M
Kategori
Karta

Irland idag

Antal invånare: 5 028 230 (2021)
Huvudstad: Dublin

Efter hundratals år av brittisk övermakt blev Irland en självständig stat 1949. Massvält under 1840-talet tvingade många irländare att emigrera och fattigdom präglade Irland långt in i modern tid. Efter inträdet i EG (EU) 1973 har Irland omvandlats från ett fattigt bondeland till en välfärdsstat med en stark högteknologisk industri. Finanskrisen 2008 slog hårt mot landet som tvingades till hårda besparingar. I mitten av 2010-talet hade den värsta krisen blåst över, men oron är stor för att Storbritanniens utträde ur EU kommer att slå hårt mot den irländska ekonomin och försvåra samarbetet kring Nordirland.

Antal invånare: 5 028 230 (2021)
Huvudstad: Dublin

Efter hundratals år av brittisk övermakt blev Irland en självständig stat 1949. Massvält under 1840-talet tvingade många irländare att emigrera och fattigdom präglade Irland långt in i modern tid. Efter inträdet i EG (EU) 1973 har Irland omvandlats från ett fattigt bondeland till en välfärdsstat med en stark högteknologisk industri. Finanskrisen 2008 slog hårt mot landet som tvingades till hårda besparingar. I mitten av 2010-talet hade den värsta krisen blåst över, men oron är stor för att Storbritanniens utträde ur EU kommer att slå hårt mot den irländska ekonomin och försvåra samarbetet kring Nordirland.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Fattigdomen tvingade under lång tid irländare att utvandra, men under de ekonomiskt goda åren på 1990-talet och en bit in på det nya seklet tog istället invandringen till Irland fart. Många som tidigare flyttat utomlands återvände hem.

Från 2008 har dock den ekonomiska krisen tvingat många, främst unga irländare, att på nytt ge sig av för att söka arbete. Ändå är det färre som ger sig av idag än under den förra ekonomiska krisen på 1980-talet.

Irlands flagga.

Religion

Nästan åtta av tio irländare är katoliker. Övriga kristna är främst anglikaner, presbyterianer eller metodister. Kyrkornas organisationer splittrades inte när Irland delades utan är gemensamma för republiken och Nordirland. En majoritet av invandrarna är också katoliker, men genom invandringen har antalet muslimer (cirka 63 400, 2016) och anhängare av ortodoxa kristna kyrkor (62 200, 2016) ökat. I folkräkningen 2016 sade sig var tionde invånare sakna religion. Religionsfrihet garanteras i författningen.

Den katolska kyrkans starka ställning i Irland har påverkat samhället i konservativ riktning. Kyrkan har fortfarande en tongivande roll inom skolsystemet och dess inflytande har också varit synlig i den stränga abortlagstiftningen. Våren 2018 röstade dock en klar majoritet av väljarna för att stryka abortförbudet ur författningen.

Politiskt system

Irland är en republik med ett fungerande demokratiskt system. Politiken domineras av två borgerliga partier Fianna Fáil och Fine Gael. Länge låg den stora skillnaden mellan partierna på hur de såg frihetskampen på 1920-talet och delningen av den irländska ön. Intresset för ett irländskt enande minskade under många, men blev åter aktuellt i samband med Storbritanniens beslut att lämna EU 2016.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Irland är en fungerande demokrati, där medborgerliga fri- och rättigheter vanligtvis respekteras. Landet har sedan 1990-talet skakats av en rad korruptionsskandaler med förgreningar in i politiken.

Utrikespolitik och försvar

Irlands utrikespolitik har traditionellt kretsat kring av förhållandet till Storbritannien. Den länge så starka misstron mellan länderna bröts på 1980-talet inte minst sedan de började samarbeta för att nå fred i konflikten i Nordirland. Det irländska medlemskapet i EG/EU ledde till att beroendet av Storbritannien minskade då det placerade Irland i ett vidare sammanhang.

I samband med den ekonomiska krisen gnisslade det en hel del i kontakterna mellan Irland och EU. Storbritanniens beslut att lämna EU skapade stor oro i Irland. Under brexitförhandlingarna lyckades EU-länderna i hög grad hålla en enad front mot Storbritannien.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Ekonomin genomgick en snabb omvandling efter 1980-talets krisår. Med hjälp av utländska investeringar byggde landet upp en stark högteknologisk industri. Samtidigt växte turismen och tjänstesektorn, medan det förr så viktiga jordbruket förlorade i betydelse. 2007 hade Irland näst högst bruttonationalprodukt (BNP) per invånare inom EU, men ett år senare började ekonomin försämras och Irland tvingades 2010 att ta stora krislån. Efter det började ekonomin växa på nytt i snabb takt, med undantag för 2020 då coronakrisen ledde till att BNP föll med några procent.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Irlands geografi >

Sociala förhållanden

Under de goda åren från början av 1990-talet fram till 2008 fick de flesta irländare det ekonomiskt bättre, men den efterföljande krisen blev kännbar för många. Sedan dess har ekonomin förbättrats påtagligt men en stor del av befolkningen måste fortfarande kämpa för att få pengarna att räcka. Hemlöshet är ett växande problem.

Besök Landguiden och läs mer om Irland.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Irland

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Irland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Irlands historia

Få en helhetsbild av Irlands historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

Ge
Karta

Irlands geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Irlands geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Sh
EU

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...