M
Kategori
Karta

Venezuela idag

Antal invånare: 28 704 947 (2021)
Huvudstad: Caracas

Venezuela ligger i norra Sydamerika med kust mot Karibiska havet. Landets oljereserver hör till de största i världen och oljan dominerar ekonomin. Länge framstod Venezuela som ovanligt stabilt och välmående för regionen. Men en "socialistisk revolution" i början av 2000-talet har följts av vanskötsel som har utlöst en akut ekonomisk och humanitär kris.

Antal invånare: 28 704 947 (2021)
Huvudstad: Caracas

Venezuela ligger i norra Sydamerika med kust mot Karibiska havet. Landets oljereserver hör till de största i världen och oljan dominerar ekonomin. Länge framstod Venezuela som ovanligt stabilt och välmående för regionen. Men en "socialistisk revolution" i början av 2000-talet har följts av vanskötsel som har utlöst en akut ekonomisk och humanitär kris.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

De flesta venezuelaner räknar sig som vita eller av blandad härkomst, från ursprungsfolken, européer och afrikaner. Den lilla minoriteten av urfolk består av ett 30-tal grupper. Venezuela var länge ett invandrarland men under de senaste årens kris har istället en enorm utvandring uppstått. Flyktingströmmen är nu den största i modern tid i Latinamerika.

Venezuelas flagga.

Religion

Religionsfrihet råder enligt lag och den respekteras vanligtvis även i praktiken. Traditionellt är katolicismen den helt dominerande religionen, men andelen protestanter ökar snabbt.

Inrikespolitik och författning

Venezuela styrs sedan 1999 av den ”bolivarianska” vänsterrörelse som grundades av Hugo Chávez. Efter Chávez död 2013 tog Nicolás Maduro över som president. Under hans alltmer auktoritära styre sjönk landet undan för undan allt djupare ned i en mångbottnad kris. Ekonomin har befunnit sig i fritt fall, med djup misär och utbredd våldsbrottslighet som följd.

Demokrati och rättigheter

I demokratimätningar hamnar Venezuela bland ”skurkstater” – landet klassas bland de mest auktoritära och icke-fria staterna i världen. De demokratiska fri- och rättigheterna har urholkats under 20 års tid, men raset har varit särskilt stort de senaste åren.

Utrikespolitik och försvar

Socialistregeringen i Venezuela befinner sig på rak kollisionskurs med stora delar av omvärlden. Relationerna som sedan länge var ansträngda på grund av landets auktoritära styre har varit djupfrysta sedan 2019. Nära samarbete har landet bara med mer eller mindre totalitära stater världen över.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Venezuela har världens största oljereserver och var tidigare det mest välmående landet i Latinamerika. Men på senare år har socialistregeringens ekonomiska vanskötsel i kombination med sjunkande oljepriser orsakat den värsta krisen i landets historia. Negativ tillväxt, hyperinflation och akut varubrist har utlöst en humanitär katastrof.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Venezuelas geografi >

Sociala förhållanden

Levnadsförhållandena i Venezuela har på kort tid gått från normalt välstånd för regionen till direkt misär för en majoritet av invånarna. Sällan har läget försämrats så snabbt i ett land som inte befinner sig i krig. Hungern är nu utbredd och människor dör i sjukdomar som tidigare var lätta att bota.

Besök Landguiden och läs mer om Venezuela.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Venezuela

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Venezuela

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Venezuelas geografi

Geografi med fokus på Venezuela. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Venezuelas geografi ur olika...

Hi
Karta

Venezuelas historia

Få en helhetsbild av Venezuelas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...