Tagg om inkvisitionen
Bild:
Spanska inkvisitionen. Målning av Francisco Goya.

Inkvisitionen

Inkvisitionen var en katolsk organisation och domstol som hade till uppgift att spåra upp och döma kättare (personer som avvikit från den katolska läran), t.ex. katarer och valdenser. Inkvisitionen växte fram i Central- och Västeuropa under medeltiden, i början av 1200-talet.

Inkvisitorerna (inkvisitionens tjänstemän) var i regel dominikaner- eller franciskanermunkar och lydde direkt under påven. De behövde därför inte foga sig efter biskopar eller abbotar.

Inkvisitionen förfogade över stora arkiv, fängelser, förhörslokaler och speciella tribunaler (särskilda och tillfälligt uppsatta domstolar) där de anklagade kunde ställas till svars.

I mitten av 1200-talet godkände påven inkvisitionens systematiska bruk av tortyr under förhören med misstänkta kättare.

Men straffen var i regel milda, utom i de fall då offren vägrade att erkänna sig skyldiga och göra avbön. Då kunde straffet bli att brännas på bål.

År 1478 grundades den spanska inkvisitionen som en separat kyrklig organisation utanför påvens inflytelsesfär. Den spanska inkvisitionen riktades under 1500- och 1600-talen mot judar, muslimer, protestanter och andra avvikare i Spanien. Tusentals människor avrättades i kyrkans namn under perioden.

I de protestantiska länderna har inkvisitionen (som är en katolsk företeelse) ofta svartmålats och utnyttjats i propagandasyfte. Man målade till exempel kättarbål där fanatiska inkvisitorer brände människor levande. Allt i syfte att framhäva den katolska kyrkans djävulskhet. Det handlade såklart om stora överdrifter. Vi bör också tänka på att det inom den protestantiska kyrkan förekom liknande tillfälliga institutioner, som exempelvis de tribunaler och trolldomskommissioner som sattes upp för att döma människor för häxeri under 1600-talet. Den 1 juni 1672, i samband med de svenska häxprocesserna, brändes i Torsåker (en ort i Ångermanland) 71 "häxor" på bål.

Under upplysningstiden på 1700-talet avtog det intellektuella och politiska stödet för inkvisitionen. Men inkvisitionen i Spanien levde kvar till 1834 (den avskaffades dock temporärt 1808 under Napoleontiden).

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till inkvisitionen.

Uppdaterad: 
11 juli 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Inkvisitionen

L
Carsten Ryytty
2017-04-26
Galileo Galilei föddes 1564 i staden Pisa i Italien. Han är den moderna naturvetenskapens store grundläggare. Genom sitt arbete som fysiker, matematiker och astronom blev han en banbrytare för...
M
Per Höjeberg
2015-09-22
Redan då romarriket fortfarande existerade kom de första judarna till Västeuropa. Åren efter romarrikets fall på 400-talet bodde alla européer på landsbygden och det fanns ingen handel att tala...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-10
Nederländerna tillhörde under 1500-talet det spanska världsväldet. Förutom Spanien omfattade det spanska imperiet Portugal, delar av Italien och hela dagens Latinamerika samt alltså även...
M
Bo Eriksson
2013-02-24
Kvällen den 18 mars år 1314 fördes tempelherrarnas siste stormästare Jacques av Molay och hans närmste man Godefroid av Charney upp på ett bål som ställts i ordning på en ö i Seine vid Paris....

Länkar om Inkvisitionen

Sortera efter:
          

Faktatext på sajten Katolik.nu där du kan läsa kortfattat om den ökända inkvisitionen under medeltiden.  Inkvisitionen igångsattes av den katolska kyrkan och pådrivande var påven Gregorius IX. De som inte var anslutna till den katolska kristna tron ställdes inför valet att erkänna sig som kättare eller att ställas inför domstol. Konsekvensen blev att mängder av religiöst oliktänkande i europeiska länder straffades och ofta till döden...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om det spanska kungaparet Ferdinand och Isabella. När de blivande regenterna Isabella av Kastilien och Ferdinand av Aragonien gifte sig 1469 lade de grunden till en stormakt. Tillsammans styrde de målmedvetet mot ett enat kristet rike. De besegrade de sista morerna och införde inkvisitionen.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia berättar Sara Griberg om Spaniens kanske mest kända historiska kungapar - Ferdinand och Isabella. När de blivande regenterna Isabella av Kastilien och Ferdinand av Aragonien gifte sig 1469 lade de grunden till en stormakt. Tillsammans styrde de målmedvetet mot ett enat kristet rike. De besegrade de sista morerna och införde inkvisitionen...

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i den katolska kulturtidningen Signum där du kan läsa om häxprocesser och vad som hände häxorna när de konfronterades med inkvisitionen och senare häxdomstolar. Här berättas om häxprocesser under medeltiden och nya tiden (1600- och 1600-talen). Historikerna räknar med att att ca 100 000 häxprocesser ägde rum i Europa, och att hälften av de anklagade, ca 50 000 människor, brändes på bål. Men förföljelsernas intensitet varierade starkt från land till land...

Spara som favorit
          

Artikel bland Hexmasters faktoider där du kan ta del av sanningar och osanningar som berör inkvisitionen. Under kampen mot katarerna och albigenserna upprättade påven 1184 en inkvisitionsdomstol där ansvaret låg hos biskoparna. Därefter instiftade påven Gregorius IX 1232 "Den heliga tjänsten", Sanctum officium, ett system med inkvisitionstribunaler som drevs av munkar, i första hand dominikaner...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där den ökända inkvisitionen ställs inför rätta. När man hör talas om den katolska inkvisitionen tänker nog de flesta på obehagliga och skrämmande ting: mörka källarhål där folk torterades för brott mot kyrkan. Denna bild av en intolerant och grym maktapparat i den katolska renlärighetens tjänst skapades redan under reformationen och ingick i ett propagandakrig mot den tidens ledande supermakt, det habsburgska Spanien. Men hur sann är den bilden? Är den en ren och skär propagandabild?...

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om kristendomen och kyrkan i medeltidens Europa. Här berättas bl.a. om påvedömet, munkväsendet, kyrkobyggnader, kyrkans politiska anspråk, kyrkan som kulturspridare, katarer, tiggarordnar, Norden kristnas, korstågen, Thomas av Aquino, djävulstron, avlat, humanismen och början på reformationen.

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga webbsida hittar du massor av fakta om häxor från antiken fram tills idag. Här berättas om häxornas historia, sägnernas häxor, trolldom, Blåkulla, häxjakt i Salem, häxprocesser i Sverige o.s.v.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Spaniens judar på medeltiden. Under flera sekler hade judiska grupper en central ställning i det mångkulturella Spanien. Men från 1200- talet växte sig judehatet allt starkare och 1492, efter en serie övergrepp, tvingades de lämna landet...

Spara som favorit
          

Essä i Tidningen Kulturen där du kan läsa om katarerna som var verksamma i Sydfrankrike under medeltiden. För 800 år sedan, närmare bestämt den 22 juli 1209, inleddes det påvliga och kungliga korståget mot katarerna. Enligt legenden lär en kyrklig representant ha sagt: "Bränn dem alla! Gud känner de sina." när det hade meddelats att tusentals människor, både katarer och katoliker, hade sökt skydd i kyrkan...

Spara som favorit
          

Kort artikel i Wikipedia där du kan läsa om Dominikanorden, som är en katolsk s.k. tiggarorden, liksom franciskanorden. Medlemmarna kallas ibland svartbröder eller svartmunkar, till skillnad från franciskanerna som kallas gråbröder eller gråmunkar, då de hade olika färg på sina kåpor...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där myten om inkvisitionen diskuteras. En blodig häxprocess som drabbade oliktänkande – så har inkvisitionen länge uppfattats. Men ny forskning visar att den gängse bilden inte stämmer...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Spaniens historia. Man tror att de första människorna kom till Spanien via Afrika för över 500 000 år sedan. Dessa var jägare, och arkeologer har funnit pilspetsar och flintknivar…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia som handlar om häxprocesserna. Häxprocess eller häxjakt kallas de händelser framför allt under 1400- till 1600-talet, runt om i den kristna världen, där människor, framför allt kvinnor anklagades för samröre med Satan…

Spara som favorit
          

På Historiesajten hittar du en faktasida som handlar om häxprocesser. Det var när reformationen startade som häxförföljelserna satte igång på riktigt. 1484 gav påven Innocentius VIII dominikanermunkarna och några häxexperter i uppdrag att utrota häxorna i Tyskland. De skrev ihop en instruktionsbok för häxjakt som kom ut 1487 och kallas för Häxhammaren på svenska...

Spara som favorit