M

Mikronesiska federationens historia

De första invånarna på de öar som idag ingår i Mikronesiska federationen kom troligtvis från sydöst (möjligen Fijiområdet) för ungefär 4 000 år sedan, men uppgifterna varierar. Ett undantag är delstaten Yap längst i väster som sannolikt befolkades årtusendet före vår tideräknings början av människor från nuvarande Indonesien eller Filippinerna.

Under flera århundraden styrde Yaps hövdingar över alla de omkringliggande öarna. I Yap-riket användes jättelika runda stenblock som betalningsmedel – i traditionella sammanhang betalar man med dessa än idag.
Japansk förvaltning.

På 1500-talet upptäcktes öarna av portugisiska och spanska sjöfarare. Under 1800-talet användes de som baser för brittiska valfångare. Från mitten av samma århundrade började kristna missionärer vara verksamma på öarna, samtidigt som handeln med kokosnötter utvecklades. 1886 gjorde Spanien hela ögruppen Karolinerna (i vilken Mikronesiska federationen ingår) till koloni. Den såldes dock redan 1899 till Tyskland, som i sin tur överlät öarna till Japan vid första världskrigets utbrott. Japan fick 1920 mandat att förvalta öarna av FN:s föregångare Nationernas förbund. Så många japaner flyttade till öarna att de till slut var fler än lokalbefolkningen.

Läs i Landguiden om Mikronesiska federationens historia från andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

De första invånarna på de öar som idag ingår i Mikronesiska federationen kom troligtvis från sydöst (möjligen Fijiområdet) för ungefär 4 000 år sedan, men uppgifterna varierar. Ett undantag är delstaten Yap längst i väster som sannolikt befolkades årtusendet före vår tideräknings början av människor från nuvarande Indonesien eller Filippinerna.

Under flera århundraden styrde Yaps hövdingar över alla de omkringliggande öarna. I Yap-riket användes jättelika runda stenblock som betalningsmedel – i traditionella sammanhang betalar man med dessa än idag.
Japansk förvaltning.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Mikronesiska federationens historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Mikronesiska Federationen. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Mikronesiska federationen. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Mikronesiska federationens geografi ur olika...

Aktuell samhällsfakta om Mikronesiska federationen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...