M

Malis historia

De första kända spåren av mänskliga bosättningar i området för dagens Mali härrör från stenåldern. Från omkring 10 000 f Kr finns lämningar av jägarkulturer. Mer permanenta bosättningar anlades omkring år 6 000 f Kr. Under den afrikanska järnåldern, som inleddes på 100-talet e Kr, började flera statsbildningar att ta form kring Nigerfloden. Nordvästra delen av dagens Mali ingick från 600-talet i det mäktiga Ghanariket som bars upp av soninkefolket och hade sin blomstringstid mellan 700- och 1000-talen.

Under 1200-talet växte det ännu mäktigare riket Mali fram i trakterna kring landets nuvarande huvudstad Bamako i sydväst. Kärnan i Maliriket utgjordes av malinkefolket, som i dag lever i flera västafrikanska länder. På 1300-talet nådde riket sin största utbredning, från Atlantkusten i väster fram till dagens Nigeria i öster. Norrut sträckte sig riket djupt in i Saharaöknen. Mali bedrev karavanhandel över Sahara, bland annat med muslimska riken i Nordafrika. Islam blev efter hand förhärskande religion bland makthavare och handelsmän i Maliriket.

Mali började försvagas i början av 1400-talet och 1545 erövrades rikets huvudstad av Songhai, som var en muslimsk kungadynasti med centrum i staden Gao i östra delen av nuvarande Mali. Songhai blev större och mäktigare än Maliriket. En militär flotta bevakade Nigerfloden. Administrationen byggdes ut och stora landområden odlades upp. Timbuktu blev ett religiöst och kulturellt centrum med 100 000 invånare mot dagens cirka 35 000.

År 1591 invaderade muslimska styrkor från Marocko området. Det blev början till slutet för de stora kungarikena i Västafrika. En lång period av upplösning och oreda följde. Karavantrafiken genom öknen förlorade i betydelse och Mali hamnade i bakvattnet när handelsmännen sökte sig mot kusterna. Islam vann samtidigt ökat inflytande i regionen genom krig mellan muslimer och icke-muslimska afrikanska folk.

Under andra halvan av 1800-talet började franska kolonisatörer att tränga österut från Senegal vid västkusten. Fransmännen besegrade efter hand de lokala härskarna i Mali och vid sekelskiftet kom Franska Sudan, som fransmännen kallade området, att införlivas i kolonin Franska Västafrika. Genom skatteindrivning tvingades befolkningen in i penninghushållning. Bönderna beordrades att odla jordnötter, gummi och bomull för export.

År 1946 bildades ett politiskt parti i Bamako som vände sig mot den franska kolonialpolitiken. Bland grundarna fanns Modibo Keita, som skulle bli det fria Malis förste president. 1958 blev Franska Sudan en självstyrande republik inom det franska samväldet. Året därpå slogs det samman med Senegal i federationen Mali, men endast två månader efter självständigheten 1960 upplöstes federationen i två oberoende stater.

Läs i Landguiden om Malis moderna historia från 1960 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

De första kända spåren av mänskliga bosättningar i området för dagens Mali härrör från stenåldern. Från omkring 10 000 f Kr finns lämningar av jägarkulturer. Mer permanenta bosättningar anlades omkring år 6 000 f Kr. Under den afrikanska järnåldern, som inleddes på 100-talet e Kr, började flera statsbildningar att ta form kring Nigerfloden. Nordvästra delen av dagens Mali ingick från 600-talet i det mäktiga Ghanariket som bars upp av soninkefolket och hade sin blomstringstid mellan 700- och 1000-talen.

Under 1200-talet växte det ännu mäktigare riket Mali fram i trakterna kring landets nuvarande huvudstad Bamako i sydväst. Kärnan i Maliriket utgjordes av malinkefolket, som i dag lever i flera västafrikanska länder. På 1300-talet nådde riket sin största utbredning, från Atlantkusten i väster fram till dagens Nigeria i öster. Norrut sträckte sig riket djupt in i Saharaöknen. Mali bedrev karavanhandel över Sahara, bland annat med muslimska riken i Nordafrika. Islam blev efter hand förhärskande religion bland makthavare och handelsmän i Maliriket.

Uppdaterad: 16 november 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Malis historia

L
Bengt Almgren och Hans Thorbjörnsson
2017-06-16
På de stora grässlätterna i Västafrika bildades under medeltiden flera mäktiga och välorganiserade riken. Det första var Ghana som hade sin storhetstid i början av 1000-talet. Därefter uppstod...
M
Hans Thorbjörnsson
2014-04-01
Slaveri och slavhandel har förekommit i Nordafrika åtminstone sedan vår tideräknings början. Rika romare köpte slavar som längs Nilen fördes norrut från Sudan. Men några skriftliga redogörelser...

Länkar om Malis historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Afrikas mäktigaste rike levde på slavar och salt. Songhai i Västafrika levde av handel med salt, guld och slavar och imperiet växte till att bli Afrikas mäktigaste. Men härskarna begick misstaget att tro att Saharas öken skulle skydda dem mot mer välbeväpnade fiender...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om medeltidens Mali.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (38:28 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om Afrikas historia under det som motsvarar europeisk medeltid. Mali, Stora Zimbabwe och swahilistaterna tas upp.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Mali. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Avsnitt på webbsidan Historia 2 där Joakim Wendell berättar om Västafrikas två imperier under medeltiden - Ghana och Mali.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Mali ur olika perspektiv. Mali, formellt Republiken Mali, är en kustlös stat i Västafrika. Mali, som är det sjunde största landet i Afrika...

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Malis geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Mali. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...