M

Malta idag

Antal invånare: 465 290 (2017)
Huvudstad: Valletta

Befolkning

Malta är ett av världens tätast befolkade länder och befolkningstillväxten är hög med europeiska mått mätt.

Landet är etniskt, språkligt och religiöst homogent, med undantag för en liten brittisk minoritet och afrikanska flyktingar.

Maltesiska (eller malti) är både vardagsspråk och officiellt språk. Det andra officiella språket är engelska.

Antal invånare: 465 290 (2017)
Huvudstad: Valletta

Befolkning

Malta är ett av världens tätast befolkade länder och befolkningstillväxten är hög med europeiska mått mätt.

Landet är etniskt, språkligt och religiöst homogent, med undantag för en liten brittisk minoritet och afrikanska flyktingar.

Maltesiska (eller malti) är både vardagsspråk och officiellt språk. Det andra officiella språket är engelska.

ANNONS

ANNONS

Religion

Katolicismen har en stark ställning på Malta, som kallas ”kyrkornas ö”. Det finns omkring 350 kyrkor i ögruppen, drygt en kyrka per kvadratkilometer.

Den övervägande majoriteten av malteserna är katoliker och katolska kyrkan har stort inflytande över viss lagstiftning. Abort är förbjudet och skilsmässor blev tillåtna så sent som 2011.

Maltas flagga.

Politiskt system

Malta är en republik med parlamentarisk demokrati. Landet blev självständigt från Storbritannien 1964 och är medlem av Samväldet (Storbritannien och forna brittiska kolonier). Den brittiska drottningen var statsöverhuvud till 1974 då författningen ändrades och Malta blev en republik.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Även om Malta är ett litet land har ögruppen genom sitt läge mitt i Medelhavet alltid haft en stor politisk och strategisk betydelse. Malta har länge sett sig som en bro mellan Europa och Nordafrika. Sedan landet gick med i EU 2004 har flyktingströmmarna från Afrika varit ett problem i relationerna med EU.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Maltas ekonomi är starkt beroende av handel med omvärlden. Öarna har ont om egna naturtillgångar, jordbruket är relativt obetydligt och praktiskt taget alla råvaror måste importeras. Malta har dessutom en begränsad hemmamarknad. Men för att vara ett litet land är ekonomin förhållandevis välutvecklad. Arbetslösheten är låg, liksom inflationen.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Maltas geografi >

Utrikeshandel

Malta har de flesta år haft ett stort underskott i handels- och bytesbalansen. Under senare år har handelsbalansen dock varit positiv när tjänsteexporten växt och kompenserat underskottet i handeln med varor.

Sociala förhållanden

Malta har ett väl utbyggt socialförsäkringssystem. Offentlig sjukvård och läkemedel är avgiftsfritt för alla medborgare.

De tiotusentals båtflyktingar som sedan EU-inträdet 2004 har tagit sig till Malta lever ofta under svåra förhållanden.
 

Besök Landguiden och läs mer om Malta.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Malta

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Maltas historia

Här hittar du material som behandlar Maltas historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Maltas geografi

Fördjupa dig i Maltas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...