M
Kategori
Karta

Luxemburg idag

Antal invånare: 639 070 (2021)
Huvudstad: Luxembourg-Ville/Lëtzelburg

Storhertigdömet Luxemburg är litet till ytan men inflytelserikt som välmående finanscentrum och säte för flera EU-organ och andra internationella organisationer. Över hälften av arbetsstyrkan består av utländska medborgare. Av dem pendlar många dagligen över gränsen mot Frankrike, Tyskland eller Belgien. Den tidigare strikta banksekretessen har lättats något efter kritik om att landet utgör en fristad för ekonomiska brottslingar.

Antal invånare: 639 070 (2021)
Huvudstad: Luxembourg-Ville/Lëtzelburg

Storhertigdömet Luxemburg är litet till ytan men inflytelserikt som välmående finanscentrum och säte för flera EU-organ och andra internationella organisationer. Över hälften av arbetsstyrkan består av utländska medborgare. Av dem pendlar många dagligen över gränsen mot Frankrike, Tyskland eller Belgien. Den tidigare strikta banksekretessen har lättats något efter kritik om att landet utgör en fristad för ekonomiska brottslingar.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Hälften av invånarna i Luxemburg är utländska medborgare, varav det stora flertalet kommer från andra EU-länder.

De flesta infödda luxemburgare är trespråkiga och talar luxemburgiska, franska och tyska.

Luxemburgs flagga.

Religion

Befolkningen i Luxemburg är till största delen katolsk. Regeringen får enligt lag inte föra statistik över religiös tillhörighet, men runt 90 procent av invånarna beräknas tillhöra den katolska kyrkan.

Politiskt system

Luxemburg är en konstitutionell monarki vars statschef har titeln storhertig. Storhertigen har främst ceremoniella uppgifter. Regeringsmakten utövas av ett ministerråd, som är ansvarigt inför parlamentet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är solida i Luxemburg, som liksom merparten av Västeuropa hör till de länder som rankas högst i världen i fråga om politiska och medborgerliga rättigheter. Valdemokratin är fullt fungerande.

Utrikespolitik och försvar

Under efterkrigstiden har Luxemburg konsekvent strävat efter nära förbindelser med väst såväl ekonomiskt och politiskt som militärt.

Landet har varit med i både försvarsalliansen Nato och EU sedan starten och en bred folkopinion stöder regeringens ansträngningar för att göra EU-samarbetet så omfattande som möjligt.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Luxemburg är ett av världens två eller tre rikaste länder, räknat per invånare. Välståndet byggdes upp av en framgångsrik industri, men vilar idag främst på den starka bank- och finanssektorn.

Flera globala storkoncerner har också sin hemvist i landet.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Luxemburgs geografi >

Sociala förhållanden

Luxemburg har ett väl utbyggt välfärdssystem. Utgifterna per person är de högsta i EU.
 

Besök Landguiden och läs mer om Luxemburg.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Luxemburg

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Luxemburg

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Luxemburgs geografi

Här hittar du material som fokuserar på Luxemburgs geografi ur olika perspektiv.

Hi
Karta

Luxemburgs historia

Få en helhetsbild av Luxemburgs historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Relaterade taggar

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Sh
EU

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...