M

Nordkorea idag

Antal invånare: 25 490 970 (2017)
Huvudstad: Pyongyang

Befolkning

Befolkningen är nästan uteslutande koreaner, härstammande från ursprungliga mongoliska folkgrupper på halvön. Det finns en liten kinesisk minoritet.

Invånarna är koncentrerade till kustområdena och slättlandet i sydväst.

Nordkorea är långt glesare befolkat än Sydkorea som har dubbelt så stor befolkning.

Antal invånare: 25 490 970 (2017)
Huvudstad: Pyongyang

Befolkning

Befolkningen är nästan uteslutande koreaner, härstammande från ursprungliga mongoliska folkgrupper på halvön. Det finns en liten kinesisk minoritet.

Invånarna är koncentrerade till kustområdena och slättlandet i sydväst.

Nordkorea är långt glesare befolkat än Sydkorea som har dubbelt så stor befolkning.

ANNONS

ANNONS

Religion

Författningen lovar religionsfrihet men i verkligheten förekommer ingen sådan. Samtidigt som det finns formellt godkända samfund betraktas alla som utövar religion i praktiken som statens fiender. Troende förföljs och fängslas, och riskerar även att avrättas.

Nordkoreas flagga.

Politiskt system

Nordkorea är en kommunistisk diktatur som sedan ett drygt halvsekel styrs av en politisk dynasti. Läs om kommunism >

Samhället är militariserat, slutet och genomsyrat av ideologisk propaganda.

Medborgarna är strängt övervakade och förbjudna att lämna sitt hemland. Nordkoreanerna vet inte mycket om vad som händer i omvärlden, som i sin tur har liten insyn i Nordkorea.

Nordkoreas auktoritäre ledare Kim Jong-Un utövar en mycket stor kontroll över landet, där det kommunistiska Arbetarpartiet dominerar statsapparaten och militären länge haft en viktig roll.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Koreakriget har i över ett halvsekel präglat Nordkoreas utrikes- och säkerhetspolitik. Krigstillstånd råder formellt med Sydkorea, eftersom avtalet om eldupphör 1953 inte har följts av något fredsavtal.

Sedan 1990-talet har de internationella relationerna till stor del handlat om Nordkoreas kärnvapenprogram, och omvärldens försök att sätta stopp för det.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Nordkorea har ännu en av världens mest centralstyrda ekonomier med en överdimensionerad tung industri och ett ineffektivt jordbruk.

Efter ekonomiskt sönderfall och naturkatastrofer på 1990-talet sjönk landet ned i fattigdom och perioder av svält. En viss ljusning rapporterades under 2010-talets första hälft, men sanktionerna från omvärlden uppges därefter ha drabbat ekonomin hårt.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nordkoreas geografi >

Utrikeshandel

Nordkoreas handel med utlandet är liten och går ständigt med underskott. Över hälften av exportintäkterna kommer från gruvproduktion, varav kol ensamt beräknas stå för drygt 40 procent. Siffrorna är osäkra och bygger på uppskattningar gjorda i utlandet.

Sociala förhållanden

Nordkorea är i teorin ett klasslöst samhälle men i praktiken råder stora klyftor. Ett unikt klassificeringssystem gör att många medborgare är utestängda från ekonomiska och sociala fördelar. Fattigdomen är utbredd och befolkningen har sedan 1990-talet drabbats av svår undernäring och även massvält.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nordkorea.
Konflikter : Korea

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Fakta om Nordkorea

Sponsrad
S

Storpolitiska förhandlingar

av: Studentlitteratur
2018-03-13

Internationella relationer präglas till stor del av förhandlingar kring viktiga frågor. En vanlig metod som används för att beskriva och analysera förhandlingssituationer är den så kallade spelteorin.

+ Läs mer

M

Nordkorea - gåtfullt och instängt

av: Hans Thorbjörnsson
2014-05-17

År 2014 anklagade en FN-kommission Nordkorea för brott mot mänskligheten. Kommissionens bevis var samlade i en rapport på 372 sidor – med uppgifter från vittnen som berättat. Regeringen i Nordkorea anklagades för att ha utsatt sin egen befolkning för mord, avrättningar, svält, slaveri, tortyr, våldtäkter, annat sexuellt våld, tvångsaborter och försvinnanden...

+ Läs mer

Podcast om Fakta om Nordkorea

SO-rummet podcast icon
M

Kärnvapen och kärnvapenmakter

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-09-12

Mattias, Kristoffer och Julia är tillbaka efter sommarlovet och pratar om kärnvapen och kärnvapenmakter.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Nordkorea

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nordkoreas historia

Historia om Nordkorea. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Nordkoreas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nordkoreas geografi ur olika perspektiv.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...

Kommunistiska brott mot mänskligheten

Begreppet ”kommunistiska brott mot mänskligheten” brukar beteckna en samling av liknande handlingar...