Bild:
M

Mongoliets historia

I sydvästra Mongoliet finns arkeologiska lämningar efter mänsklig bebyggelse som anses vara mellan 100 000 och 200 000 år gamla. Omkring 1000 f Kr kunde befolkningen i det område som i dag är Mongoliet bearbeta brons. Runt 300 f Kr började de använda vapen av järn, samtidigt som olika stammar bildade allianser. Kinesiska källor talar om en invasion från det mongoliska området vid denna tid genomförd av en stamsammanslutning kallad xiongnu. Vissa forskare har på osäkra grunder velat identifiera denna som det folk som i europeisk historia är känt som hunnerna.

Stammarna på de vidsträckta mongoliska vidderna var länge små och kände föga samhörighet med varandra. I början av 1200-talet e Kr förenades dock ett antal mongoliska stammar och vissa icke-mongoliska grupper i en fast organiserad statsbildning under ledaren Temüdjin. Han utropades 1206 till härskare under namnet Djingis khan. Khan betyder hövding.

Djingis khan och hans efterkommande företog väldiga erövringståg och lyckades, inte minst tack vare nya stridstekniker och ett effektivt kavalleri, erövra stora delar av den eurasiska landmassan. De nådde i väster fram till Österrike, längre söderut till Adriatiska havet och östra Medelhavet samt i öster till Korea. Men något enat rike uppstod aldrig.

Vid Djingis khans död 1227 delades riket mellan hans söner. Djingis khans sonson Khubilai khan (storkhan 1260-1294) erövrade hela Kina och grundade den kinesiska dynastin Yuan. Han flyttade sin huvudstad från Karakorum till nuvarande Peking. Khubilai khans bror Batu invaderade Ryssland 1240 och grundade "Gyllene hordens välde". Det varade i 240 år, till 1480, och bidrog till framväxten av ett mongoliskt skriftspråk och en mer enhetlig mongolisk kultur.

Mongolerna var för få för att i längden kunna hålla samman sitt jätterike. Det föll gradvis samman och mongolerna drog sig tillbaka till sitt kärnland. I slutet av 1600-talet erövrades Mongoliet av det kinesiska riket, som styrdes av manchuerna. Redan då kom Yttre och Inre Mongoliet (se geografi) att administreras som skilda provinser.

Uppmuntrat av manchudynastins fall i Kina och med visst stöd från Tsar-Ryssland och Japan utropade sig Yttre Mongoliet 1911 till en självständig monarki under Levande Buddha (Bogdo Gegen), titeln för de buddhistiska mongolernas överhuvud. Även Inre Mongoliet inbjöds att ansluta sig, vilket ledde till konflikt med Kina. Ryska, kinesiska och mongoliska representanter kom vid ett möte 1915 överens om att Yttre Mongoliet i fortsättningen skulle vara en autonom provins inom Kina. I realiteten var dock Yttre Mongoliet ett ryskt protektorat.

När Ryssland försvagades i samband med revolutionen 1917, och Sovjetunionen bildades, passade Kina på att öka kontrollen över Mongoliet. En kinesisk general tågade in i landet och mongolerna fick 1920 ge upp all makt till kineserna.

En underjordisk revolutionär mongolisk rörelse hade bildats 1917, inspirerad av den ryska revolutionen och ledd av Damdiny Süchbaatar. Rörelsen slogs samman med andra till Mongoliska folkets parti, som förhandlade om sovjetiskt stöd för självständighet från kineserna. Ryssland krävde i utbyte en sovjetvänlig regering i Mongoliet.

Mongoliska folkets parti höll 1921 en konferens på sovjetiskt territorium där det bildade en revolutionär regering i opposition till regeringen i Urga, som Mongoliets huvudstad då hette. Denna provisoriska regering satte upp en partisanstyrka som tillsammans med större sovjetiska styrkor i juli 1921 erövrade Urga och utropade en ny regering under kungen Bogdo Gegen. Kungen saknade dock makt.

1924 bytte Mongoliska folkets parti namn till Mongoliska folkets revolutionära parti. Samma år dog Bogdo Gegen. Trots Kinas protester, men med stöd av Sovjetunionen, utropades nu Mongoliska folkrepubliken. En författning efter sovjetisk modell antogs, där kommunistpartiet kom att dominera hela samhället. Mongoliet blev den andra socialistiska staten i världen och kom under 60 år att i många avseenden fungera som en sovjetisk delrepublik.

Den nya regimen började genast omvandla landet efter sovjetiskt, centralstyrt mönster. Adelns och buddistprästernas makt bröts med hårda metoder, bland annat massavrättningar och skövling av klostren (se Religion). När regimen i början av 1930-talet försökte tvångskollektivisera boskapsskötseln ledde det till folkliga uppror som slogs ned med hjälp av sovjetisk militär. Utrensningar följde och makten koncentrerades 1939 till marskalk Chorloogijn Tjojbalsan, som ofta betecknas som Mongoliets Stalin. Tvångskollektiviseringen av boskapsskötseln hejdades men genomfördes senare stegvis genom ekonomiska påtryckningar.

1939 slogs en japansk invasion från Manchuriet tillbaka av mongoliska och sovjetiska trupper. Efter det japanska nederlaget utlystes en vapenvila som gällde till i augusti 1945, då Mongoliet förklarade krig mot Japan. Mongoliska styrkor avancerade ända fram till den kinesiska stillahavskusten men drogs därefter tillbaka. I en folkomröstning 1945 tog 100 procent av de röstande ställning för nationell självständighet. Denna erkändes året därpå av Kina.

Läs i Landguiden om Mongoliets historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

I sydvästra Mongoliet finns arkeologiska lämningar efter mänsklig bebyggelse som anses vara mellan 100 000 och 200 000 år gamla. Omkring 1000 f Kr kunde befolkningen i det område som i dag är Mongoliet bearbeta brons. Runt 300 f Kr började de använda vapen av järn, samtidigt som olika stammar bildade allianser. Kinesiska källor talar om en invasion från det mongoliska området vid denna tid genomförd av en stamsammanslutning kallad xiongnu. Vissa forskare har på osäkra grunder velat identifiera denna som det folk som i europeisk historia är känt som hunnerna.

Stammarna på de vidsträckta mongoliska vidderna var länge små och kände föga samhörighet med varandra. I början av 1200-talet e Kr förenades dock ett antal mongoliska stammar och vissa icke-mongoliska grupper i en fast organiserad statsbildning under ledaren Temüdjin. Han utropades 1206 till härskare under namnet Djingis khan. Khan betyder hövding.

Uppdaterad: 26 oktober 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Mongoliets historia

L
Hans Thorbjörnsson
2016-10-29
I början av 1200-talet lyckades en obetydlig stamhövding göra sig till herre över hela Mongoliet. Han hette Djingis khan – ett namn som skulle sätta skräck i människor över hela Asien och Europa...

Länkar om Mongoliets historia

Sortera efter:
          

En utstött, faderlös pojke på den mongoliska stäppen har inte mycket till framtidsutsikter. Men Temudjin trotsar oddsen och blir en av världens mäktigaste härförare: Djingis Khan. Hur går det till?

I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. Vid sin sida har hon skådespelaren Pablo Leiva Wenger som förhöjer dramatiken med scener ur historien. Varje avsnitt handlar om ett historiskt skeende, med en historisk person i fokus.

Vill du veta mer om Djingis Khan? Här är några av de böcker som legat till grund för avsnittet: Djingis Khan och modernitetens uppkomst av Jack Weatherford; Genghis Khan and the Mongol empire av Jean-Paul Roux; The Secret History of the Mongol Queens av Jack Weatherford.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Mongoliet. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om mongolerna. De nya stater som uppstod genom handelns utveckling blev med tiden allt rikare och mäktigare, och den tekniska utvecklingen gjorde med tiden att de fick ett militärt övertag över stater som inte hängde med i denna utveckling. Men ännu på 1200-talet var nomadkrigföringen vida överlägsen. Detta bevisades när Mongolimperiet, historiens största sammanhängande landimperium, byggdes upp.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Anna Larsdotter berättar om Djingis khan och hans fruktade horder som skapade ett världsimperium från hästryggen.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Mongoliet ur olika perspektiv. Mongoliet är en stat belägen i det inre av Asien, mellan Ryssland i norr och Kina i söder. Landet är indelat i 21 provinser samt stadsområdet runt huvudstaden Ulan Bator. Mongoliet har också varit känt som ”Yttre Mongoliet” för att skilja det från Inre Mongoliet som är ett autonomt område i Kina...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Mongoliet. Här kan du läsa om landets samhälle, politik, historia, geografi m.m.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Djingis khan och mongolerna. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om mongolerna och deras erövringar på 1200-talet. Djingis khan är utan tvekan en av historiens mest fascinerande och märkliga figurer. Han har nått en närmast mytisk status som erövrare och slaktare. Men var han verkligen så grym som det har gjorts gällande? Och hur kunde hans fattiga nomadfolk skapa världens till ytan största rike?

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Mongolernas historia som skildrar deras framfart i Asien och Europa under medeltiden.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Mongoliets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Mongoliet. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Relaterade taggar