Bild:
M

Venezuela idag

Antal invånare: 31 108 083 (2015)
Huvudstad: Caracas

Befolkning

De flesta venezuelaner är av blandat europeiskt och indianskt ursprung, men många har också afrikanska rötter.

Bland landets lilla minoritet av ursprungsfolk tillhör över hälften folkgruppen wayuu (eller guajiro), men det finns ytterligare ett 30-tal grupper.

Det officiella språket är spanska. Därutöver talas över 30 olika indianspråk.

Religion

Religionsfrihet råder enligt lag och den respekteras vanligtvis även i praktiken. Enligt officiella uppskattningar är 92 procent av venezuelanerna katoliker, även om inte alla utövar sin religion.

Politiskt system

Venezuela är en federal republik som består av 23 delstater samt huvudstadsområdet Caracas.

Det politiska landskapet har ändrats i grunden sedan 1999 då landet fick en ny författning och Hugo Chávez som nybliven president sjösatte sitt samhällsprojekt med ”21:a århundradets socialism”. Presidentmakten har stärkts medan nationalförsamlingens och rättsväsendets inflytande har minskat.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Venezuelas utrikespolitik förändrades radikalt efter Hugo Chávez tillträde som president 1999. Relationerna blev ansträngda med såväl USA som grannlandet Colombia och flera andra latinamerikanska länder. Istället har Venezuela skapat nya allianser med länder både i regionen och övriga världen.

Ekonomi

Venezuelas ekonomi domineras av oljan, som svarar för runt 95 procent av exportinkomsterna. Under goda ekonomiska tider har oljan gett staten pengar till satsningar på välfärd och infrastruktur, men oljeberoendet gör samtidigt Venezuela sårbart för prisfall och konjunkturnedgångar.

På senare år har landet sjunkit allt djupare ned i en svår ekonomisk kris med negativ tillväxt, galopperande inflation och stor brist på basvaror för vanligt folk. Det stora fallet i världsmarknadspriset på olja förvärrar läget.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Venezuelas geografi >

Utrikeshandel

Oljan står för över 90 procent av Venezuelas export och USA är den i särklass största köparen av venezuelansk olja. Det är något ironiskt, eftersom USA utmålats som ärkefiende i svavelosande tal av både president Hugo Chávez (1999–2013) och hans efterträdare Nicolás Maduro.

Sociala förhållanden

Andelen fattiga invånare i Venezuela minskade under Hugo Chávez regeringstid (1999–2013), från runt hälften av befolkningen 1999 till knappt en fjärdedel 15 år senare. De ekonomiska klyftorna minskade också inte minst genom presidentens sociala satsningar, så kallade misiones. Men den ekonomiska krisen i landet gör nu att alla kurvor pekar att fel håll.
 

Besök Landguiden och läs mer om Venezuela.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 31 108 083 (2015)
Huvudstad: Caracas

Befolkning

De flesta venezuelaner är av blandat europeiskt och indianskt ursprung, men många har också afrikanska rötter.

Bland landets lilla minoritet av ursprungsfolk tillhör över hälften folkgruppen wayuu (eller guajiro), men det finns ytterligare ett 30-tal grupper.

Det officiella språket är spanska. Därutöver talas över 30 olika indianspråk.

Religion

Religionsfrihet råder enligt lag och den respekteras vanligtvis även i praktiken. Enligt officiella uppskattningar är 92 procent av venezuelanerna katoliker, även om inte alla utövar sin religion.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Venezuela

Sortera efter:
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Venezuela ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Venezuela. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Venezuela ur olika perspektiv. Venezuela, formellt Bolivarianska republiken Venezuela, är en stat i norra Sydamerika som gränsar till Brasilien, Colombia och Guyana. Sedan i december 2005 är Venezuela medlem i det ekonomiska samarbetet Mercosur...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Venezuela. Här kan du läsa kortfattat om landets historia, ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Venezuela. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Venezuelas geografi ur olika perspektiv.

Få en helhetsbild av Venezuelas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.