Bild:
M

Kirgizistan idag

Antal invånare: 6 201 500 (2017)
Huvudstad: Bisjkek

Befolkning

De flesta av Kirgizistans invånare bor i landets norra del, där den kazakiska stäppen sträcker sig in i landet. Ferganadalen i sydväst är också tätbefolkad liksom trakten kring sjön Issyk-Kul.

Närmare tre fjärdedelar av befolkningen är kirgizer. Största minoritetsgrupp är uzbekerna.

Religion

Islam (sunni) dominerar som religion bland kirgizer, uzbeker och tadzjiker, men tron är ofta blandad med traditionell lokal shamanism. Ryssar och ukrainare är rysk-ortodoxt kristna. Det finns även små grupper av katoliker, protestanter och judar i landet.

Politiskt system

Kirgizistan blev formellt en parlamentarisk demokrati 2010, då en ny författning antogs i en folkomröstning. Genom den nya författningen stärktes det lagstiftande parlamentets makt på bekostnad av presidentämbetet som tidigare hade haft långtgående befogenheter. Presidentens maktbefogenheter är dock fortsatt stora. Rättssystemet genomsyras av korruption och kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Kirgizistan strävar efter goda relationer till såväl den gamla härskarmakten Ryssland som till den nya ekonomiska jätten Kina. Med sitt strategiska läge mitt i Centralasien är Kirgizistan viktigt för stormakterna. Landet var från 2003 till sommaren 2014 ensamt i världen om att hysa både en rysk och en amerikansk militärbas på sitt territorium.

Ekonomi

Bergslandet Kirgizistan är fattigt med en liten odlingsbar yta och en underutvecklad industri. Boskapsskötsel är en viktig försörjningskälla för invånarna.

Gränshandeln och smugglingen är omfattande. Landet, som är beroende av bistånd från Ryssland, Kina och västländer, hoppas på växande utländska investeringar i de stora outnyttjade mineraltillgångarna. Guldbrytningen har under senare år fått stor ekonomisk betydelse.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kirgizistans geografi >

Utrikeshandel

Sidenvägen – den forna handelsvägen mellan Kina och Medelhavsområdet – gick delvis genom det område som idag är Kirgizistan. Dagens kirgiziska makthavare vill göra landet till ett framtida handelscentrum i Centralasien.

Sociala förhållanden

Kirgizistan var på Sovjettiden (1918–1991) en av de fattigaste unionsrepublikerna, och läget försämrades efter självständigheten 1991. Några år in på 2010-talet levde närmare 40 procent av befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen.

I jordbruksområdena i söder är det sämre ställt än i industriregionen i norr.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kirgizistan.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 6 201 500 (2017)
Huvudstad: Bisjkek

Befolkning

De flesta av Kirgizistans invånare bor i landets norra del, där den kazakiska stäppen sträcker sig in i landet. Ferganadalen i sydväst är också tätbefolkad liksom trakten kring sjön Issyk-Kul.

Närmare tre fjärdedelar av befolkningen är kirgizer. Största minoritetsgrupp är uzbekerna.

Religion

Islam (sunni) dominerar som religion bland kirgizer, uzbeker och tadzjiker, men tron är ofta blandad med traditionell lokal shamanism. Ryssar och ukrainare är rysk-ortodoxt kristna. Det finns även små grupper av katoliker, protestanter och judar i landet.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Kirgizistan

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kirgizistan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Europa. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kirgizistan ur olika perspektiv. Kirgizistan, officiellt Republiken Kirgizistan, är ett land i Centralasien. Det kustlösa och kuperade landet gränsar till Kazakstan, Kina, Tadzjikistan och Uzbekistan. Huvudstad är Bisjkek...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Historia om Kirgizistan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kirgizistans geografi ur olika perspektiv.