M
Kategori
Karta

Ecuador idag

Antal invånare: 17 888 474 (2021)
Huvudstad: Quito

Ekvatorn har gett namn åt Ecuador, som sträcker sig från Amazonbäckenet över Anderna och ner mot Stillahavskusten i Sydamerika. Hundra mil ut i havet ligger ögruppen Galápagos som är känd för sitt unika djurliv. Olja dominerar ekonomin men landet är också världens största exportör av bananer. Fattigdomen är utbredd, inte minst bland ursprungsfolken och ättlingar till afrikanska slavar.

Antal invånare: 17 888 474 (2021)
Huvudstad: Quito

Ekvatorn har gett namn åt Ecuador, som sträcker sig från Amazonbäckenet över Anderna och ner mot Stillahavskusten i Sydamerika. Hundra mil ut i havet ligger ögruppen Galápagos som är känd för sitt unika djurliv. Olja dominerar ekonomin men landet är också världens största exportör av bananer. Fattigdomen är utbredd, inte minst bland ursprungsfolken och ättlingar till afrikanska slavar.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Ecuadors befolkning består av många olika folkslag som ofta har blandats med varandra. En majoritet av befolkningen härstammar från både européer och ursprungsfolken. Invånarantalet har fyrfaldigats på 50 år.

Ecuadors flagga.

Religion

Redan år 1904 skildes den katolska kyrkan från staten i Ecuador men kyrkan har fortfarande inflytande i samhället och religionen har stor betydelse för de flesta ecuadorianer.

Inrikespolitik och författning

Republiken Ecuador har varit politiskt instabil under lång tid. Under en vänsterepok från 2007 inleddes en ”medborgarrevolution” som till att börja med fick stort stöd och gav ökad stabilitet. Växande motsättningar inom vänstern ledde småningom till ny oro, som nu stärkts av stigande levnadskostnader för medborgarna. Landet präglas också alltmer av växande gängkriminalitet. Sedan maj 2021 styrs landet av högerpresidenten Guillermo Lasso.

Demokrati och rättigheter

Ecuador är ett av de länder i Sydamerika där demokratin anses lida störst brister, men läget har förbättrats på senaste tid. En del inskränkningar i pressfrihet och medborgerliga rättigheter har börjat luckras upp men stark polarisering inom politiken bidrar till att en positiv trend nu har brutits.

Utrikespolitik och försvar

Under president Rafael Correa (2007–2017) blev förhållandet till den traditionella bundsförvanten USA kyligare, samtidigt som samarbetet utökades med länder som Kina och Ryssland liksom med andra vänsterregimer i Latinamerika, som Venezuela och Bolivia. Därpå svängde pendeln åt motsatt håll och Ecuador stärkte under efterträdaren president Lenín Moreno samarbetet med mitten- och högerregeringar i regionen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Ecuador är ett av Sydamerikas fattigaste länder. Under långa perioder har stor arbetslöshet, hög inflation och en svag modern sektor bromsat den ekonomiska utvecklingen och skapat politisk oro. Försök har på senare år gjorts att bredda ekonomin för att minska det traditionella beroendet av några få råvaror, främst olja och bananer.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Ecuadors geografi >

Sociala förhållanden

Ecuador hör till de länder som har mest skev inkomstfördelning i världen, även om skillnaderna har minskat under 2000-talet. Vid millennieskiftet räknades nästan två av tre ecuadorianer som fattiga, medan det nu handlar om runt var fjärde.


Besök Landguiden och läs mer om Ecuador.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Ecuador

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Ecuador

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Ecuadors geografi

Geografi med fokus på Ecuador. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Hi
Karta

Ecuadors historia

Få en helhetsbild av Ecuadors historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...