa, så att barn och unga utgör en mycket stor del av landets befolkning. Men flera år av brutal krigföring har lett till mycket höga dödstal bland barn.

Jemens flagga.

Religion

Nästan alla jemeniter är muslimer. En dryg tredjedel är zayditer, en liten gren inom shiaislam som framför allt finns i Jemen. Zayditerna bor främst i nordväst där de har dominerat politiken och kulturen i århundraden. Där finns även en stor minoritet som tillhör islams största inriktning, sunni, och i det forna Sydjemen är nästan alla invånare sunnimuslimer. Jemens sunniter tillhör huvudsakligen den shafiitiska skolan inom sunniislam. Där finns också olika sufiska skolor och ultraortodoxa så kallade salafister.

Politiskt system

Dagens Jemen byggdes upp under president Ali Abdullah Salehs regeringstid, efter sammanslagning av Nord- och Sydjemen. Den grundlag som formellt fortfarande gäller skrevs efter landets enande 1991. Enligt den är Jemen en republik med flerparti­system, men sedan Saleh störtades 2011 befinner sig Jemen i ett tillstånd av politiskt kaos.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Fullt inbördeskrig har slagit ut såväl beslutsfattande med folkligt inflytande som rättsväsen och andra myndigheter. Både medborgare och massmedier utsätts för våld och trakasserier, inte bara från staten och andra stater som deltar i kriget utan också från väpnade grupper, klanledare, mäktiga familjer och affärsmän.

ANNONS

ANNONS

Utrikespolitik och försvar

Grannländernas inhopp i Jemens inbördeskrig, en saudiskt ledd krigsinsats som pågår sedan 2015, har orsakat en humanitär katastrof som av FN beskrivs som den värsta i världen. Flera regionala stormakter deltar mer eller mindre öppet i en konflikt som bara delvis handlar om Jemens inre problem.

Ekonomi

Jemen är ett av de fattigaste länderna i Mellanöstern. Landets viktigaste inkomstkälla är olja och i viss mån naturgas. Oljeindustrin har tidigare svarat för två tredjedelar av statsinkomsterna och 90 procent av exportinkomsterna, men produktionen har sjunkit dramatiskt. Flera år av krig har fått katastrofala följder för hela samhällsekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Jemens geografi >

Sociala förhållanden

Jemen är ett starkt patriarkaliskt samhälle. Kvinnor betraktas vanligen som underordnade männen och hänvisas till hemmet. Fattigdom och klantraditioner spelar stor roll i detta, men islamistiska politiker verkar också aktivt för att upprätthålla konservativa värderingar och sträng lagstiftning. Flera år av krig har ökat antalet barnäktenskap.

Besök Landguiden och läs mer om Jemen.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Jemen

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Jemen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Jemens geografi

Fördjupa dig i Jemens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Re

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Jemens historia

Historia om Jemen. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.