Helgonet Xavier

ÅRET RUNT 27 november
Bild:
Frans Xavier eller Francisco (1506-1552) var en spansk jesuit och missionär i Asien. Frans Xavier vördas som helgon inom romersk-katolska kyrkan. Hans minnesdag firas den 3 december. Han är skyddshelgon för bland annat missionärer och sjöfarare.

Helgonet Xavier

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Den 27 november 1552 dog den spanske jesuitmissionären och blivande helgonet Francisco de Xavier i en liten hydda utanför Kinas kust. Hans beundrare och levnadstecknare påstod att Xavier var den mest framgångsrike själafiskare som levat sedan Jesus tid. Enligt jesuitlitteraturen omvände han 700 000 kinesiska hedningar på tio år. Påven Pius XI talade om ”en siffrornas poesi”.

Kategorier:

Liknande Året runt

16 oktober
av:
Carsten Ryytty
Den 16 oktober 1978 valdes den polske kardinalen i Krakow, Karol Wojtyla, till påve. Hans påvenamn blev Johannes Paulus II. Det var för första gången på 455 år som en ickeitalienare kom att bestiga S...
11 februari
Bild:
av:
Carsten Ryytty
Den 11 februari 1929 bildades Vatikanstaten. Den nya staten bildades genom ett fördrag mellan påvedömet och den italienska regeringen. Vatikanstaten som omfattar en yta av 44 hektar, är ett...