M

Luxemburg idag

Antal invånare: 599 450 (2017)
Huvudstad: Luxembourg-Ville/Lëtzelburg

Befolkning

Drygt fyra av tio invånare i Luxemburg är utländska medborgare, varav det stora flertalet kommer från andra EU-länder.

De flesta infödda luxemburgare är trespråkiga och talar luxemburgiska, franska och tyska. Befolkningen har under lång tid vuxit kraftigt, främst genom invandring.

Religion

Befolkningen i Luxemburg är till största delen katolsk. Regeringen får enligt lag inte föra statistik över religiös tillhörighet, men runt 90 procent av invånarna beräknas tillhöra den katolska kyrkan.

Antal invånare: 599 450 (2017)
Huvudstad: Luxembourg-Ville/Lëtzelburg

Befolkning

Drygt fyra av tio invånare i Luxemburg är utländska medborgare, varav det stora flertalet kommer från andra EU-länder.

De flesta infödda luxemburgare är trespråkiga och talar luxemburgiska, franska och tyska. Befolkningen har under lång tid vuxit kraftigt, främst genom invandring.

Religion

Befolkningen i Luxemburg är till största delen katolsk. Regeringen får enligt lag inte föra statistik över religiös tillhörighet, men runt 90 procent av invånarna beräknas tillhöra den katolska kyrkan.

Politiskt system

Luxemburg är en konstitutionell monarki vars statschef har titeln storhertig. Storhertigen har främst ceremoniella uppgifter. Regeringsmakten utövas av ett ministerråd, som är ansvarigt inför parlamentet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Luxemburgs flagga.

  Utrikespolitik och försvar

  Under efterkrigstiden har Luxemburg konsekvent strävat efter nära förbindelser med väst såväl ekonomiskt och politiskt som militärt.

  Landet har varit med i både försvarsalliansen Nato och EU sedan starten och en bred folkopinion stöder regeringens ansträngningar för att göra EU-samarbetet så omfattande som möjligt.

  Ekonomi

  Luxemburg är ett av världens två eller tre rikaste länder, räknat per invånare. Välståndet byggdes upp av en framgångsrik industri, men vilar idag främst på den starka bank- och finanssektorn.

  Flera globala storkoncerner har också sin hemvist i landet.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Luxemburgs geografi >

  Utrikeshandel

  Luxemburg är extremt beroende av utrikeshandel. Handelsutbytet sker till nära 90 procent med andra EU-länder.

  Sociala förhållanden

  Luxemburg har ett väl utbyggt välfärdssystem. Utgifterna per person är de högsta i EU.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Luxemburg.
   

  Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om Luxemburg

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Luxemburgs geografi

  Här hittar du material som fokuserar på Luxemburgs geografi ur olika perspektiv.

  Luxemburgs historia

  Få en helhetsbild av Luxemburgs historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

  Relaterade taggar

  EU

  Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...