M
Kategori
Karta

Malis historia

De första kända spåren av mänskliga bosättningar i området för dagens Mali härrör från stenåldern. Från omkring 10 000 f Kr finns lämningar av jägarkulturer. Mer permanenta bosättningar anlades omkring år 6 000 f Kr. Under den afrikanska järnåldern, som inleddes på 100-talet e Kr, började flera statsbildningar att ta form kring Nigerfloden. Nordvästra delen av dagens Mali ingick från 600-talet i det mäktiga Ghanariket som bars upp av soninkefolket och hade sin blomstringstid mellan 700- och 1000-talen.

De första kända spåren av mänskliga bosättningar i området för dagens Mali härrör från stenåldern. Från omkring 10 000 f Kr finns lämningar av jägarkulturer. Mer permanenta bosättningar anlades omkring år 6 000 f Kr. Under den afrikanska järnåldern, som inleddes på 100-talet e Kr, började flera statsbildningar att ta form kring Nigerfloden. Nordvästra delen av dagens Mali ingick från 600-talet i det mäktiga Ghanariket som bars upp av soninkefolket och hade sin blomstringstid mellan 700- och 1000-talen.

ANNONS

ANNONS

Under 1200-talet växte det ännu mäktigare riket Mali fram i trakterna kring landets nuvarande huvudstad Bamako i sydväst. Kärnan i Maliriket utgjordes av malinkefolket, som i dag lever i flera västafrikanska länder. På 1300-talet nådde riket sin största utbredning, från Atlantkusten i väster fram till dagens Nigeria i öster. Norrut sträckte sig riket djupt in i Saharaöknen. Mali bedrev karavanhandel över Sahara, bland annat med muslimska riken i Nordafrika. Islam blev efter hand förhärskande religion bland makthavare och handelsmän i Maliriket.

Mali började försvagas i början av 1400-talet och 1545 erövrades rikets huvudstad av Songhai, som var en muslimsk kungadynasti med centrum i staden Gao i östra delen av nuvarande Mali. Songhai blev större och mäktigare än Maliriket. En militär flotta bevakade Nigerfloden. Administrationen byggdes ut och stora landområden odlades upp. Timbuktu blev ett religiöst och kulturellt centrum med 100 000 invånare mot dagens cirka 35 000.

År 1591 invaderade muslimska styrkor från Marocko området. Det blev början till slutet för de stora kungarikena i Västafrika. En lång period av upplösning och oreda följde. Karavantrafiken genom öknen förlorade i betydelse och Mali hamnade i bakvattnet när handelsmännen sökte sig mot kusterna. Islam vann samtidigt ökat inflytande i regionen genom krig mellan muslimer och icke-muslimska afrikanska folk.

Under andra halvan av 1800-talet började franska kolonisatörer att tränga österut från Senegal vid västkusten. Fransmännen besegrade efter hand de lokala härskarna i Mali och vid sekelskiftet kom Franska Sudan, som fransmännen kallade området, att införlivas i kolonin Franska Västafrika. Genom skatteindrivning tvingades befolkningen in i penninghushållning. Bönderna beordrades att odla jordnötter, gummi och bomull för export.

År 1946 bildades ett politiskt parti i Bamako som vände sig mot den franska kolonialpolitiken. Bland grundarna fanns Modibo Keita, som skulle bli det fria Malis förste president. 1958 blev Franska Sudan en självstyrande republik inom det franska samväldet. Året därpå slogs det samman med Senegal i federationen Mali, men endast två månader efter självständigheten 1960 upplöstes federationen i två oberoende stater.

Läs i Landguiden om Malis moderna historia från 1960 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 2 september 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Malis historia

M
Staden Kilwa

Afrikas glömda handel

av: Jan-Olof Fallström
2024-03-17

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas kolonisation på 1800-talet. Även i Afrika är den här åsikten fortfarande vanlig. Stämmer den?

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Mot Afrikas inre, del 1: Mungo Park och döden på Niger

av: Kaj Hildingson
2021-08-02

I slutet av 1700-talet begav sig skotten Mungo Park till Västafrika för att lösa gåtan om floden Niger flöt åt öster eller väster. Det kunde han ta reda på, men flera andra frågor om floden misslyckades Park med att lösa. Inte heller under sin andra resa lyckades han lösa gåtorna. Däremot lyckades Park med att reta upp alla härskare längs Niger vilket till sist kostade honom livet. Trots att han lämnade flera olösta frågor efter sig blev Parks resor starten på européernas kolonisering av Afrika och deras jakt på slavar, guld och elfenben...

+ Läs mer

L

Mäktiga riken i Afrika under medeltiden: Ghana, Mali, Songhai och Stora Zimbabwe

av: Bengt Almgren och Hans Thorbjörnsson
2017-06-16

Från Västafrikas riken som Ghana, Mali och Songhai, till det mystiska Stora Zimbabwe i söder, färgade afrikanska civilisationer medeltidens kartor. Handel med guld och salt, stora karavaner och pilgrimsresor till Mekka var delar av deras rika historia. Förutom att dessa riken en gång blomstrade, fick de också känna på förlust och erövring...

+ Läs mer

M

Slavstater i Afrika under medeltiden

av: Hans Thorbjörnsson
2014-04-01

Slaveri och slavhandel har förekommit i Nordafrika åtminstone sedan vår tideräknings början. Rika romare köpte slavar som längs Nilen fördes norrut från Sudan. Men några skriftliga redogörelser om denna slavhandel finns inte. Det var först när araberna på 600-talet lade under sig Nordafrika, som deras berättelser gav säkrare uppgifter...

+ Läs mer

Länkar om Malis historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Malis geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Malis geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Mali

Aktuell samhällsfakta om Mali. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...