M

Komorerna idag

Antal invånare: 813 910 (2017)
Huvudstad: Moroni

Befolkning

Komorerna är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder. Invånarna är av blandat ursprung, med framför allt afrikanska, arabiska, malajisk-polynesiska och madagaskiska rötter.

Religion

Nästan alla komorier är muslimer, varav en stor majoritet tillhör islams huvudriktning sunni. Ett författningstillägg antaget genom en folkomröstning 2009 fastslår att islam är statsreligion.

I landet finns även en liten minoritet av kristna, främst katoliker, samt några hundra bahaier.

Antal invånare: 813 910 (2017)
Huvudstad: Moroni

Befolkning

Komorerna är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder. Invånarna är av blandat ursprung, med framför allt afrikanska, arabiska, malajisk-polynesiska och madagaskiska rötter.

Religion

Nästan alla komorier är muslimer, varav en stor majoritet tillhör islams huvudriktning sunni. Ett författningstillägg antaget genom en folkomröstning 2009 fastslår att islam är statsreligion.

I landet finns även en liten minoritet av kristna, främst katoliker, samt några hundra bahaier.

Politiskt system

Den fråga som genom åren orsakat mest slitningar i Komorerna är relationerna mellan centralmakten och landets tre huvudöar.

Sedan 2009 har centralmakten stärkt sin position efter några år med ökat lokalt självstyre. Dessutom skrotades 2018 ett system där presidentposten roterade i tur och ordning mellan de tre öarna. Några större ideologiska skiljelinjer finns knappast och partiväsendet är svagt utvecklat.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Komorernas flagga.

  Utrikespolitik och försvar

  Relationerna med den gamla kolonialmakten Frankrike är komplicerade. Frankrike är landets största biståndsgivare och handelspartner. Samtidigt har frågan om den franska ön Mayottes status stört förbindelserna.

  Ekonomi

  Brist på viktiga naturtillgångar, ett dåligt utbyggt transportsystem, överbefolkning och hög arbetslöshet har gjort Komorerna beroende av bistånd utifrån. Situationen har inte underlättats av den politiska turbulens, korruption och ineffektivitet som rått sedan självständigheten 1975.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Komorernas geografi >

  Utrikeshandel

  Komorerna har historiskt sett varit en viktig länk i den regionala handeln. Numera har landet ett stort underskott i handeln med omvärlden; importkostnaderna har länge varit flerfaldigt större än exportinkomsterna.

  Sociala förhållanden

  Majoriteten av befolkningen i Komorerna lever under knappa omständigheter och de politiska oroligheterna i landet har bidragit till att fördjupa fattigdomen.

  De allra flesta komorier försörjer sig genom småskalig odling för eget bruk.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Komorerna.

   

  Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om Komorerna

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Fattigdom och ohälsa i världen

  Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

  Komorernas historia

  Fördjupa dig i Komorernas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

  Komorernas geografi

  Geografi med fokus på Komorerna. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Komorernas geografi ur olika...