M

Österrike idag

Antal invånare: 8 809 210 (2017)
Huvudstad: Wien

Befolkning

Historiskt sett har Österrike en enhetlig befolkning med endast små inslag av etniska minoriteter.

Stor invandring sedan slutet av 1900-talet gör att en femtedel av invånarna idag har rötter i ett annat land.

Antal invånare: 8 809 210 (2017)
Huvudstad: Wien

Befolkning

Historiskt sett har Österrike en enhetlig befolkning med endast små inslag av etniska minoriteter.

Stor invandring sedan slutet av 1900-talet gör att en femtedel av invånarna idag har rötter i ett annat land.

ANNONS

ANNONS

Religion

De flesta österrikare är katoliker och en mindre del är protestanter.

De senaste årtiondenas invandring har lett till att andelen muslimer och ortodoxt kristna ökat.

Politiskt system

Österrike är en parlamentarisk republik och en förbundsstat med nio delstater. Presidenten har traditionellt hållit sig till en ceremoniell roll medan regeringen har den verkställande makten.

Rösträttsåldern för nationella val är bara 16 år. Landet har en lång tradition av samregeringar mellan det konservativa Folkpartiet (ÖVP) och Socialdemokraterna (SPÖ).
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Österrikes flagga.

Utrikespolitik och försvar

Det kalla krigets slut i början av 1990-talet förändrade Österrikes säkerhetspolitiska situation. Österrike höll visserligen fast vid ställningen som neutralt land, men det blev möjligt att göra en friare tolkning av neutraliteten. Det tog sig bland annat uttryck i en ansökan om medlemskap i dåvarande EG. Österrike blev medlem av EU 1995.

Ekonomi

Österrike är ett utvecklat industriland med en bruttonationalprodukt (BNP) per invånare som sedan slutet av 1980-talet hör till Europas högsta. Arbetslösheten har i allmänhet varit lägre än i de flesta andra europeiska länder.

Exporten spelar en viktig roll för landets ekonomi, liksom den stora tjänstesektorn, där inte minst turismen är betydelsefull.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Österrikes geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Handeln med utlandet är omfattande och utgör en viktig del av ekonomin. Runt 70 procent av handeln sker med EU.

Den största enskilda handelspartnern är Tyskland som ensamt står för runt en tredjedel av handeln.

Sociala förhållanden

Österrike har ett av världens mest generösa system för social välfärd med obligatorisk sjuk-, pensions- och arbetslöshetsförsäkring med mera.

Lagstiftning och praxis i fråga om arbetstid, anställningstrygghet, semester, studieledighet och andra typer av tjänstledighet påminner i stor utsträckning om svenska förhållanden.

 

Besök Landguiden och läs mer om Österrike.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Österrike

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Österrikes geografi

Fördjupa dig i Österrikes geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Österrikes historia

Fördjupa dig i Österrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...