M

Irland idag

Antal invånare: 4 813 610 (2017)
Huvudstad: Dublin

Befolkning

Fattigdomen tvingade under lång tid irländare att utvandra, men under de ekonomiskt goda åren på 1990-talet och en bit in på det nya seklet tog istället invandringen till Irland fart. Många som tidigare flyttat utomlands återvände hem.

Från 2008 har dock den ekonomiska krisen tvingat många, främst unga irländare, att på nytt ge sig av för att söka arbete. Ändå är det färre som ger sig av idag än under den förra ekonomiska krisen på 1980-talet.

Trots att det föds färre barn än tidigare är Irland fortfarande det EU-land som har högst födelsetal. Sedan 1990-talet har alla restriktioner kring preventivmedel tagits bort.

Antal invånare: 4 813 610 (2017)
Huvudstad: Dublin

Befolkning

Fattigdomen tvingade under lång tid irländare att utvandra, men under de ekonomiskt goda åren på 1990-talet och en bit in på det nya seklet tog istället invandringen till Irland fart. Många som tidigare flyttat utomlands återvände hem.

Från 2008 har dock den ekonomiska krisen tvingat många, främst unga irländare, att på nytt ge sig av för att söka arbete. Ändå är det färre som ger sig av idag än under den förra ekonomiska krisen på 1980-talet.

Trots att det föds färre barn än tidigare är Irland fortfarande det EU-land som har högst födelsetal. Sedan 1990-talet har alla restriktioner kring preventivmedel tagits bort.

ANNONS

ANNONS

Religion

Nästan nio av tio irländare är katoliker. Övriga kristna är främst anglikaner, presbyterianer eller metodister. Kyrkornas organisationer splittrades inte när Irland delades utan är gemensamma för republiken och Nordirland.

En majoritet av invandrarna är också katoliker, men genom invandringen har antalet muslimer (cirka 49 000 2011) och anhängare av ortodoxa kristna kyrkor (45 000 2011) ökat. Religionsfriheten garanteras i författningen.

  Irlands flagga.

  Politiskt system

  Irländsk politik har länge dominerats av två borgerliga partier Fianna Fáil och Fine Gael. Länge låg den stora skillnaden mellan partierna på hur de såg frihetskampen på 1920-talet och delningen av den irländska ön. Genom åren har frågan om öns enande förlorat i betydelse, även om det inte är något som sägs officiellt. Flera mindre partier har också ökat sitt inflytande på senare år.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Irlands utrikespolitik har traditionellt kretsat kring av förhållandet till Storbritannien. Men den tidigare så starka misstron mellan länderna har brutits, inte minst sedan de började samarbeta för att nå fred i konflikten i Nordirland. Irlands medlemskap i EG/EU har också minskat beroendet av Storbritannien genom att placera landet i ett vidare sammanhang. I samband med den ekonomiska krisen gnisslade det dock en hel del i kontakterna mellan Irland och EU.

  Storbritanniens beslut att lämna EU, efter folkomröstningen i juni 2016, skapar stor oro i Irland. Under brexitförhandlingarna har dock EU i hög grad lyckats hålla en enad front mot Storbritannien.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Ekonomin genomgick en snabb omvandling efter 1980-talets krisår. Med hjälp av utländska investeringar byggde landet upp en stark högteknologisk industri. Samtidigt växte turismen och tjänstesektorn, medan det förr så viktiga jordbruket förlorade i betydelse.

   2007 hade Irland näst högst bruttonationalprodukt (BNP) per invånare inom EU, men ett år senare började ekonomin försämras och Irland tvingades 2010 att ta stora krislån. Sedan dess har ekonomin börjat att växa på nytt.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Irlands geografi >

   Utrikeshandel

   Den irländska ekonomin är starkt beroende av utrikeshandeln. Den ekonomiska krisen 2008 slog hårt mot exportindustrin, men den återhämtade sig snabbt.

   2010 ökade exporten med nästan 6 procent. Eftersom importen minskade kunde Irland både 2010 och 2011 visa på betydande överskott i handelsbalansen.

   Sociala förhållanden

   Under de goda åren från början av 1990-talet fram till 2008 fick de flesta irländare det ekonomiskt bättre, men de senaste årens kris har blivit kännbar för många. Ersättningsnivåerna för arbetslösa och olika sociala bidrag har sänkts samtidigt som avgifterna för till exempel vård har höjts.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Irland.
    

   Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Irland

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Irlands historia

   Få en helhetsbild av Irlands historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

   Irlands geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Irlands geografi ur olika perspektiv.

   Relaterade taggar

   EU

   Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...