M
Kategori
Karta

Madagaskars geografi

Antal invånare: 28 427 333 (2021)
Huvudstad: Antananarivo

Geografi och klimat

Madagaskar är världens fjärde största ö, till ytan cirka 30 procent större än Sverige. Den ligger i Indiska oceanen omkring 50 mil öster om den afrikanska kontinenten med Moçambique som närmaste granne på fastlandet. Madagaskar ligger i den tropiska zonen, men klimatet varierar mellan olika delar av landet.

Antal invånare: 28 427 333 (2021)
Huvudstad: Antananarivo

Geografi och klimat

Madagaskar är världens fjärde största ö, till ytan cirka 30 procent större än Sverige. Den ligger i Indiska oceanen omkring 50 mil öster om den afrikanska kontinenten med Moçambique som närmaste granne på fastlandet. Madagaskar ligger i den tropiska zonen, men klimatet varierar mellan olika delar av landet.

ANNONS

ANNONS

Madagaskar har en 482 mil lång kustlinje. Till staten hör också ett antal mindre öar.

Inlandet, där huvudstaden Antananarivo ligger, består av en högplatå som sträcker sig från norr till söder. Bergsmassiven stiger efter en smal kustremsa brant i öst och sluttar sedan mjukare ner mot den västra sidan. I väster vattnas den bredare kustremsan av ett stort antal floder. Höga berg skär av den bördiga norra spetsen från resten av landet.

I östra Madagaskar växer fortfarande regnskog, men i övrigt täcks ön numera till största delen av stäpp och savann. Betande boskap och svedjebruk har slitit hårt på naturen. Högst en tredjedel av den skog som tidigare täckte ön finns kvar. På högplatån är så gott som alla dalgångar fyllda av konstbevattnade risodlingar.

Sedan Madagaskar för cirka 160 miljoner år sedan avskildes från de afrikanska och asiatiska kontinenterna har en unik växt- och djurvärld utvecklats på ön. Här finns många arter som inte lever någon annanstans, bland annat 25 sorters halvapor, så kallade lemurer.

Många djur och växter hotas dock av utrotning. Naturreservatet Tsingy de Bemaraha i väster, berget Ambohimanga norr om huvudstaden och regnskogarna i Atsinanana i norr klassas av FN-organet Unesco som världsarv. Atsinanana-skogarna sattes 2010 även upp på Unescos lista över miljöer som riskerar att förstöras, dels på grund av illegal skogsavverkning, dels tjuvjakt på lemurer.

Madagaskars flagga.

Klimatet är hett och fuktigt längs östkusten, men hett och torrt på västkusten och längst i söder. Kusten i öster får stora mängder regn från passadvindar.

I inlandet är klimatet svalare och torrare. Här finns två tydliga årstider: regntiden från november till april och den torra och svala perioden från maj till oktober, då nattfrost kan förekomma på högre höjder.

Cykloner och översvämningar drabbar ofta landet, inte sällan med katastrofala följder. Cyklonsäsongen från december 2006 blev den värsta i modern tid. Närmare en halv miljon människor drabbades på olika sätt av sex stora cykloner som drog över ön. Tiotusentals hektar risodlingar spolades bort. Madagaskar plågas periodvis även av torka.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Madagaskar har gott om naturtillgångar, men många av dem är outnyttjade. Gruvindustrin är liten men växer snabbt. I gruvorna bryts bland annat nickel, kobolt, krom, ilmenit, glimmer, grafit och ädelstenar. Elektricitet alstras främst ur vattenkraft. Runt en av sju invånare har tillgång till el.

Jordbruk och industri

Minst sju av tio madagasker försörjer sig direkt eller indirekt på jordbruk eller boskapsskötsel. Ändå är bara omkring en tiondel av landets odlingsbara mark uppodlad. En betydligt större del av marken används för boskapsskötsel. Madagaskars tillverkningsindustri är relativt liten.

Besök Landguiden och läs mer om Madagaskar.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Madagaskars geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Madagaskars geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Madagaskars historia

Fördjupa dig i Madagaskars historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Madagaskar

Aktuell samhällsfakta om Madagaskar. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...