Tagg om pietism och herrnhutism

Pietism och herrnhutism

S
Inom pietismen förekommer inga präster.

Pietismen var en religiös väckelserörelse som betonade den enskildes fromhet och moral. De väckta och troende anhängarna bildade sammanslutningar (s.k. konventiklar) utan präster. Individens själavård var enligt pietismen viktigare än teologisk lärdom.

Rörelsen uppstod vid 1600-talets slut och fick sitt centrum i den tyska staden Halle, från vars universitet svenska studenter förde hem den nya läran. Ännu större inverkan hade de hemvändande karoliner som blivit pietister under fångenskapen i Ryssland efter nederlaget vid Poltava.

Konventikelplakatet 1726 (se faktaruta nedan) försvårade pietismens utbredning men radikaliserade också delar av den. Ett exempel är de tungomålstalande "gråkoltarna", verksamma bland Stockholms lägre borgerskap. Ledande pietister i Sverige var Sven Rosén och Konrad Dippel.

ANNONS

ANNONS

Herrnhutismen kan ses som en gren av pietismen och var liksom den en känslosam religiös rörelse. Ursprunget var Sachsen dit böhmiska oliktänkande "bröder" hade sökt sig på 1720-talet. Herrnhutismen kommer från tyskans "Unter des Herrn Hut" ("under Herrens skydd") och kännetecknas av en svärmisk kärlek till Kristus och en slags sår- och blodsmystik med erotisk laddning.

Till skillnad från radikala pietister accepterade herrnhutarna statskyrkans ceremonier dopet och nattvarden.

På 1730-talet nådde rörelsen Sverige men förföljdes av myndigheterna. Evangeliska brödraförsamlingar i Stockholm och Göteborg befriades dock från konventikelplakatets förbud 1783 sedan Gustav III:s religiösa tolerans avlöst frihetstidens förföljelser. Herrnhutarna påverkade 1800-talets väckelse, och sångboken Sions sånger gick ut i stora upplagor.

Konventikelplakatet

Konventikelplakatet 1726 var en förordning om förbud mot enskilda religiösa sammankomster (förutom husandakter, dvs gemensam morgon- aftonbön för medlemmarna ur samma hushåll).

Konservativa krafter inom statskyrkan såg i den framväxande pietismen en farlig konkurrent (särskilt som pietismen hade ledare som i likhet med den före detta karolinen Josias Cederhielm tillhörde det holsteinska partiet, motståndare till kung Fredrik I av Hessen). Kanslipresidenten Arvid Horn vann genom konventikelplakatet det konservativa prästerskapets stöd.

Lagen tillämpades ytterst strängt. Flera religiösa oliktänkande tillbringade över 40 år i fängelse för sin tros skull! Först 1858 avskaffades lagen.
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till pietism och herrnhutism.

Uppdaterad: 25 november 2022
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Pietism och herrnhutism

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-09-28

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika auktoriteter. Allt fler började ifrågasätta kyrkans lära. Istället för Gud och kyrkan kom människan alltmer i centrum för intresset. Det var framförallt två strömningar som bidrog till sekulariseringen, upplysningen och pietismen...

+ Läs mer

Länkar om Pietism och herrnhutism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS