M
Kategori
Karta

Luxemburgs geografi

Antal invånare: 0,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Luxembourg-Ville/Lëtzelburg

Geografi och klimat

Storhertigdömet Luxemburg är till ytan något mindre än Blekinge och mäter som mest drygt åtta mil, från norr till söder. Landet som ligger inklämt mellan Belgien, Tyskland och Frankrike består av ett kuperat högland.

Antal invånare: 0,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Luxembourg-Ville/Lëtzelburg

Geografi och klimat

Storhertigdömet Luxemburg är till ytan något mindre än Blekinge och mäter som mest drygt åtta mil, från norr till söder. Landet som ligger inklämt mellan Belgien, Tyskland och Frankrike består av ett kuperat högland.

ANNONS

ANNONS

Luxemburg
Bild: Utrikespolitiska institutet

Luxemburg har två huvudområden. Ösling (Eislék på luxemburgiska), den norra tredjedelen, är ett glest befolkat skogsklätt bergsområde som hör till Ardennerna. Gutland (Bon Pays på franska,Guttland på luxemburgiska, ”det goda landet”) i söder är mer varierat och har bättre jordar och betesmarker, vilka sönderskärs av floderna Our, Sauer och Mosel.

I dalgångarna bedrivs vinodling. Skog täcker nästan en tredjedel av landets yta. Luxemburg saknar kust men det går att nå havet via Mosel, som är en biflod till Rhen.

Klimatet är milt och regnigt, och dalgångarna längs floderna är lämpliga för vinodling. Ösling i norr är kallare och rikare på nederbörd än Gutland i söder.

Naturtillgångar och energi

Luxemburg har inte några naturtillgångar av ekonomisk betydelse sedan järnmalmen i princip tagit slut och brytningen upphörde i början av 1980-talet. Energibehovet täcks i huvudsak av importerad olja.

ANNONS

Jordbruk och industri

Jordbruket har liten betydelse för Luxemburgs ekonomi. Däremot är järn- och stålproduktion, som ursprungligen var motorn i landets utveckling, fortfarande en viktig sektor trots att järnmalm inte längre utvinns i landet.

Jordbruket bedrivs i huvudsak på små familjegårdar som till stor del håller nötboskap. Mjölkproduktion är den dominerande sysselsättningen, mejerisektorn står för nästan hälften av inkomsterna från jordbruket. Därpå följer nötkött, men trots det är Luxemburg nettoimportör av kött.

Luxemburgs flagga.

Turism

Luxemburgs främsta turistattraktioner är ruinerna av medeltida kloster som exempelvis Esch/Sauer, Clerf, Vianden och Wiltz. Många internationella kongresser hålls i den vackert belägna huvudstaden Luxembourg-Ville, som också är upptagen på FN-organet Unescos världsarvslista.

Besök Landguiden och läs mer om Luxemburg.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Luxemburgs geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Luxemburgs geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Luxemburg

Aktuell samhällsfakta om Luxemburg. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Luxemburgs historia

Få en helhetsbild av Luxemburgs historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...