Bild:
M

Ecuador idag

Antal invånare: 16 624 860 (2017)
Huvudstad: Quito

Befolkning

Ecuadors befolkning består av många olika folkslag som ofta har blandats med varandra. Den största gruppen är mestiser, det vill säga människor med blandat indianskt och europeiskt ursprung.

Religion

Redan år 1904 skildes den katolska kyrkan från staten i Ecuador men kyrkan har fortfarande inflytande i samhället och religionen har stor betydelse för de flesta ecuadorianer.

Politiskt system

Ecuador är en republik där presidenten har stor makt. En ny författning antogs 2008, sedan vänsterpresidenten Rafael Correa utlovat ett slut på den ojämlika fördelningen av landets resurser och på den politiska instabilitet som präglat landet. Det blev stabilare under en period, men ny politisk oro uppstod tio år senare då Correa hamnade på kollisionskurs med sin handplockade efterträdare Lenín Moreno.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Under president Rafael Correa (2007–2017) blev förhållandet till den traditionella bundsförvanten USA kyligare, samtidigt som samarbetet utökades med länder som Kina och Ryssland liksom med andra vänsterregimer i Latinamerika, som Venezuela och Bolivia. De senaste åren har också präglats av ansträngda relationer till grannlandet Colombia, som bland annat anklagat Ecuador för samröre med den colombianska vänstergerillan Farc. En långvarig gränstvist med grannlandet Peru löstes 1998.

Ekonomi

Ecuador är ett av Sydamerikas fattigaste länder. Under långa perioder har stor arbetslöshet, hög inflation och en svag modern sektor bromsat den ekonomiska utvecklingen och skapat politisk oro. Försök har på senare år gjort att bredda ekonomin för att minska det traditionella beroendet av några få råvaror, främst olja och bananer. Beroendet gör Ecuador sårbart för prisförändringar på världsmarknaden.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Ecuadors geografi >

Utrikeshandel

Råolja och oljeprodukter är Ecuadors viktigaste exportvaror, och svarade 2012 för 58 procent av exportintäkterna. Bananer, räkor och snittblommor är andra viktiga exportprodukter. Importen utgörs främst av maskiner och industriråvaror. Som regel har Ecuador haft ett litet överskott i sin handel med omvärlden, tack vare oljan. Då oljepriset sjönk kraftigt 2008 inleddes istället en period av små underskott i utrikeshandeln.

Sociala förhållanden

Enligt FN:s definition lever över hälften av ecuadorianerna i fattigdom. Klyftorna mellan rika och fattiga är enorma. Den rikaste tiondelen av befolkningen äger 80 procent av landets rikedomar. Ojämlikheten ökade under 2000-talets första årtionde.
 

Besök Landguiden och läs mer om Ecuador.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 16 624 860 (2017)
Huvudstad: Quito

Befolkning

Ecuadors befolkning består av många olika folkslag som ofta har blandats med varandra. Den största gruppen är mestiser, det vill säga människor med blandat indianskt och europeiskt ursprung.

Religion

Redan år 1904 skildes den katolska kyrkan från staten i Ecuador men kyrkan har fortfarande inflytande i samhället och religionen har stor betydelse för de flesta ecuadorianer.

Uppdaterad: 16 november 2018
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Ecuador

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Ecuador. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Ecuador. Här kan du läsa kortfattat om landets historia, ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Ecuador. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Få en helhetsbild av Ecuadors historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.