Bild:
M

Kinas geografi

Antal invånare: 1 386 395 000 (2017)
Huvudstad: Peking (Beijing)

Geografi

Kina är till ytan ett av världens största länder, mindre än Ryssland och Kanada och ungefär lika stort som USA. Havet i öster och sydöst, bergen i väster och sydväst, öknarna i nordväst och de svårforcerade regnskogarna i söder har alla bidragit till Kinas relativa isolering genom årtusendena.

Stora delar av landets bergiga inre är ytterst glest befolkade. Västra och sydvästra Kina täcks av den väldiga tibetanska högplatån, som i söder kantas av världens största bergskedja Himalaya. Där, på gränsen mot Nepal, ligger också jordens högsta berg, Qomolangma eller Mount Everest.

Våren 2010 avgjordes en segdragen tvist mellan Nepal och Kina om höjden på Mount Everest. Kina godtog då Nepals linje som innebar att snötäcket på berget skulle räknas in, och den officiella höjden fastställdes till 8 848 meter. I gengäld gick Nepal med på att Kinas mätpunkt, toppen på själva berget under snön, var 8 844 meter.

Det finns dock geologer som ifrågasätter om något av dessa mått stämmer. Enligt deras teorier blir berget hela tiden högre på grund av kontinentalplattornas rörelse. En amerikansk forskargrupp mätte 1999 berget med GPS-teknologi och kom då fram till att det var 8850 meter högt.

Landet har liknats vid en jättelik trappa från centrala och sydöstra Kinas bördiga floddalar och kustlandskap till platåerna på 1000–2000 meters höjd längre västerut och slutligen upp till inlandets dramatiska höjder.

I nordväst breder regionen Xinjiangs vidsträckta stäpp- och ökenområden ut sig.

Österut ligger de eroderade lössjordsområden där landets näst största flod Huanghe (Gula floden) hämtar de jordavlagringar som bildar den tättbefolkade, torra nordkinesiska slätten. Låglandet i sydöst är kuperat med slättområden och floddalar.

Den nyckfulla Gula floden, vars översvämningar ofta vållat katastrofer, har aldrig varit särskilt viktig som trafikled. Det har däremot den mäktiga Changjiang eller Yangtzefloden (Långa floden), som med sina 630 mil är en av världens längsta och mest trafikerade flodleder. Norra Kinas största flod är Heilongjiang (Amur), och i Sydkina strålar de tre floderna Xijiang (Västra floden), Beijiang och Dongjiang samman i det bördiga delta där den stora Zhujiang (Pärlfloden) mynnar ut i Sydkinesiska sjön.

Klimat

Kinas nordligaste del når ungefär samma breddgrad som norra Tyskland, medan dess sydligaste punkt ligger i tropikerna. Östra Kina har havsklimat och i söder råder subtropiskt klimat. Större delen av landet har dock ett tempererat, kontinentalt klimat, präglat av kontinentens monsunvindar och angränsande hav.

Temperaturen varierar avsevärt under året; vintrarna är oftast kallare och somrarna varmare än i andra länder på samma latitud.

Vintermonsunen från norr och nordväst för ner kall och torr luft från Sibirien och ger norra Kina bistra vintrar. I januari är medeltemperaturen i det nordliga Manchuriet mellan –20 ºC och –30 ºC. Den sydliga sommarmonsunen för in fuktig luft och därför faller den mesta nederbörden under sommaren.

I vissa områden i sydöst kan årsnederbörden uppgå till omkring 2000 mm. Nederbörden avtar åt nordväst och är i Xinjiangs öknar mindre än 100 mm om året.

Naturtillgångar och energi

Kina är gynnat av naturen, och fyndigheterna av stenkol och järnmalm hör till världens rikaste. Kina är världens största producent av kol och även den främsta användaren.

Tillgångarna, som framför allt finns i norr, är stora och med nuvarande utvinning beräknas kolet räcka i 250 år. Men mycket av kolet är av låg kvalitet.

Jordbruk

Jordbruket har alltid spelat en viktig roll för att mätta den kinesiska befolkningen. Än idag är drygt 40 procent av den arbetande befolkningen sysselsatt inom jordbruket, trots att dess bidrag till BNP minskat sedan mitten av 1980-talet.

Industri

Industrin har varit och är en viktig drivkraft för Kinas ekonomiska utveckling. Den privatägda industrisektorn har expanderat under de senaste två årtiondena medan de statliga företagens andel av produktionen har minskat. Men den statliga sektorn svarar ännu för en tredjedel av de totala inkomsterna inom industrin och statliga företag är särskilt viktiga i provinserna i väster och i nordöst.

Turism

Kina har under de senaste årtiondena blivit en allt populärare turist­destination. Statistiken över antalet turister är osäker, men enligt officiella källor hade landet år 2013 107 miljoner besökare. De största turistströmmarna kom från Sydkorea, Japan, Ryssland och USA.

Hongkong

Hongkong vid Kinas sydkust var en brittisk kronkoloni innan det återlämnades till Kina 1997. Hongkong (Xianggang på pinyin) utgör nu en "särskild administrativ region" inom Kina. Det är ett skärgårdsområde som består av Hongkongön, omkring 230 öar till, halvön Kowloon och ett fastlandsområde kallat New Territories, som upptar 97 procent av landytan på drygt 1   000 kvadratkilometer.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kina.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 1 386 395 000 (2017)
Huvudstad: Peking (Beijing)

Geografi

Kina är till ytan ett av världens största länder, mindre än Ryssland och Kanada och ungefär lika stort som USA. Havet i öster och sydöst, bergen i väster och sydväst, öknarna i nordväst och de svårforcerade regnskogarna i söder har alla bidragit till Kinas relativa isolering genom årtusendena.

Stora delar av landets bergiga inre är ytterst glest befolkade. Västra och sydvästra Kina täcks av den väldiga tibetanska högplatån, som i söder kantas av världens största bergskedja Himalaya. Där, på gränsen mot Nepal, ligger också jordens högsta berg, Qomolangma eller Mount Everest.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Kinas geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kina. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Asien och de asiatiska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

På UR:s hemsida kan du se programserien Kina om Kina (8 avsnitt). Världens tyngdpunkt håller på att förskjutas från väst till öst. Kina är numera den näst största ekonomin i världen med en stor betydelse för oss alla. Teman som tas upp är: den nya generationens kineser, miljöförstöring, litteratur och kvinnors liv. Det historiska perspektivet finns med liksom skillnader mellan stad och landsbygd samt mellan fattiga och rika. I det sista programmet reser vi utanför Kina och får veta hur omvärlden ser på stormakten...

Spara som favorit
          

PÅ webbsidan Kinastudier hittar du bl.a. fakta om Kina i jämförelse med Sverige, EU och USA. Webbsidan drivs av Eskil Fredriksson, Kinaexpert.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Kina ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kina ur olika perspektiv. Kina, officiellt namn Folkrepubliken Kina, är det största landet i Östasien och världens folkrikaste land med över 1,3 miljarder invånare...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Kina. Här kan du läsa om landets samhälle, politik, historia, geografi m.m.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbsida där du bl.a. kan läsa kortfattat om Kinas geografi. Kinas enorma areal rymmer 1,3 miljarder människor, eller en femtedel av hela jordens befolkning. De allra flesta bor i Kinas östra hälft omkring stora floder som Yangtze och Huang He (Gula floden) och deras bördiga deltan...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Vagabond.se är en reseportal där du kan hitta nyheter, guider, aktuella reportage och information om olika resmål över hela världen. På webbsidan finns även ett hundratal reseguider till olika länder och städer runt om i världen.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Aktuell samhällsfakta om Kina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...