M

Kroatien idag

Antal invånare: 4 125 700 (2017)
Huvudstad: Zagreb

Befolkning

Krigen i det forna Jugoslavien under 1990-talet, med etnisk rensning och stora folkomflyttningar, har gjort Kroatien mer etniskt homogent än det var tidigare. Nio av tio invånare är numera kroater. Samtidigt har den totala befolkningssiffran minskat med över en halv miljon på 25 år, och invånarantalet fortsätter att krympa.

Antal invånare: 4 125 700 (2017)
Huvudstad: Zagreb

Befolkning

Krigen i det forna Jugoslavien under 1990-talet, med etnisk rensning och stora folkomflyttningar, har gjort Kroatien mer etniskt homogent än det var tidigare. Nio av tio invånare är numera kroater. Samtidigt har den totala befolkningssiffran minskat med över en halv miljon på 25 år, och invånarantalet fortsätter att krympa.

ANNONS

ANNONS

Religion

En stor majoritet av Kroatiens invånare är katoliker. Serberna är i allmänhet ortodoxt kristna, medan bosniaker och albaner övervägande är sunnimuslimer. Det finns också en del protestanter och andra kristna, samt små grupper av anhängare till andra religioner.

Kroatiens flagga.

Politiskt system

Kroatien är en demokratisk republik med parlamentariskt styre. Presidenten är statschef och överbefälhavare, men regeringsmakten utövas i huvudsak av premiärministern.

Partipolitiken domineras av det konservativa partiet HDZ, som har tonat ned sin tidigare utpräglat nationalistiska inriktning, och det socialdemokratiska SDP.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Kroatien har förbättrat sina relationer med omvärlden sedan millennieskiftet, genom ökad samarbetsvilja och stärkt demokrati. Landet blev medlem av Nato 2009 och av EU 2013.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Den kroatiska ekonomin är modern på så sätt att tjänstesektorn utgör drygt två tredjedelar av bruttonationalprodukten (BNP). Den mest dynamiska delen är turismen som vuxit kraftigt på 2000-talet. Samtidigt svarar jordbruket ännu för en relativt stor del av ekonomin.

Turismen, som var betydande redan under Jugoslavientiden, står idag för mer än en fjärdedel av BNP och en femtedel av arbetstillfällena i landet.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kroatiens geografi >

Utrikeshandel

Handelsbalansen är negativ i Kroatien, det vill säga importen är större än exporten. Kroatiska varor har haft svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen.

Sociala förhållanden

Det kroatiska välfärdssystemet omfattar tre huvudområden: pensioner, hälsovård och arbetslöshetsersättning. Socialförsäkringssystemen är relativt väl utvecklade men täcker inte alla behov.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kroatien.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Kroatien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kroatiens geografi

Fördjupa dig i Kroatiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Kroatiens historia

Få en helhetsbild av Kroatiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Relaterade taggar

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...