M

Palaus historia

Palaus ursprungsbefolkning kom sannolikt från Indonesien för mellan 2500 och 4500 år sedan. Efter det att européer upptäckt öarna på 1500-talet kom området att hamna under spansk, tysk, japansk och slutligen amerikansk överhöghet innan Palau började söka självständighet från slutet av 1970-talet.

Palau befolkades troligen genom invandring från Indonesien för mellan 2500 och 4500 år sedan.

Palaus ursprungsbefolkning kom sannolikt från Indonesien för mellan 2500 och 4500 år sedan. Efter det att européer upptäckt öarna på 1500-talet kom området att hamna under spansk, tysk, japansk och slutligen amerikansk överhöghet innan Palau började söka självständighet från slutet av 1970-talet.

Palau befolkades troligen genom invandring från Indonesien för mellan 2500 och 4500 år sedan.

ANNONS

ANNONS

Invånarna var indelade i matrilinjära klaner (arv räknades på moderns sida) som under långa perioder stred mot varandra. Invånarna i de hierarkiskt styrda klansamhällena försörjde sig på odling och fiske.

På 1500-talet upptäcktes öarna av portugisiska och spanska sjöfarare, men den första kontakten mellan européer och ursprungsbefolkning lär ha ägt rum då den brittiske kaptenen Henry Wilson och hans besättning bodde på öarna i flera månader sedan deras skepp förlist 1783. Öbor ska ha hjälpt britterna att reparera skeppet och under perioden därefter ökade handeln gradvis mellan de två folken.

Under 1800-talet användes öarna som baser av brittiska valfångare. I slutet av 1800-talet blev dock öarna en spansk koloni, som 1899 såldes till Tyskland. Tyskarna exploaterade kolonin hårt och använde urbefolkningen för arbete i nyanlagda kokosnötsplantager och fosfatgruvor. Mötet med européerna blev traumatiskt för öborna som drabbades hårt av bland annat sjukdomar som influensa och dysenteri.

Japansk ockupation

Vid första världskrigets utbrott 1914 överläts området till Japan, som 1920 fick mandat av FN:s föregångare Nationernas förbund att förvalta öarna. Under det japanska styret fram till 1940 flyttade många japaner till Palau. 1940 bodde omkring 35 000 japaner i territoriet medan ursprungsbefolkningen bestod av cirka 7 500 mikronesier. Japanerna utvecklade staden Koror till ett administrativt centrum.

ANNONS

USA tar över förvaltarskapet

Under andra världskriget utkämpades flera hårda strider mellan Japan och USA på några av Palaus öar. I krigets slutskede stod USA som segrare och kunde erövra öarna från Japan. Efter krigets slut (från 1947) kom området att ingå i Trust Territory of the Pacific Islands, ett amerikanskt protektorat (skyddsområde) under FN:s överinseende. En stor del av japanerna deporterades.

Under 1970-talet pågick ständiga diskussioner mellan USA och Palau om områdets status. Då fyra av distrikten i det amerikanska territoriet 1979 gick samman i den Mikronesiska federationen valde Palaus befolkning i en folkomröstning att istället söka självständighet.

Läs i Landguiden om Palaus historia från 1981 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Palaus historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Palaus geografi

Geografi med fokus på Palau. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Palaus geografi ur olika perspektiv.

Fakta om Palau

Aktuell samhällsfakta om Palau. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...