M

Ecuador idag

Antal invånare: 17 373 662 (2019)
Huvudstad: Quito

Ekvatorn har gett namn åt Ecuador, som sträcker sig från Amazonbäckenet över Anderna och ner mot Stillahavskusten i Sydamerika. Hundra mil ut i havet ligger ögruppen Galápagos som är känd för sitt unika djurliv. Olja dominerar ekonomin men landet är också världens största exportör av bananer. Fattigdomen är utbredd, inte minst bland ursprungsfolken och ättlingar till afrikanska slavar.

Antal invånare: 17 373 662 (2019)
Huvudstad: Quito

Ekvatorn har gett namn åt Ecuador, som sträcker sig från Amazonbäckenet över Anderna och ner mot Stillahavskusten i Sydamerika. Hundra mil ut i havet ligger ögruppen Galápagos som är känd för sitt unika djurliv. Olja dominerar ekonomin men landet är också världens största exportör av bananer. Fattigdomen är utbredd, inte minst bland ursprungsfolken och ättlingar till afrikanska slavar.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Ecuadors befolkning består av många olika folkslag som ofta har blandats med varandra. En majoritet av befolkningen härstammar från både européer och ursprungsfolken. Invånarantalet har fyrfaldigats på 50 år.

Ecuadors flagga.

Religion

Redan år 1904 skildes den katolska kyrkan från staten i Ecuador men kyrkan har fortfarande inflytande i samhället och religionen har stor betydelse för de flesta ecuadorianer.

Politiskt system

Ecuador är en republik där presidenten har stor makt. Både presidenten och den lagstiftande nationalförsamlingen väljs direkt av folket i allmänna val. Politisk instabilitet har präglat landet under lång tid och partier bildas och ombildas ofta.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Ecuador är ett av de länder i Sydamerika där demokratin anses lida störst brister, men läget har förbättrats på senaste tid. En del inskränkningar i pressfrihet och medborgerliga rättigheter har börjat luckras upp.

Utrikespolitik och försvar

Under president Rafael Correa (2007–2017) blev förhållandet till den traditionella bundsförvanten USA kyligare, samtidigt som samarbetet utökades med länder som Kina och Ryssland liksom med andra vänsterregimer i Latinamerika, som Venezuela och Bolivia. Därpå svängde pendeln åt motsatt håll och Ecuador stärkte under efterträdaren president Lenín Moreno samarbetet med mitten- och högerregeringar i regionen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Ecuador är ett av Sydamerikas fattigaste länder. Under långa perioder har stor arbetslöshet, hög inflation och en svag modern sektor bromsat den ekonomiska utvecklingen och skapat politisk oro. Försök har på senare år gjort att bredda ekonomin för att minska det traditionella beroendet av några få råvaror, främst olja och bananer. Beroendet gör Ecuador sårbart för prisförändringar på världsmarknaden.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Ecuadors geografi >

Sociala förhållanden

Ecuador hör till de länder som har mest skev inkomstfördelning i världen, även om skillnaderna har minskat under 2000-talet. Andelen fattiga enligt nationella normer har minskat från 64 procent vid millennieskiftet till 23 procent 2018.

Besök Landguiden och läs mer om Ecuador.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 28 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Ecuador

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ecuadors geografi

Geografi med fokus på Ecuador. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Ecuadors historia

Få en helhetsbild av Ecuadors historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...