M

Kuwait idag

Antal invånare: 4 136 530 (2017)
Huvudstad: Kuwait City

Befolkning

Landets medborgare, kuwaitierna, är araber och talar arabiska. De utgör endast en knapp tredjedel av den totala befolkningen. Resten av invånarna är till stor del utländska migrantarbetare från Asien och från andra arabländer. Engelska används ofta som hjälpspråk.

Antal invånare: 4 136 530 (2017)
Huvudstad: Kuwait City

Befolkning

Landets medborgare, kuwaitierna, är araber och talar arabiska. De utgör endast en knapp tredjedel av den totala befolkningen. Resten av invånarna är till stor del utländska migrantarbetare från Asien och från andra arabländer. Engelska används ofta som hjälpspråk.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam är statsreligion och en majoritet av befolkningen är muslimer, de flesta sunniter. Närmare en tredjedel av invånarna är dock shiamuslimer. I någon mån är det en klassfråga: kungafamiljen och landets elit tillhör till exempel sunniislam, medan bidun oftast är shiiter.

Kuwaits flagga.

Politiskt system

Enligt författningen från 1962 är Kuwait ett emirat (ett slags monarki) och landets härskare, emiren, har stor makt. Kuwait har, som första land i regionen kring Persiska viken, ett folkvalt parlament med visst politiskt inflytande.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Det lilla, militärt svaga Kuwait har alltid befunnit sig i ett utsatt läge och det har därför varit viktigt för landet att försöka upprätthålla goda relationer med mäktigare länder i regionen: Irak, Saudiarabien och Iran.

Flera gånger har landet tvingats köpa sig territoriell säkerhet genom att dela med sig av sina oljerikedomar men landets rikedom och frikostighet har samtidigt gjort att det kommit att spela en roll i arabvärlden som inte står i proportion till dess blygsamma storlek och befolkningstal.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Sedan andra världskriget har Kuwait genomgått en dramatisk utveckling från ett fattigt ökenland med pärlfiske som huvudsaklig inkomstkälla till ett av världens rikaste länder.

Idag domineras ekonomin helt av oljan. Detta innebär samtidigt ett problem som blivit allt tydligare med de senaste årens sjunkande världsmarknadspriser på olja. Behovet är stort av att reformera och diversifiera den regeringsdominerade, byråkratiska och oljecentrerade ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kuwaits geografi >

Utrikeshandel

Kuwait har ett relativt öppet ekonomiskt system med låga tullar och fri rörlighet för varor, kapital och arbetskraft.

Landets i särklass viktigaste handelsvara är olja och oljeprodukter, som står för cirka 94 procent av exportinkomsterna. Dessa varierar dock i hög grad med oljepriset på världsmarknaden.

Samtidigt måste Kuwait importera i stort sett allt annat som landet behöver, inklusive livsmedel. Detta till trots har Kuwait ett stort överskott i handelsbalansen.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Kuwait är hög och landet har ett väl utbyggt välfärdssystem, med bland annat pensioner, fri sjukvård och utbildning. Dessa sociala förmåner är dock till stor del förbehållna landets egna medborgare. Med allt högre levnadsstandard för kuwaitierna har dock följt en rad vällevnadssjukdomar, som fått statens sjukvårdskostnader att skjuta i höjden. Migrantarbetare och statslösa omfattas inte av samma sociala skyddsnät men har rätt till subventionerad sjukvård.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kuwait.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Kuwait

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kuwaits geografi

Fördjupa dig i Kuwaits geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Kuwaits historia

Historia om Kuwait. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.