M

Madagaskars geografi

Antal invånare: 25 570 900 (2017)
Huvudstad: Antananarivo

Geografi

Madagaskar är världens fjärde största ö, till ytan cirka 30 procent större än Sverige. Den ligger i Indiska oceanen omkring 50 mil öster om den afrikanska kontinenten med Moçambique som närmaste granne på fastlandet.

Madagaskar har en 482 mil lång kustlinje. Till staten hör också ett antal mindre öar.

Antal invånare: 25 570 900 (2017)
Huvudstad: Antananarivo

Geografi

Madagaskar är världens fjärde största ö, till ytan cirka 30 procent större än Sverige. Den ligger i Indiska oceanen omkring 50 mil öster om den afrikanska kontinenten med Moçambique som närmaste granne på fastlandet.

Madagaskar har en 482 mil lång kustlinje. Till staten hör också ett antal mindre öar.

ANNONS

ANNONS

Inlandet, där huvudstaden Antananarivo ligger, består av en högplatå som sträcker sig från norr till söder. Bergsmassiven stiger efter en smal kustremsa brant i öst och sluttar sedan mjukare ner mot den västra sidan. Kusten i öster får stora mängder regn från passadvindar. I väster vattnas den bredare kustremsan av ett stort antal floder. Höga berg skär av den bördiga norra spetsen från resten av landet.

I östra Madagaskar växer fortfarande regnskog, men i övrigt täcks ön numera till största delen av stäpp och savann. Betande boskap och svedjejordbruk har slitit hårt på naturen. Högst en tredjedel av den skog som tidigare täckte ön finns kvar. På högplatån är så gott som alla dalgångar fyllda av konstbevattnade risodlingar.

Sedan Madagaskar för cirka 160 miljoner år sedan avskildes från de afrikanska och asiatiska kontinenterna har en unik växt- och djurvärld utvecklats på ön. Här finns många arter som inte lever någon annanstans, bland annat 25 sorters halvapor, så kallade lemurer. Många djur och växter hotas dock av utrotning. Naturreservatet Tsingy de Bemaraha i väster, berget Ambohimanga norr om huvudstaden och regnskogarna i Atsinanana i norr klassas av FN-organet Unesco som världsarv. Atsinanana-skogarna sattes 2010 emellertid även upp på Unescos lista över miljöer som riskerar att förstöras, dels på grund av illegal skogsavverkning, dels tjuvjakt på lemurer.

Madagaskars flagga.

Klimat

Madagaskar ligger i den tropiska zonen, men klimatet varierar mellan olika delar av landet. Det är hett och fuktigt längs östkusten, men hett och torrt på västkusten och längst i söder.

I inlandet är klimatet svalare och torrare. Här finns två tydliga årstider: regntiden från november till april och den torra och svala perioden från maj till oktober, då nattfrost kan förekomma på högre höjder.

Cykloner och översvämningar drabbar ofta landet, inte sällan med katastrofala följder. Madagaskar plågas periodvis även av torka.

Cyklonsäsongen från december 2006 blev den värsta i modern tid. Närmare en halv miljon människor drabbades på olika sätt av sex stora cykloner som drog över ön. Tiotusentals hektar risodlingar spolades bort.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Madagaskar har fyndigheter av en rad mineraler; bland annat bryts och exporteras krom, glimmer, grafit och mindre mängder av ädelstenar. Elbehovet täcks främst med vattenkraft, men bara runt var fjärde madagask har tillgång till elektricitet.

Jordbruk

Minst åtta av tio madagasker försörjer sig direkt eller indirekt på jordbruk eller boskapsskötsel. Ändå är bara omkring en tiondel av landets odlingsbara mark uppodlad. En betydligt större del av marken används för boskapsskötsel.

Industri

Madagaskars industrisektor är relativt liten och sysselsätter bara 5 procent av arbetskraften. I fabrikerna tillverkas främst kläder, textilier och livsmedel, både för export och för den inhemska marknaden.

Turism

Tropiska stränder, naturreservat med ett unikt djur- och växtliv samt en rik kultur med lång historia lockar turister till Madagaskar. En stor del av besökarna kommer för att uppleva någon form av ekoturism.
 

Besök Landguiden och läs mer om Madagaskar.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Madagaskars geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Madagaskars historia

Fördjupa dig i Madagaskars historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fakta om Madagaskar

Aktuell samhällsfakta om Madagaskar. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...