Nyhetsvärdering

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt under ht 2018.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  • Nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik.

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt under ht 2018.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  • Nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik.
Uppdaterad: 14 september 2018
Publicerad: 11 september 2018

Annons

Länkar om Nyhetsvärdering

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du fakta om mediernas utveckling och massmedias roll i dagens informationssamhälle.

Om hur vi påverkas av reklam och medierna som idag upptar en stor del av våra liv.