M

Bulgarien idag

Antal invånare: 7 075 990 (2017)
Huvudstad: Sofia

Befolkning

Invånarantalet i Bulgarien har sedan kommunismens sammanbrott 1989 krympt med nästan en femtedel. Minskningen beror i huvudsak på att det dör fler bulgarer än det föds, men också på att många flyttar från landet.

Bulgariska, ett slaviskt språk, är officiellt språk och modersmål för de flesta.

Religion

De flesta bulgarer tillhör den bulgarisk-ortodoxa kyrkan med säte i Sofia. Runt var tionde bulgar är muslim.

Antal invånare: 7 075 990 (2017)
Huvudstad: Sofia

Befolkning

Invånarantalet i Bulgarien har sedan kommunismens sammanbrott 1989 krympt med nästan en femtedel. Minskningen beror i huvudsak på att det dör fler bulgarer än det föds, men också på att många flyttar från landet.

Bulgariska, ett slaviskt språk, är officiellt språk och modersmål för de flesta.

Religion

De flesta bulgarer tillhör den bulgarisk-ortodoxa kyrkan med säte i Sofia. Runt var tionde bulgar är muslim.

Politiskt system

Bulgarien är en parlamentarisk republik med flerpartisystem. Regeringen har den verkställande makten medan presidenten har en begränsad om än viktig roll som statschef och överbefälhavare.

Författningen som är från 1991 garanterar grundläggande fri- och rättigheter, men politiska partier får inte bildas efter separatistiska, etniska eller religiösa principer. Partiväsendet är instabilt och nya partibildningar är vanliga.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Bulgariens flagga.

  Utrikespolitik och försvar

  Fram till kommunismens sammanbrott 1989 var Bulgarien en lydstat till Sovjetunionen. Därefter blev det utrikespolitiska målet i stället att närma sig västmakterna. Bulgarien blev medlem av den USA-ledda försvarsalliansen Nato 2004 och av EU 2007.

  Ekonomi

  Bulgarien är det fattigaste av EU:s medlemsländer räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Det var tidigare ett utpräglat jordbruksland men genomgick en snabb industrialisering under kommunisttiden, då jordbruket också kollektiviserades.

  Idag dominerar tjänstesektorn med främst turism och utrikeshandel.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bulgariens geografi >

  Utrikeshandel

  Utrikeshandeln är central i den bulgariska ekonomin.

  Bulgarien är beroende av import av både råvaror och bränsle, och har därför ett underskott i handeln med utlandet.

  Sociala förhållanden

  Övergången till marknadsekonomi under 1990-talet innebar svåra umbäranden för en stor del av befolkningen. Under den akuta krisen 1997 förekom hungersnöd.

  Efter millennieskiftet ökade levnadsstandarden stadigt, men de senaste årens svajighet i världsekonomin har på nytt förvärrat läget.

  Besök Landguiden och läs mer om Bulgarien.

   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om Bulgarien

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Bulgariens geografi

  Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bulgariens geografi ur olika perspektiv.

  Bulgariens historia

  Här finns material som behandlar Bulgariens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

  Relaterade taggar

  EU

  Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...