M
Kategori

Vad blir en nyhet? Det är främst tre faktorer som påverkar en händelses nyhetsvärde: avstånd i tid, i rum och i kultur.

Vilka händelser blir nyheter?

Avsnittet handlar om nyhetsvärdering och dess grundläggande principer. Vilka händelser är det som blir nyheter och vilka kriterier ligger bakom urvalet?

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Nyhetsmedierna hjälper oss hitta relevant information

Varje dag bombarderas vi genom media av händelser. Ett ständigt flöde av saker som skett runt om i världen når oss genom alla de medier som vi har tillgång till. För bara några decennier sedan hade vi endast tillgång till ett fåtal radio- och tv-kanaler. Då var det enklare att hålla koll på vad som hände, samtidigt som vi också kunde missa mycket som hade att göra med våra egna personliga intressen. Idag är det tvärtom - vi missar nästan ingenting, men det är å andra sidan svårare att få en överblick då vi hela tiden uppdateras genom ständiga notiser i våra telefoner, mejlutskick och delningar i sociala medier.

Avsnittet handlar om nyhetsvärdering och dess grundläggande principer. Vilka händelser är det som blir nyheter och vilka kriterier ligger bakom urvalet?

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Nyhetsmedierna hjälper oss hitta relevant information

Varje dag bombarderas vi genom media av händelser. Ett ständigt flöde av saker som skett runt om i världen når oss genom alla de medier som vi har tillgång till. För bara några decennier sedan hade vi endast tillgång till ett fåtal radio- och tv-kanaler. Då var det enklare att hålla koll på vad som hände, samtidigt som vi också kunde missa mycket som hade att göra med våra egna personliga intressen. Idag är det tvärtom - vi missar nästan ingenting, men det är å andra sidan svårare att få en överblick då vi hela tiden uppdateras genom ständiga notiser i våra telefoner, mejlutskick och delningar i sociala medier.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Avsändare: Företaget eller organisationen som ligger bakom informationen som presenteras.

Medier: Kanaler för förmedling av information och underhållning

Nyhet: Ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt – händelse, process eller tillstånd – som tidigare varit okänt.

Nyhetsmedium: Massmedier som fokuserar på att leverera nyheter till allmänheten eller en annan målgrupp.

En av nyhetsmediernas främsta uppgifter är att hjälpa oss navigera i informationsflödet och mediebruset, att få oss att inse vad som är en nyhet och försöka hitta den viktigaste och mest aktuella informationen.

Nyhetsvärderingens tre kriterier

Nyhetsmedierna rapporterar om nyheter och händelser som har betydelse för väldigt många människor. Detta är en av deras absolut viktigaste uppgifter.

Att informera om viktiga händelser - att granska, kommentera, förklara och analysera dessa åt sin publik - utgör en central del av nyhetsrapporteringen. För att detta ska kunna ske måste de olika medierna ständigt prioritera vad som ska publiceras, eftersom deras utrymme är begränsat.

Nyhetsvärderingen ser olika ut beroende på vilken typ av media det är som gör den. En lokaltidning rapporterar på ett sätt, medan en rikstäckande tidning rapporterar på ett annat.

Beroende på publik, omfattning och liknande gör alla nyhetsmedier en värdering av vad som ska rapporteras och hur mycket. Vanligen görs detta utifrån tre olika kriterier:

 1. Avstånd i tid: Om det har gått lång tid mellan händelsen och nyheten så sjunker nyhetsvärdet.
   
 2. Avstånd i rum: Om händelsen sker geografiskt nära blir det en större nyhet än om den sker långt borta.
   
 3. Avstånd i kultur: Om vi är kulturellt knutna till nyheten berör den oss mer. En nyhet som sker nära, men där vi ändå inte känner oss berörda, blir en mindre nyhet.

Alla dessa tre delar kriterier spelar in när medier väljer ut vilka nyheter som ska presenteras.

ANNONS

ANNONS

Nyhetsvärderingens tre kriterier - avstånd i tid, rum och kultur. Ju närmare händelsen vi befinner oss tidsmässigt, rumsligt och kulturellt - desto mer berörs vi av en nyhet.

Till exempel rapporterade svenska medier sällan om tsunamis före tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 (karta och fakta) då tusentals svenskar blev berörda, men efter det har alltmer rapporterats, oavsett om det är långt bort. På samma sätt har sannolikt en amerikansk händelse större nyhetsvärde än om samma sak sker i Turkiet, trots att USA ligger längre bort på kartan.

Modellen som används för att beskriva hur medier värderar nyheter kommer ursprungligen från den tyska medieforskaren Henk Prakke.

Olika mediers värdering

Numera finns det en lång rad nyhetsförmedlare på nätet som inte alltid håller sig till de krav på opartiskhet och saklighet som traditionella nyhetsmedier försöker hålla sig till. Därför kan det vara bra att faktiskt veta vilka olika värderingar som ett nyhetsmedium har.

Viktigt att ha ett källkritiskt förhållningssätt

Det är alltid viktigt att vara källkritisk och försöka kontrollera vem som är avsändare till nyheten, om andra medier rapporterar om samma nyhet och om det finns någon speciell ideologisk inriktning på den webbplats där nyheten publiceras.

Det finns medier som uteslutande väljer att skriva om händelser där en eller flera grupper av människor framställs negativt eller tvärtom (att de enbart framställs positivt). Detta är numera särskilt vanligt när det handlar om frågor som har att göra med invandring eller sociala problem.

På samma sätt kan tidningar som är politiskt färgade agera. Det är därför viktigt att försöka hålla koll på vem det är som publicerar något, för även om det finns en modell för hur traditionella medier värderar sina nyheter, så finns det alltid medieaktörer som värderar helt annorlunda.

ANNONS

ANNONS

De sociala mediernas nyhetsförmedling skiljer också från de traditionella nyhetskanalerna då de sociala medierna presenterar utvalda nyheter som ofta är skräddarsydda för deras enskilda användare. På sociala medier görs nyhetsvärderingen - urvalet av vilka nyheter som presenteras för användaren - med hjälp av digitala algoritmer som filtrerar och sorterar personliga resultat av sökningar efter information på internet eller i samband med att personen delat eller gillat saker på ett socialt forum.

LÄS MER: Medier och kommunikation

LÄS MER: Media och samhället

LÄS MER: Vad är en nyhet och hur fungerar rapporteringen av nyheter?

LÄS MER: Mediernas makt och ansvar

LÄS MER: Vad är en nyhet?

PODCAST: Massmedia och nyhetsrapportering

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilken är den stora skillnaden mellan informationsflödet vi nås av idag jämfört med för drygt 30 år sedan?
   
 2. Gör en enkel sammanfattning av nyhetsförmedlingens tre kriterier.

Fundera på:

 1. Vilka nyhetsmedier använder du dig mest av?
   
 2. Vilka nyhetsmedier använder sig dina föräldrar av?
   
 3.  Varför är det viktigt att ha ett källkritiskt förhållningssätt när man tar del av nyheter?
   
 4. Vad kan bör man tänka på när man granskar en nyhet ur ett källkritiskt perspektiv?

Ta reda på:

 1. Vilka nyheter är på löpsedlarna idag och hur kan de relateras till nyhetsvärderingens tre kriterier? Analysera.

Diskutera:

 1. Hur påverkas (eller berörs) du av en naturkatastrof, krigshändelse eller någon annan stor katastrof som händer långt borta och drabbar människor som du inte har någon relation till?
   
 2. Är det rätt av nyhetsmedier att lyfta fram små händelser i vår närmaste omvärld på bekostnad av stora omvälvande eller katastrofala händelser som äger rum i mer avlägsna delar av världen?
   

 

Litteratur och internetkällor:
Stig Hadenius m.fl. Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, Ekerlids, 2011
https://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/vadblirennyhet.423.html
https://www.dn.se/blogg/mangfald/2011/04/22/en-ny-princip-for-nyhetsvardering-2/

 

FÖRFATTARE

Text: Mikael Bruér, SO-lärare, universitetsadjunkt, författare och föreläsare

Webbplats: gothiafortbildning.se
Boken SO-ämnena i blickfånget av Mikael Bruér innehåller konkreta tips på hur du kan utveckla din undervisning. Tillsammans med lektionsförslag och didaktiska reflektioner presenteras en tydlig och nytänkande modell för användningen av Lgr 11 i arbetet med de fyra SO-ämnena.. Med utgångspunkt i författarens eget förhållningssätt till SO-ämnet behandlas historik, styrdokument och bedömning.

SO-ämnena i blickfånget är i första hand inriktad mot lärare på högstadiet, men även lärare på mellanstadiet och gymnasiet kan ha nytta av boken. Den har en tydlig koppling till skolans styrdokument och är skriven för att passa alla som jobbar med SO.

 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplan för samhällskunskap åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för Samhällskunskap 1a1, Samhällskunskap 1a2 och Samhällskunskap 1b.

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 11 september 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Nyhetsvärdering

Källkritik, reklam och media

av: Sveriges Annonsörer
Mellanstadiet, Högstadiet

Barn och unga möts av en ström av budskap i allt fler kanaler. Media Smart är läromedlet för källkritik, reklam och media.

+ Läs mer

Så funkar Sveriges Radio och public service

av: Sveriges Radio (SR)
Högstadiet, Gymnasiet

Materialet består av häftet “Så funkar Sveriges Radio och public service” och en handledning med övningar.

+ Läs mer

Artiklar om Nyhetsvärdering

M
Fake news

Desinformation

av: Kaj Hildingson
2023-11-08

Vi översköljs varje dag av floder av information. Mobilen, datorn, surfplattan, radio, TV, tidningar är fulla av den. En del information är sann, en del är falsk, så kallad desinformation. Desinformation kan vara farlig både för dig och Sverige. Därför gäller det att lära sig känna igen den...

+ Läs mer

Samarbete

Ge alla unga digital trygghet

av: Myndigheten för tillgängliga medier
2023-01-02

Hur hittar jag rätt information på internet, och vem kan jag lita på? Det kan vara livsavgörande att kunna svara på de frågorna. Skolan behöver ge alla unga, oavsett förutsättningar, verktyg för ett digitalt liv...

+ Läs mer

S

Vad är en nyhet och hur fungerar rapporteringen av nyheter?

av: Jonas Ahlberg och Robert de Vries
2017-03-10

Nyheter är mer än bara snabba rapporter om vad som hänt i världen. Det finns en hel vetenskap bakom hur media väljer vilka händelser som ska rapporteras, och det påverkas av en mängd faktorer som närhet, dramatik och vilka personer som är inblandade. Men vem bestämmer egentligen vad som är viktigt nog att bli en nyhet? Här utforskar vi den komplicerade processen bakom nyhetsrapportering, från reportern på fältet till dig som nyhetskonsument. Vi dyker även in i de etiska aspekterna av nyhetsförmedling...

+ Läs mer

Podcast om Nyhetsvärdering

SO-rummet podcast icon
M

Massmedia och nyhetsrapportering

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-06-07

Mattias, Julia och Kristoffer avslutar terminen med att prata om massmedia och det förändrade medialandskapet.

+ Läs mer

Länkar om Nyhetsvärdering

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh

Medier och kommunikation

Mediekunskap handlar om medierna och deras funktion i samhället.

Sh

Media och samhället

Mediernas utveckling i ett historiskt perspektiv och om olika former av nyhetsmedier samt public service i dagens...

Sh

Media och påverkan

Medias uppgift, ansvar och påverkan.

Sh

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Sh

Mediernas uppbyggnad och funktion

Om vad media är, vilka uppgifter media har samt om vilka olika typer av media det finns i dagens samhälle.

Relaterade taggar

Hi
Kvinna som läser tidningen.

Kommunikation och information

Meddelanden i skriftlig form har funnits i tusentals år. En föregångare till våra dagars tidningar...

Hi
Sherlock Holmes

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...

Hi
propagandaposter nsdap

Propaganda

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka ett...

Hi
Hänglås

Censur och yttrandefrihet

Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur, som till exempel...

Hi
Radiosändning

Radio- och TV-historia

Radions historiaRadioutsändning, som från början kallades trådlös telegrafi, fungerar med hjälp av...

Hi
Tidningsläsare

Tidningens historia

Meddelanden i skriftlig form har funnits i tusentals år. En föregångare till våra dagars tidningar...