Sverigedemokraterna växer sig starkare

ÅRET RUNT 21 september
Bild:
Resultat från kommunvalen 2002. Färgerna indikerar hur många mandat Sverigedemokraterna fick i varje kommun.

Sverigedemokraterna växer sig starkare

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Den 21 september 2002 presenterades Valmyndighetens slutsammanräkning av riksdagsvalet. Det visade sig att Sverigedemokraterna fick 76 300 röster. Den siffran kan jämföras med de cirka 20 000 röster partiet fick i valet 1998. Preliminära uträkningar visar att Sverigedemokraterna därmed fick ungefär 1,4 procent av rösterna i landet. Sverigedemokraternas starkaste fäste är Skåne. Därifrån kommer nästan var tredje Sverigedemokrat. Sverigedemokraterna fick sammanlagt 49 mandat i 29 kommuner över hela Sverige.