M

Bulgarien idag

Antal invånare: 6 975 761 (2019)
Huvudstad: Sofia

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön med Svarta havet i öster, Donau i norr och Grekland i söder. Efter att under decennier ha varit ett satellitland till Sovjetunionen är Bulgarien numera medlem av både Nato och EU. Landet kämpar dock hårt mot såväl fattigdom som korruption och kritiseras regelbundet av EU för brister i rättsväsendet.

Antal invånare: 6 975 761 (2019)
Huvudstad: Sofia

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön med Svarta havet i öster, Donau i norr och Grekland i söder. Efter att under decennier ha varit ett satellitland till Sovjetunionen är Bulgarien numera medlem av både Nato och EU. Landet kämpar dock hårt mot såväl fattigdom som korruption och kritiseras regelbundet av EU för brister i rättsväsendet.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Befolkningen i Bulgarien har sedan kommunismens sammanbrott 1989 krympt med en femtedel, eller närmare 2 miljoner invånare på knappt 30 år. Minskningen beräknas till två tredjedelar bero på att det dör fler bulgarer än det föds, och på en tredjedel på utvandring.

Bulgariska, ett slaviskt språk, är officiellt språk och modersmål för de flesta.

Religion

Religionsfrihet råder och kyrkorna ska vara skilda från staten. Samtidigt definierar författningen den ortodoxa tron som landets ”traditionella religion”, och den bulgarisk-ortodoxa kyrkan med säte i Sofia är landets största samfund.

Politiskt system

Bulgarien är en parlamentarisk republik med flerpartisystem. Regeringen har den verkställande makten medan presidenten har en begränsad om än viktig roll som statschef och överbefälhavare.

Författningen som är från 1991 garanterar grundläggande fri- och rättigheter, men politiska partier får inte bildas efter separatistiska, etniska eller religiösa principer. Partiväsendet är instabilt och nya partibildningar är vanliga.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Bulgariens flagga.

Utrikespolitik och försvar

Fram till kommunismens sammanbrott 1989 var Bulgarien en lydstat till Sovjetunionen. Därefter blev det utrikespolitiska målet i stället att närma sig västmakterna. Bulgarien blev medlem av den USA-ledda försvarsalliansen Nato 2004 och av EU 2007.

Ekonomi

Bulgarien är det fattigaste av EU:s medlemsländer räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Det var tidigare ett utpräglat jordbruksland men genomgick en snabb industrialisering under kommunisttiden, då jordbruket också kollektiviserades.

Idag dominerar tjänstesektorn med främst turism och utrikeshandel.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bulgariens geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Utrikeshandeln är central i den bulgariska ekonomin.

Bulgarien är beroende av import av både råvaror och bränsle, och har därför ett underskott i handeln med utlandet.

Sociala förhållanden

Övergången till marknadsekonomi under 1990-talet innebar svåra umbäranden för en stor del av befolkningen. Under den akuta krisen 1997 förekom hungersnöd.

Efter millennieskiftet ökade levnadsstandarden stadigt, men de senaste årens svajighet i världsekonomin har på nytt förvärrat läget.

Besök Landguiden och läs mer om Bulgarien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 9 maj 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Bulgarien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bulgariens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bulgariens geografi ur olika perspektiv.

Bulgariens historia

Här finns material som behandlar Bulgariens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...