Bild:
M

Tibet idag

Tibet (Xizang på pinyin) är en självstyrande region i västra Kina. Det kallas ibland ”världens tak” och består av jordens största högplatå på över 4000 meters höjd omgiven av väldiga bergskedjor: Himalaya, Karakorum och Kunlun.

Befolkning

Tibet har en yta på över 1,2 miljoner kvadratkilometer. Ändå är dagens Tibet bara en del av det historiska Tibet.

Enligt folkräkningen 2010 bor 2,8 miljoner etniska tibetaner i Tibet. Det finns även tibetaner i de kinesiska grannprovinserna Gansu, Qinghai, Sichuan och Yunnan. Därutöver finns tibetaner även i grannländerna Bhutan, Nepal och Indien.

Av invånarna i Tibet uppges enligt folkräkningen från 2010 cirka 91 procent vara etniska tibetaner. En del bedömare hävdar att han-kineserna och andra icke-tibetaner utgör en större del av befolkningen. Tibetanska och rikskinesiska är officiella språk.

Tibet och Kina

Pekingregeringen har lagt ner stora belopp på social och ekonomisk utveckling, då området är strategiskt viktigt för Kina. Ändå är tibetanernas levnadsstandard avsevärt lägre än den genomsnittlige kinesens. 2005 stod en 110 mil lång järnväg till huvudstaden Lhasa från provinsen Qinghai färdig – en förbindelse som enligt kritiska röster öppnar än mer för ekonomisk exploatering av Tibet.

På 1980-talet började kineserna visa större välvilja mot regionens etniska och kulturella särart. Åtskilliga kloster, raserade av Maos rödgardister, byggdes upp och Dalai lamas residens Potalapalatset renoverades.

Sedan 1987 har antikinesiska kravaller brutit ut i Lhasa flera gånger i samband med den årliga stora bönehögtiden, då pilgrimerna samlas vid det gamla Jokhang-templet. 1989 dödades 16 demonstranter vid sådana oroligheter, vilka sedan har flammat upp då och då och hårdhänt slagits ned. Hundratals tibetaner har fängslats, och utländska människorättsgrupper har rapporterat om tortyr och grava övergrepp mot munkar och nunnor som anfört protester.

Rapporter om munkar som misshandlats till döds eller spärrats in samt om säkerhetstrupper som skjutit in i folkmassor under demonstrationer fortsatte att komma några år in på 2010-talet.

Dalai lama, som 1989 fick Nobels fredspris för sin ickevåldskamp, insisterar på att Kina ska garantera och respektera tibetanernas demokratiska fri- och rättigheter och ge dem avsevärt större självstyre än de har idag, så kallad ”meningsfull autonomi”. Han har aldrig begärt full självständighet för Tibet utan godtagit att Kina får fortsätta att styra områdets utrikes- och försvarspolitik.

I mars 2011 meddelade den 75-årige Dalai lama att han ville avgå som politisk ledare för exilregeringen. Däremot tänkte han kvarstå som tibetanernas andlige ledare. Den 20 mars samma år hölls val av ny ledare för exilregeringen och val till det tibetanska exilparlamentet. Lobsang Sangay, en tibetansk jurist från Indien som utbildat sig vid Harvard i USA, fick drygt hälften av rösterna och tillträdde i augusti som ny regeringschef och därmed Dalai lamas politiske efterträdare. Sangay omvaldes som regeringschef i april 2016. Han fick 57 procent av exiltibetanernas röster.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Tibet (Xizang på pinyin) är en självstyrande region i västra Kina. Det kallas ibland ”världens tak” och består av jordens största högplatå på över 4000 meters höjd omgiven av väldiga bergskedjor: Himalaya, Karakorum och Kunlun.

Befolkning

Tibet har en yta på över 1,2 miljoner kvadratkilometer. Ändå är dagens Tibet bara en del av det historiska Tibet.

Enligt folkräkningen 2010 bor 2,8 miljoner etniska tibetaner i Tibet. Det finns även tibetaner i de kinesiska grannprovinserna Gansu, Qinghai, Sichuan och Yunnan. Därutöver finns tibetaner även i grannländerna Bhutan, Nepal och Indien.

Av invånarna i Tibet uppges enligt folkräkningen från 2010 cirka 91 procent vara etniska tibetaner. En del bedömare hävdar att han-kineserna och andra icke-tibetaner utgör en större del av befolkningen. Tibetanska och rikskinesiska är officiella språk.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Tibet

Sortera efter:
          

Genomgång (8:04 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om Dalai Lama.

Spara som favorit
          

Kinalotsen är en resebyrå, men på deras hemsida finns också massor med bra information om Kina. Läs om resmål, kultur, tradition, politik och samhälle i Kina.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Tibet ur olika perspektiv. Tibet är en region och en historisk stat i Centralasien. Tibet är sedan början av 1950-talet styrt från Peking, och de forna tibetanska områdena är idag indelade i den autonoma regionen Tibet, Qinghai och delar av provinserna Sichuan, Yunnan, Gansu och Xinjiang...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Många av världens länder lider av fattigdom och överbefolkning p.g.a. en ojämn fördelning av jordens resurser. Men vad görs för att skapa en...

Aktuell samhällsfakta om Kina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Historia om Tibet. Här hittar du material som behandlar regionens historia i stora och små perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Tibets geografi ur olika perspektiv.