Bild:
M

Vanuatus historia

Några av Vanuatus öar har varit bebodda i minst 3 000 år. En spansk-portugisisk expedition upptäckte 1606 den största ön och gav den namnet Espiritu Santo.

Först under andra hälften av 1700-talet besöktes öarna åter av européer, som fransmannen Louis Antoine de Bougainville och engelsmannen James Cook. Den senare gav ögruppen namnet Nya Hebriderna. På 1800-talet kom brittiska och franska missionärer samt skrupelfria köpmän och värvare, blackbirders, som med list och tvång förde bort tusentals öbor till plantagearbete i Fiji, Nya Kaledonien och Australien.

Från 1880-talet började de annars rivaliserande kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike samarbeta för att ”skapa ordning”. Efter hand enades de om ett unikt arrangemang: Nya Hebriderna blev en koloni som styrdes gemensamt av fransmän och britter. Detta så kallade kondominium varade från 1906 fram till självständigheten 1980. Vardera kolonialmakten ansvarade för sina landsmän, och i praktiken dubblerades hela samhällsmaskineriet: rättsväsen, skolor, förvaltning, etc. Länge gällde dock kolonins författning endast för européerna, medan melanesierna betraktades som statslösa. Ekonomin dominerades av franska plantageägare, medan de flesta missionärer var britter.

Läs i Landguiden om Vanuatus historia från 1945 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Några av Vanuatus öar har varit bebodda i minst 3 000 år. En spansk-portugisisk expedition upptäckte 1606 den största ön och gav den namnet Espiritu Santo.

Först under andra hälften av 1700-talet besöktes öarna åter av européer, som fransmannen Louis Antoine de Bougainville och engelsmannen James Cook. Den senare gav ögruppen namnet Nya Hebriderna. På 1800-talet kom brittiska och franska missionärer samt skrupelfria köpmän och värvare, blackbirders, som med list och tvång förde bort tusentals öbor till plantagearbete i Fiji, Nya Kaledonien och Australien.

Uppdaterad: 30 oktober 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Vanuatus historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Vanuatu. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Vanuatu ur olika perspektiv. Vanuatu, formellt Republiken Vanuatu, är en östat i Melanesien i sydvästra Stilla havet...

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Vanuatu. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Vanuatus geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Vanuatu. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...