M

Venezuela idag

Antal invånare: 31 977 060 (2017)
Huvudstad: Caracas

Befolkning

De flesta venezuelaner räknar sig som vita eller av blandad härkomst, från ursprungsfolken, européer och afrikaner. Den lilla minoriteten av urfolk består av ett 30-tal grupper. Venezuela var länge ett invandrarland men under de senaste årens kris har istället en stor flyktingström från landet uppstått.

Antal invånare: 31 977 060 (2017)
Huvudstad: Caracas

Befolkning

De flesta venezuelaner räknar sig som vita eller av blandad härkomst, från ursprungsfolken, européer och afrikaner. Den lilla minoriteten av urfolk består av ett 30-tal grupper. Venezuela var länge ett invandrarland men under de senaste årens kris har istället en stor flyktingström från landet uppstått.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder enligt lag och den respekteras vanligtvis även i praktiken. Traditionellt är katolicismen den helt dominerande religionen, men andelen protestanter ökar snabbt.

Venezuelas flagga.

Politiskt system

Venezuela är en federal republik som består av 23 delstater samt huvudstadsområdet Caracas. Det politiska landskapet ändrades i grunden när då landet fick en ny författning 1999 och Hugo Chávez som nybliven president sjösatte sitt samhällsprojekt med ”21:a århundradets socialism”. De senaste åren har författningen till stor del satts ur spel på grund av det auktoritära styret under Chávez efterträdare Nicolás Maduro.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Venezuelas utrikespolitik förändrades radikalt efter Hugo Chávez tillträde som president 1999. Relationerna blev ansträngda med såväl USA som flera latinamerikanska länder, men istället skapades nya allianser. Den akuta socioekonomiska situationen i Venezuela har på kort tid allvarligt försämrat landets förhållande till stora delar av omvärlden.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Oljan svarar för över 95 procent av Venezuelas exportinkomster, hälften av statens intäkter och en fjärdedel av BNP. Ekonomisk vanskötsel i kombination med sjunkande oljepriser har nu orsakat den värsta krisen i landets historia, med negativ tillväxt, hyperinflation och akut varubrist som har utlöst en humanitär katastrof.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Venezuelas geografi >

Utrikeshandel

Oljan står för över 95 procent av Venezuelas export och USA är den i särklass största köparen av venezuelansk olja. Det är något ironiskt, eftersom USA utmålats som ärkefiende i svavelosande tal av både president Hugo Chávez (1999–2013) och hans efterträdare Nicolás Maduro.

Sociala förhållanden

Levnadsförhållandena i Venezuela har på kort tid från normalt välstånd för regionen till direkt misär för en majoritet av invånarna. Sällan har läget försämrats så snabbt i ett land som inte befinner sig i krig. Hungern är nu utbredd och människor dör i sjukdomar som tidigare var lätta att bota.

Besök Landguiden och läs mer om Venezuela.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Venezuela

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Venezuelas geografi

Geografi med fokus på Venezuela. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Venezuelas geografi ur olika...

Venezuelas historia

Få en helhetsbild av Venezuelas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...