L
Tagg
Forntida stridsvagn
Forntida stridsvagn från Ur, ca 2500 f.Kr. Uppfinningen av hjulet utvecklade även krigföringen.

Teknikhistoria

Mycket av människans tidiga teknik har gått ut på att göra det lättare att flytta föremål. Det kan handla om fartyg, slädar, stenblock och mycket annat. Åror har använts för att ro fram flytande farkoster i tusentals år. 7 000 år gamla åror har hittats i Kina. I Mesopotamien har arkeologer funnit bevis på att segel användes ca 6000 - 4300 år före Kristus.

En av människans stora uppfinningar är hjulet. Det är lätt att inse om du tänker på hur dagens trafik skulle se ut utan hjul. Hjulet infördes omkring 5 500 år f.Kr på flera håll i stort sett samtidigt, bland annat i Mesopotamien och Centraleuropa. Men hjulet har inte bara använts i fordon. Kvarnhjul av sten malde säd till bröd. Vattenhjul hämtade kraft ur strömmade vatten för att driva maskiner och gruvor. Kugghjul används till allt från stora maskiner till små armbandsklockor.

ANNONS

ANNONS

Att leda vatten

Tekniken att leda vatten har också varit avgörande för civilisationens utveckling. Forntidens stora flodkulturer som Egypten, Kina, och Mesopotamien var beroende av ett komplicerat nät av dammar och bevattningskanaler.

I antikens Rom ledde 14 stora akvedukter vatten till staden. Som mest använde varje invånare 1 000 liter vatten per dygn. Stora städer är än idag beroende av vattenledningar. Utan dem skulle dagens mångmiljonstäder inte kunna existera.

Handarbete

Under största delen av människans historia har nästan allt gjort för hand. Allt från kläder och enkla maskiner till de väldiga byggnader som restes i Egypten och Mesopotamien skapades med handkraft. Jordbruket sköttes för hand med hjälp av dragdjur som drog plogar och vagnar.

Detta började ändras först med den industriella revolutionen som inleddes i Storbritannien på 1700-talet. Den industriella revolutionen innebar att maskiner tog över mycket av det arbete som människor och dragdjur hade utfört. Tidigare hade det funnits en gräns för hur mycket som kunde tillverkas. Det fanns ju bara ett visst antal människor. Maskiner gjorde att den gränsen försvann.

Ångmaskinen

En avgörande uppfinning var James Watts ångmaskin från år 1765. Ångmaskinen var en ny kraftkälla som inte var beroende av muskelkraft, strömmande vatten eller vind. Tidigare hade det varit nödvändigt att bygga fabriker vid ett vattendrag. Då kunde ett vattenhjul driva maskinerna. Nu kunde fabrikerna byggas var som helst.

Järnvägar, fartyg och bilar

Ångmaskinen gjorde också möjligt att bygga järnvägar där loken drevs med ånga. 1814 lät engelsmannen George Stephenson bygga det första effektiva lokomotivet. 1825 öppnades den första järnvägen i Storbritannien. ”Eldhästarna” som de första lokomotiven kallades konkurrerade ut de riktiga hästarna.

År 1807 byggde amerikanen Robert Fulton den första användbara ångbåten. Ångfartygen konkurrerade ut de gamla segelfartygen.

Men ångmaskinen var för tung för lätta vagnar. Lösningen blev förbränningsmotorn. 1885 fick Carl Benz patent på vad som räknas som världens första bil. Än idag tillverkas Mercedes-Benz som fått namn efter Carl Benz dotter.

Elektriciteten

Flera hundra år f.Kr visste grekerna att bärnsten kunde ge ifrån sig gnistor.  Ända sedan antiken har människor försökt ta reda vad elektricitet är och hur den fungerar. 1820 upptäckte dansken Örsted att elektricitet skapar ett magnetfält.  1831 upptäckte Michael Faraday att det också var så att magneter kan skapa elektricitet. Det var grunden till dagens kraftverk som skapar vår el. Vattenkraftverken gör att vi tar till vara vattnets strömmande kraft som människan gjort i årtusenden. Det finns även kraftverk som drivs med kol eller kärnkraft.

ANNONS

ANNONS

Kritik mot ny teknik

Ny teknik har ofta tagits emot med fientlighet och misstro. Förtvivlade arbetare i Storbritannien som kallades ludditer slog i början av 1800-talet sönder de nya textilmaskiner som berövat dem deras arbete. När de första järnvägarna kom var många övertygade om att folk som färdades i så höga hastigheter som 18 kilometer i timmen skulle förlora förståndet. 

Datorer och AI

På 1970-talet började datorer användas alltmer på kontor och andra arbetsplatser. Tidigare hade de flesta hushåll en telefon som var kopplad till ett urtag i väggen. Telefonen delade alla i hushållet på. Idag ses det som självklart att ha dator och mobiltelefon. I mitten på 2020-talet är det artificiell intelligens, AI, som väcker både optimism och oro. Datorer har redan tagit över många arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor. AI har fått många att fråga sig vad utvecklingen kommer att innebära för möjligheten att få arbete i framtiden.

Teknik och klimat

Industrialiseringen och den tekniska utvecklingen har också lett till omfattande skador på miljön världen över. Jakten på råvaror som kol, järn och olja och utsläpp från olika industrier har förändrat och skadat luften, jorden och haven. Avgaser från bilar, fartyg och flygplan och andra utsläpp pekas ut som ett allt större hot mot livet på jorden.

Idag är klimatfrågan en självklar del av den politiska debatten. Men den industriella revolutionen pågick i över 200 år innan tanken på att industrialisering kunde vara skadlig fick fäste på allvar. Boken Tyst vår av amerikanskan Rachel Carson kom ut 1962. Den ses som ett startskott för miljörörelsen.

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

LÄS MER: Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

LÄS MER: Industriella revolutionen

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1914-1991

 

FÖRFATTARE

Text: Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare

Kategorier: Taggar:

Här nedan hittar du material som kan relateras till teknikhistoria.

Uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Teknikhistoria

Krigsskeppet Solen

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Lektionen utgår från det svenska örlogsfartyget Solen som, helt enligt reglementet, sprängdes år 1627 av sin egen skeppare därför att polska soldater och sjömän höll på att erövra skeppet.

+ Läs mer

Kungaskeppet Gribshunden

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Skeppet Gribshunden seglade 1494 med danska kung Hans till ett möte i Kalmar för att förbereda den danska kungens kröning även till svensk kung i Kalmarunionen. Sten Sture den äldre saboterade mötet och lyckades behålla makten i Sverige. Situationen ger en tydlig bild av motsättningarna och problemen inom Kalmarunionen.

+ Läs mer

Entreprenörskap

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

I Entreprenörskap – en praktisk handbok får du tips på hur du på ett lättsamt sätt kan ta upp entrepenörskap i skolan genom övningar, spel och texter. Materialet vänder sig till elever på gymnasiet och passar att användas i flera olika ämnen. Det bygger på skolverkets beskrivning av entrepenöriellt lärande i skolan.

+ Läs mer

Artiklar om Teknikhistoria

M
Astrolabium

Islamisk medeltida teknik

av: Jan-Olof Fallström
2024-05-28

Stora delar av den mekaniska kunnigheten överlevde de närmaste seklerna efter det romarrikets sammanbrott. De stora katedralerna och de komplicerade astronomiska uren hade inte kunnat byggas utan en omfattande teknisk kunnighet som ärvts från antiken. Men en fullständig kartläggning av våra "tekniska rötter" måste också ta med vad som hände i den islamiska världen. Där överlevde en stor del av den antika tekniken, men där gjordes också viktiga nykonstruktioner...

+ Läs mer

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

av: Jan-Olof Fallström
2024-01-05

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan kommer järn och andra metaller på första plats - men sedan? Här kan vi diskutera länge, men glas måste komma högt på en sådan lista...

+ Läs mer

M
Ugn

Afrikas järn

av: Jan-Olof Fallström
2024-01-04

I Afrika fanns för länge sedan en livlig handel med bland annat järn. Järnet från Afrika ansågs vara det bästa för att smida svärd. Men hur kom kunskapen om järnframställning till Afrika? Det är en spännande fråga som forskare försöker svara på...

+ Läs mer

L
Bröderna  Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

av: Göran Tivenius
2023-10-09

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda bröderna Auguste och Louis Lumière för allra första gången rörliga bilder som projicerades på en vit duk inför en betalande publik. Bröderna kallade sin uppfinning cinemagrafen...

+ Läs mer

M
Munk som skriver

Böckernas utveckling under medeltiden

av: Jan-Olof Fallström
2023-09-27

Som en följd av kristendomens seger i Europa grundades en rad kloster runtom i Europa. Från 700-talet spelade de en avgörande roll som länk mellan författare och läsare. Nästan varje kloster hade en skrivavdelning och ett bibliotek. I skrivsalarna satt munkarna i rader och utförde kopieringen och översättningen av olika böcker. Vissa arbeten fullgjorde de bäst stående vid sin pulpet. De enda avbrotten var bönestunder och bibelstudier...

+ Läs mer

L
Lutande tornet

Lätta fakta om lutande tornet i Pisa

av: Carsten Ryytty
2023-08-09

Världens mest ryktbara torn, det 55 meter höga lutande tornet i Pisa, har lutat i över 800 år utan missöde. Men under slutet av 1900-talet var experterna överens om att medeltidens största fuskbygge skulle falla senast år 2010 om ingenting gjordes. Under åren 1990-2001 utfördes därför ett restaureringsarbete som fick tornets lutning att minska en aning, från 5,5 grader till 5 grader (från centrumlinjen)...

+ Läs mer

Podcast om Teknikhistoria

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Kärnkraft - fördelar och nackdelar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-09

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om kärnkraft. Vad är kärnkraft? Varför är den så politiskt kontroversiell? Vilka fördelar finns det?

+ Läs mer

Länkar om Teknikhistoria

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS