S
Tagg
Interiör kraftstation 1893.
Interiör av Hellsjöns kraftstation 1893.

Elektricitetens genombrott

Som energisystem kom genombrottet för elektriciteten först med trefassystemets införande på 1890-talet. Detta möjliggjorde överföring över långa avstånd med små energiförluster. Elektricitet ersatte sedan successivt gas för belysning, kraft och värme. Först stod koleldade kraftverk för elektriciteten, men vattenkraftverken tog snart över. Det första i Sverige byggdes 1882 i Viskan vid Rydahls bomullsspinneri utanför Borås.

Energisystemens utveckling krävde förändrad lagstiftning vid 1900-talets början angående kraftverkens rätt att dämma upp vattendrag, dragande av högspänningsledningar samt äganderätten till vattenfallen. Eldistributionen sågs allmänt som ett kommunalt och inte ett statligt ansvar. Härnösand inrättade ett kommunalt elverk 1885. För elektrifieringen av landsbygden från 1920-talet behövdes dock regionala kraftaktiebolag som Sydkraft och Gullspång.

ANNONS

ANNONS

ASEA

ASEA, Allmänna Svenska Elektriska AB, grundades i Västerås år 1883. Syftet var att kommersiellt utnyttja Jonas Wenströms elektriska trefassystem (se ovan) som möjliggjorde kraftöverföring över långa sträckor.

ASEA blev snabbt världsledande och ett av landets ledande exportföretag. Med sin utveckling från uppfinnarindustri via nationell exportindustri till dagens multinationella storkoncern ABB (Asea Brown Boveri) speglar företaget också industrikapitalismens förändring från slutet av 1800-talet till vår egen tid.
 


LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

LÄS MER: Elektricitetens historia, del 2: Belysningsrevolutionen

LÄS MER: Michael Faraday - elektricitetens utforskare

LÄS MER: Vattenkraft i modern tid: Ångmaskinen och vattenkraftverk

LÄS MER: Energikällor


FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till elektricitetens genombrott i Sverige.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Elektricitetens genombrott

SO-rummet bok
M

Vattenkraft i modern tid: Ångmaskinen och vattenkraftverk

av: Kaj Hildingson
2023-02-20

Omkring år 1700 var vattenkraften Europas viktigaste energikälla. Den spelade större roll än vindkraften och muskelkraften hos alla Europas människor och djur tillsammans. Hundratusentals vattenhjul drev kvarnar, pumpar, blåsbälgar, hammare, sågar och mycket annat.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Elektricitetens historia, del 2: Elektrisk belysning och hushållsmaskiner

av: Lars Hildingson
2022-09-30

För 5 000 år sedan hade egyptiska arbetare oljelampor när de sökte sig fram i pyramidernas mörka gångar. Vid vår tideräknings början talade Jesus om hur viktigt det är att ha olja i sin lampa. Kejsar Augustus hade en oljelampa när han läste brev om kvällen. Genom årtusenden hade alltså människor en svag och fladdrande belysning inomhus. Utomhus hade de knappast någon belysning alls. Allt ljus kom från öppna lågor. Soldater med facklor följde kejsar Augustus när han gick genom Rom sedan mörkret fallit. Karl den store måste år 800 fortfarande nöja sig med facklor. Napoleon hade det inte så mycket bättre 1 000 år senare. Men det hade börjat ljusna...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Elektricitetens historia, del 1: En ny kraftkälla

av: Lars Hildingson
2022-09-30

Greker hade för 2 500 år sedan lärt sig att göra en bärnsten magnetisk genom att gnida den med en tyglapp. Grekerna kunde inte förklara fenomenet, men de gav det ett namn. Bärnsten heter elektron på grekiska, och därifrån kommer vårt ord elektricitet. År 1819 visade dansken Örsted att elektrisk ström kan få en magnetnål att röra sig. Tidigare hade man trott att magnetism och elektricitet var två olika fenomen. Nu började det bli klart att det var fråga om samma sak. När sedan engelsmannen Michael Faraday förde en magnet genom en slinga koppartråd - och tråden blev strömförande, blev det fastställt att magneten kunde skapa elektricitet. Detta experiment år 1831 är kanske historiens viktigaste...

+ Läs mer

M

Thomas Alva Edison - mannen bakom tusen uppfinningar

av: Kaj Hildingson
2020-11-16

Idag tar vi elljus för givet. Nästan alla kan få sina rum bättre upplysta än de salar i Versailles där den franske kungen Ludvig XIV höll hov år 1700. "Kung Sol", som han kallades, fick nöja sig med vaxljus i sitt slott. Men de flesta hade inte ens råd med vaxljus utan fick nöja sig med talgljus eller skenet från en eldstad för att lysa upp sina hem. Den som har fått äran av att ha uppfunnit glödlampan, föregångare till dagens LED-lampor, är Thomas Alva Edison (1847-1931) som under 60 års ständigt arbete tog patent på över tusen uppfinningar. Förutom glödlampan gjorde Edison förbättringar på bland annat telefonen, telegrafen och skrivmaskinen.

+ Läs mer

M

Michael Faraday - elektricitetens utforskare

av: Kaj Hildingson
2020-11-03

Att utarbeta matematiska formler var ingenting för Michael Faraday som hellre visade resultaten av sina experiment genom att slänga en kolhink full med kol och några eldtänger mot en stor magnet. När de fastnade där, dånade åhörarnas skrattsalvor genom salen. Trots sin svaghet för sådana lustigheter var Faraday noggrann i sina experiment. Han visade att magnetism och elektricitet kunde skapa varandra och lade därmed grunden till den utveckling som gjort att vi idag tar elektriciteten som en naturlig – och nödvändig – del av vardagen...

+ Läs mer

Podcast om Elektricitetens genombrott

SO-rummet podcast icon
M

Energi och energikällor

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-10-26

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om vad energi och energikällor är för något?

+ Läs mer

Länkar om Elektricitetens genombrott

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS