M

Gabons geografi

Antal invånare: 2 025 140 (2017)
Huvudstad: Libreville

Geografi

Gabon är ungefär hälften så stort som Sverige och ligger vid ekvatorn på Afrikas atlantkust. Större delen av landet är en högplatå, som täcks av tropisk regnskog och savann.

Terrängen är oländig med djupa floddalar. Höglandet kantas av flera bergskedjor, bland annat Kristallbergen i norr och Chaillubergen i söder.

Antal invånare: 2 025 140 (2017)
Huvudstad: Libreville

Geografi

Gabon är ungefär hälften så stort som Sverige och ligger vid ekvatorn på Afrikas atlantkust. Större delen av landet är en högplatå, som täcks av tropisk regnskog och savann.

Terrängen är oländig med djupa floddalar. Höglandet kantas av flera bergskedjor, bland annat Kristallbergen i norr och Chaillubergen i söder.

Ett 10-20 mil brett bälte längs kusten utgörs av lågland med mangroveträsk och kustsavann. Låglandet och havsbotten utanför kusten täcks av sediment som är rikt på olja. Genom landet flyter Ogoouéfloden och dess talrika bifloder.

ANNONS

ANNONS

Klimat

Klimatet i Gabon är hett och fuktigt året om. Nederbörden är riklig, framför allt under perioden september-mars.

Naturtillgångar och energi

Gabon har rika naturtillgångar. Förutom olja utvinns mangan, uran och lite guld. Dessutom finns betydande järnfyndigheter i landets svårtillgängliga inre, liksom tillgångar av bly, zink, och marmor. Vidare finns stora skogar, som ger timmer.

Gabons flagga.

Jordbruk

För eget bruk odlar gaboneserna kassava, jams och en del majs, men produktionen räcker inte för att föda landets invånare. Bara runt två procent av Gabons yta är uppodlad. Den snabbt växande stadsbefolkningen har dessutom alltmer övergått till västerländska matvanor, och större delen av den mat som förbrukas i landet måste därför importeras.

Industri

Industrin har ännu liten betydelse för Gabons ekonomi. Den är främst baserad på de egna naturtillgångarna som olja, timmer, jordbruksprodukter och, i allt högre utsträckning, produkter från gruvindustrin.

Turism

Gabon satsar på turism och försöker framför allt locka till sig turister som är intresserade av den orörda naturen. I landet finns bland annat gott om gorillor, schimpanser och elefanter.
 

Besök Landguiden och läs mer om Gabon.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Gabons geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Gabons historia

Historia om Gabon. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Gabon

Aktuell samhällsfakta om Gabon. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...