M
Kategori
Karta

Mongoliets historia

I sydvästra Mongoliet finns arkeologiska lämningar efter mänsklig bebyggelse som anses vara mellan 100 000 och 200 000 år gamla. Omkring 1000 f Kr kunde befolkningen i det område som i dag är Mongoliet bearbeta brons. Runt 300 f Kr började de använda vapen av järn, samtidigt som olika stammar bildade allianser. Kinesiska källor talar om en invasion från det mongoliska området vid denna tid genomförd av en stamsammanslutning kallad xiongnu. Vissa forskare har på osäkra grunder velat identifiera denna som det folk som i europeisk historia är känt som hunnerna.

I sydvästra Mongoliet finns arkeologiska lämningar efter mänsklig bebyggelse som anses vara mellan 100 000 och 200 000 år gamla. Omkring 1000 f Kr kunde befolkningen i det område som i dag är Mongoliet bearbeta brons. Runt 300 f Kr började de använda vapen av järn, samtidigt som olika stammar bildade allianser. Kinesiska källor talar om en invasion från det mongoliska området vid denna tid genomförd av en stamsammanslutning kallad xiongnu. Vissa forskare har på osäkra grunder velat identifiera denna som det folk som i europeisk historia är känt som hunnerna.

ANNONS

ANNONS

Stammarna på de vidsträckta mongoliska vidderna var länge små och kände föga samhörighet med varandra. I början av 1200-talet e Kr förenades dock ett antal mongoliska stammar och vissa icke-mongoliska grupper i en fast organiserad statsbildning under ledaren Temüdjin. Han utropades 1206 till härskare under namnet Djingis khan. Khan betyder hövding.

Djingis khan och hans efterkommande företog väldiga erövringståg och lyckades, inte minst tack vare nya stridstekniker och ett effektivt kavalleri, erövra stora delar av den eurasiska landmassan. De nådde i väster fram till Österrike, längre söderut till Adriatiska havet och östra Medelhavet samt i öster till Korea. Men något enat rike uppstod aldrig.

Vid Djingis khans död 1227 delades riket mellan hans söner. Djingis khans sonson Khubilai khan (storkhan 1260-1294) erövrade hela Kina och grundade den kinesiska dynastin Yuan. Han flyttade sin huvudstad från Karakorum till nuvarande Peking. Khubilai khans bror Batu invaderade Ryssland 1240 och grundade "Gyllene hordens välde". Det varade i 240 år, till 1480, och bidrog till framväxten av ett mongoliskt skriftspråk och en mer enhetlig mongolisk kultur.

Mongolerna var för få för att i längden kunna hålla samman sitt jätterike. Det föll gradvis samman och mongolerna drog sig tillbaka till sitt kärnland. I slutet av 1600-talet erövrades Mongoliet av det kinesiska riket, som styrdes av manchuerna. Redan då kom Yttre och Inre Mongoliet (se geografi) att administreras som skilda provinser.

Uppmuntrat av manchudynastins fall i Kina och med visst stöd från Tsar-Ryssland och Japan utropade sig Yttre Mongoliet 1911 till en självständig monarki under Levande Buddha (Bogdo Gegen), titeln för de buddhistiska mongolernas överhuvud. Även Inre Mongoliet inbjöds att ansluta sig, vilket ledde till konflikt med Kina. Ryska, kinesiska och mongoliska representanter kom vid ett möte 1915 överens om att Yttre Mongoliet i fortsättningen skulle vara en autonom provins inom Kina. I realiteten var dock Yttre Mongoliet ett ryskt protektorat.

När Ryssland försvagades i samband med revolutionen 1917, och Sovjetunionen bildades, passade Kina på att öka kontrollen över Mongoliet. En kinesisk general tågade in i landet och mongolerna fick 1920 ge upp all makt till kineserna.

En underjordisk revolutionär mongolisk rörelse hade bildats 1917, inspirerad av den ryska revolutionen och ledd av Damdiny Süchbaatar. Rörelsen slogs samman med andra till Mongoliska folkets parti, som förhandlade om sovjetiskt stöd för självständighet från kineserna. Ryssland krävde i utbyte en sovjetvänlig regering i Mongoliet.

ANNONS

ANNONS

Mongoliska folkets parti höll 1921 en konferens på sovjetiskt territorium där det bildade en revolutionär regering i opposition till regeringen i Urga, som Mongoliets huvudstad då hette. Denna provisoriska regering satte upp en partisanstyrka som tillsammans med större sovjetiska styrkor i juli 1921 erövrade Urga och utropade en ny regering under kungen Bogdo Gegen. Kungen saknade dock makt.

1924 bytte Mongoliska folkets parti namn till Mongoliska folkets revolutionära parti. Samma år dog Bogdo Gegen. Trots Kinas protester, men med stöd av Sovjetunionen, utropades nu Mongoliska folkrepubliken. En författning efter sovjetisk modell antogs, där kommunistpartiet kom att dominera hela samhället. Mongoliet blev den andra socialistiska staten i världen och kom under 60 år att i många avseenden fungera som en sovjetisk delrepublik.

Den nya regimen började genast omvandla landet efter sovjetiskt, centralstyrt mönster. Adelns och buddistprästernas makt bröts med hårda metoder, bland annat massavrättningar och skövling av klostren (se Religion). När regimen i början av 1930-talet försökte tvångskollektivisera boskapsskötseln ledde det till folkliga uppror som slogs ned med hjälp av sovjetisk militär. Utrensningar följde och makten koncentrerades 1939 till marskalk Chorloogijn Tjojbalsan, som ofta betecknas som Mongoliets Stalin. Tvångskollektiviseringen av boskapsskötseln hejdades men genomfördes senare stegvis genom ekonomiska påtryckningar.

1939 slogs en japansk invasion från Manchuriet tillbaka av mongoliska och sovjetiska trupper. Efter det japanska nederlaget utlystes en vapenvila som gällde till i augusti 1945, då Mongoliet förklarade krig mot Japan. Mongoliska styrkor avancerade ända fram till den kinesiska stillahavskusten men drogs därefter tillbaka. I en folkomröstning 1945 tog 100 procent av de röstande ställning för nationell självständighet. Denna erkändes året därpå av Kina.

Läs i Landguiden om Mongoliets historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Mongoliets historia

L

Ryttarfolken på stäppen: skyterna, Hsiung-nu, hunnerna och mongolerna

av: Kaj Hildingson
2022-07-11

Vid östra Medelhavet och Svarta havet börjar ett väldigt stäpplandskap. Det sveper genom Asien i en enorm båge vars yttersta spets nästan når ända till Gula havet utanför Kinas östra kust. Det var på detta enorma gräshav som människan först tämjde hästen. För de människor som bodde på stäppen kom hästen att bli en oumbärlig kamrat. Stäppernas kringströvande ryttarfolk skulle i över tusen år utgöra ett allvarligt hot mot de bofasta folken runt omkring, européerna och kineserna. Under århundradenas lopp har blotta namnen på en rad ryttarfolk: skyterna, Hsiung-nu, hunnerna och mongolerna injagat skräck i folken runt omkring.

+ Läs mer

L

Djingis khan - mongolernas härskare och Guds piska

av: Magnus Västerbro
2019-08-18

Mongolhärskaren Djingis khan har ofta kallats världshistoriens största erövrare, för han lämnade verkligen ett enormt rike efter sig, det största som världen dittills skådat. Men vem var egentligen denna ökända och mytomspunna historiska gestalt som under sina erövringskampanjer orsakade miljontals människors död? Och hur gick det till när han själv dog?

+ Läs mer

L

Kina under mongoler och Ming-dynasti

av: Hans Thorbjörnsson
2016-10-29

I början av 1200-talet tog Djingis khan och hans mongoliska ryttare kontroll över stora delar av Asien (inkl. Kina) och Europa. Efter mongolerna kom Mingdynastin till makten i Kina. Perioden under Mingdynastin är känd för sitt vackra porslin. På 1600-talet övertog manchuerna och Qingdynastin, som styrde med hård hand och införde strikta regler för befolkningen...

+ Läs mer

Länkar om Mongoliets historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Mongolerna

Mongolernas historia som skildrar deras framfart i Asien och Europa under medeltiden.

Ge
Karta

Mongoliets geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Mongoliets geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Mongoliet

Aktuell samhällsfakta om Mongoliet. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Djingis khan

Djingis khan

Djingis khan, den grymme mongolhärskaren, blev en legend från Europas östgräns till Kinas...

Hi
Porträtt

Kublai khan

Kublai khan (1215-1294) var mongolernas store härskare under andra halvan av 1200-talet. Han var...