M

Luxemburg idag

Antal invånare: 619 896 (2019)
Huvudstad: Luxembourg-Ville/Lëtzelburg

Befolkning

Hälften av invånarna i Luxemburg är utländska medborgare, varav det stora flertalet kommer från andra EU-länder.

De flesta infödda luxemburgare är trespråkiga och talar luxemburgiska, franska och tyska.

Antal invånare: 619 896 (2019)
Huvudstad: Luxembourg-Ville/Lëtzelburg

Befolkning

Hälften av invånarna i Luxemburg är utländska medborgare, varav det stora flertalet kommer från andra EU-länder.

De flesta infödda luxemburgare är trespråkiga och talar luxemburgiska, franska och tyska.

ANNONS

ANNONS

Religion

Befolkningen i Luxemburg är till största delen katolsk. Regeringen får enligt lag inte föra statistik över religiös tillhörighet, men runt 90 procent av invånarna beräknas tillhöra den katolska kyrkan.

Politiskt system

Luxemburg är en konstitutionell monarki vars statschef har titeln storhertig. Storhertigen har främst ceremoniella uppgifter. Regeringsmakten utövas av ett ministerråd, som är ansvarigt inför parlamentet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Luxemburgs flagga.

Utrikespolitik och försvar

Under efterkrigstiden har Luxemburg konsekvent strävat efter nära förbindelser med väst såväl ekonomiskt och politiskt som militärt.

Landet har varit med i både försvarsalliansen Nato och EU sedan starten och en bred folkopinion stöder regeringens ansträngningar för att göra EU-samarbetet så omfattande som möjligt.

Ekonomi

Luxemburg är ett av världens två eller tre rikaste länder, räknat per invånare. Välståndet byggdes upp av en framgångsrik industri, men vilar idag främst på den starka bank- och finanssektorn.

Flera globala storkoncerner har också sin hemvist i landet.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Luxemburgs geografi >

Utrikeshandel

Luxemburg är extremt beroende av utrikeshandel. Handelsutbytet sker till nära 90 procent med andra EU-länder.

Sociala förhållanden

Luxemburg har ett väl utbyggt välfärdssystem. Utgifterna per person är de högsta i EU.
 

Besök Landguiden och läs mer om Luxemburg.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

ANNONS

ANNONS

Sidan uppdaterad: 24 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Luxemburg

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Luxemburgs geografi

Här hittar du material som fokuserar på Luxemburgs geografi ur olika perspektiv.

Luxemburgs historia

Få en helhetsbild av Luxemburgs historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...