M

Ekvatorialguinea idag

Antal invånare: 1 267 690 (2017)
Huvudstad: Malabo

Befolkning

Omkring två tredjedelar av Ekvatorialguineas befolkning bor på fastlandet. Flertalet invånare tillhör olika bantufolk. De identifierar sig i första hand med sitt folk eller sin klan och först i andra hand som ekvatorialguineaner. Den största gruppen är fang  som utgör kanske fyra femtedelar av befolkningen.

Antal invånare: 1 267 690 (2017)
Huvudstad: Malabo

Befolkning

Omkring två tredjedelar av Ekvatorialguineas befolkning bor på fastlandet. Flertalet invånare tillhör olika bantufolk. De identifierar sig i första hand med sitt folk eller sin klan och först i andra hand som ekvatorialguineaner. Den största gruppen är fang  som utgör kanske fyra femtedelar av befolkningen.

ANNONS

ANNONS

Religion

En stor majoritet av invånarna är romerska katoliker. Övriga är protestanter eller bekänner sig till traditionella afrikanska religioner. Även de kristna har ofta traditionella inslag i sin tro.

Politiskt system

Det finns inga demokratiska traditioner i Ekvatorialguinea, som gick från spansk koloni till diktatur vid självständigheten 1968. Författningen föreskriver ett flerpartisystem men inskränker rätten att bilda partier och delta i val.

I praktiken styrs landet helt och hållet av president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, hans söner och andra nära släktingar.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Ekvatorialguineas flagga.

Utrikespolitik och försvar

President Obiangs utrikespolitik har gått ut på att förbättra kontakterna med västmakterna, särskilt Spanien och Frankrike. Sedan oljeutvinningen kom igång på 1990-talet har också kontakterna med USA och Kina stärkts. Kina är på jakt efter att få sitt stora oljebehov säkrat, och länderna har skrivit flera samarbetsavtal.

Ekonomi

Ekvatorialguineas ekonomi är nästan helt och hållet baserad på olja och i någon mån naturgas. Den ekonomiska betydelsen av annan verksamhet, som tjänstesektorn samt jord- och skogsbruk, är försumbar. Försök görs dock att diversifiera ekonomin, eftersom produktionen på landets tre stora oljefält nått sin maximala nivå samtidigt som oljepriserna sjunkit kraftigt.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Ekvatorialguineas geografi >

Utrikeshandel

Ekvatorialguineas export utgörs nästan helt och hållet av olja (99 procent av exportvärdet), men även timmer, kaffe och kakao går på export. Landet är beroende av importerade livsmedel och köper också fartyg till sitt fiske utifrån.

Sociala förhållanden

Det stora inflödet av oljepengar till Ekvatorialguinea har hittills inte inneburit några större förbättringar av levnadsvillkoren för det stora flertalet invånare som lever under svåra förhållanden.

Medan den styrande eliten berikat sig lever hälften av ekvatorialguineanerna i djup fattigdom med mindre än två dollar om dagen att spendera. De saknar också tillgång till rent vatten och grundläggande sanitär utrustning.
 

Besök Landguiden och läs mer om Ekvatorialguinea.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Ekvatorialguinea

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Ekvatorialguineas historia

Fördjupa dig i Ekvatorialguineas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ekvatorialguineas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Ekvatorialguineas geografi ur olika perspektiv.