Tagg om elektricitetens genombrott i Sverige

Elektricitetens genombrott

S
Interiör av Hellsjöns kraftstation 1893.

Som energisystem kom genombrottet för elektriciteten först med trefassystemets införande på 1890-talet. Detta möjliggjorde överföring över långa avstånd med små energiförluster. Elektricitet ersatte sedan successivt gas för belysning, kraft och värme. Först stod koleldade kraftverk för elektriciteten, men vattenkraftverken tog snart över. Det första i Sverige byggdes 1882 i Viskan vid Rydahls bomullsspinneri utanför Borås.

Energisystemens utveckling krävde förändrad lagstiftning vid 1900-talets början angående kraftverkens rätt att dämma upp vattendrag, dragande av högspänningsledningar samt äganderätten till vattenfallen. Eldistributionen sågs allmänt som ett kommunalt och inte ett statligt ansvar. Härnösand inrättade ett kommunalt elverk 1885. För elektrifieringen av landsbygden från 1920-talet behövdes dock regionala kraftaktiebolag som Sydkraft och Gullspång.

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

LÄS MER: Michael Faraday - elektricitetens utforskare

LÄS MER: Energikällor


Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till elektricitetens genombrott i Sverige.

Uppdaterad: 22 juni 2021
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Elektricitetens genombrott

Elen ändrade folks vardag

av: Centrum för Näringslivshistoria
Högstadiet, Gymnasiet

Elektricitetens intåg i hemmen förändrade för alltid människans sätt att leva. I vardagen ändrade elbelysningen dygnsrytmen. Och i hemmet försvann tunga uppgifter i hushållsarbetet, vilket fick en enorm betydelse – inte minst för kvinnorna.

+ Läs mer

Artiklar om Elektricitetens genombrott

M

Thomas Alva Edison - mannen bakom tusen uppfinningar

av: Kaj Hildingson
2020-11-16

Idag tar vi elljus för givet. Nästan alla kan få sina rum bättre upplysta än de salar i Versailles där den franske kungen Ludvig XIV höll hov år 1700. "Kung Sol", som han kallades, fick nöja sig med vaxljus i sitt slott. Men de flesta hade inte ens råd med vaxljus utan fick nöja sig med talgljus eller skenet från en eldstad för att lysa upp sina hem. Den som har fått äran av att ha uppfunnit glödlampan, föregångare till dagens LED-lampor, är Thomas Alva Edison (1847-1931) som under 60 års ständigt arbete tog patent på över tusen uppfinningar. Förutom glödlampan gjorde Edison förbättringar på bland annat telefonen, telegrafen och skrivmaskinen.

+ Läs mer

M

Michael Faraday - elektricitetens utforskare

av: Kaj Hildingson
2020-11-03

Att utarbeta matematiska formler var ingenting för Michael Faraday som hellre visade resultaten av sina experiment genom att slänga en kolhink full med kol och några eldtänger mot en stor magnet. När de fastnade där, dånade åhörarnas skrattsalvor genom salen. Trots sin svaghet för sådana lustigheter var Faraday noggrann i sina experiment. Han visade att magnetism och elektricitet kunde skapa varandra och lade därmed grunden till den utveckling som gjort att vi idag tar elektriciteten som en naturlig – och nödvändig – del av vardagen...

+ Läs mer

Podcast om Elektricitetens genombrott

SO-rummet podcast icon
M

Energi och energikällor

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-10-26

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om vad energi och energikällor är för något?

+ Läs mer

Länkar om Elektricitetens genombrott

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS