M
Kategori
Karta

Bulgarien idag

Antal invånare: 6,6 miljoner (2024)
Huvudstad: Sofia

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön, mellan Rumänien och Grekland och med Svarta havet i öster. Landet har av tradition nära band till Ryssland och blev efter andra världskriget en kommunistisk satellitstat till Sovjetunionen. Numera är Bulgarien en demokrati och medlem av både Nato och EU. 

Antal invånare: 6,6 miljoner (2024)
Huvudstad: Sofia

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön, mellan Rumänien och Grekland och med Svarta havet i öster. Landet har av tradition nära band till Ryssland och blev efter andra världskriget en kommunistisk satellitstat till Sovjetunionen. Numera är Bulgarien en demokrati och medlem av både Nato och EU. 

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Befolkningen i Bulgarien har sedan kommunismens sammanbrott 1989 krympt med en femtedel, eller närmare 2 miljoner invånare på knappt 30 år. Minskningen beräknas till två tredjedelar bero på att det dör fler bulgarer än det föds, och på en tredjedel på utvandring.

Bulgariska, ett slaviskt språk, är officiellt språk och modersmål för de flesta.

Bulgariens flagga.

Religion

Religionsfrihet råder och kyrkorna ska vara skilda från staten. Samtidigt definierar författningen den ortodoxa tron som landets ”traditionella religion”, och den bulgarisk-ortodoxa kyrkan med säte i Sofia är landets största samfund.

Politiskt system

Bulgarien är en parlamentarisk republik med flerpartisystem. Regeringen har den verkställande makten medan presidenten har en begränsad om än viktig roll som statschef och överbefälhavare. Författningen garanterar grundläggande fri- och rättigheter, men politiska partier får inte bildas efter separatistiska, etniska eller religiösa principer. Partiväsendet är instabilt och nya partibildningar är vanliga.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Bulgarien har en fungerade demokrati när det gäller val, partiverksamhet och maktskiften, men samhället plågas av omfattande korruption och brister inom medier och rättsväsen. Bulgarien har fått stark kritik för sin behandling av landets minoriteter, särskilt romerna.

Utrikespolitik och försvar

Fram till kommunismens sammanbrott 1989 var Bulgarien en lydstat till Sovjetunionen. Därefter blev det utrikespolitiska målet i stället att närma sig västmakterna. Bulgarien blev medlem av den USA-ledda försvarsalliansen Nato 2004 och av EU 2007.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bulgarien är det fattigaste av EU:s medlemsländer räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Det var tidigare ett utpräglat jordbruksland men genomgick en snabb industrialisering under kommunisttiden, då jordbruket också kollektiviserades.

Idag dominerar tjänstesektorn med främst turism och utrikeshandel.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bulgariens geografi >

Sociala förhållanden

Övergången till marknadsekonomi under 1990-talet innebar svåra umbäranden för en stor del av befolkningen. Under den akuta krisen 1997 förekom hungersnöd.

Efter millennieskiftet ökade levnadsstandarden stadigt, men de senaste årens svajighet i världsekonomin har på nytt förvärrat läget.

Besök Landguiden och läs mer om Bulgarien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 18 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Bulgarien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Bulgarien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Bulgariens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bulgariens geografi ur olika perspektiv.

Hi
Karta

Bulgariens historia

Här finns material som behandlar Bulgariens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Relaterade taggar

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Sh
EU

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...