M

Bulgariens geografi

Antal invånare: 7 075 990 (2017)
Huvudstad: Sofia

Geografi

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön och har kust mot Svarta havet i öster. I norr är Donau gränsflod mot Rumänien med undantag för sträckan mellan staden Silistra, där floden vänder mot norr, och Svarta havet. Till ytan är landet ungefär en fjärdedel så stort som Sverige.

Antal invånare: 7 075 990 (2017)
Huvudstad: Sofia

Geografi

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön och har kust mot Svarta havet i öster. I norr är Donau gränsflod mot Rumänien med undantag för sträckan mellan staden Silistra, där floden vänder mot norr, och Svarta havet. Till ytan är landet ungefär en fjärdedel så stort som Sverige.

ANNONS

ANNONS

Längst i norr utbreder sig Donauslätten, som omfattar närmare en tredjedel av landets yta. Den utgörs av ett bördigt platålandskap, som genomskärs av flera korta bifloder till Donau. Söder om platån löper Balkanbergen eller Stara Planina i en båge genom landet från nordväst till Svarta havets kust i öster. Denna smala bergskedja har toppar på över 2 000 meter över havet.

Söder om Balkanbergen finns flera lägre berg, som gemensamt brukar kallas Antibalkan. På en högplatå mellan dessa bergskedjor i väster ligger huvudstaden Sofia. De mindre men högre bergsområdena Rila, Pirin och Rodopi finns i sydväst. Musala i Rilabergen är Balkanhalvöns högsta berg. I sydöst utbreder sig den bördiga Thrakiska slätten, som bevattnas av floden Maritsa och dess biflod Tundzja. Maritsa utgör ett stycke gräns mot Grekland, och bildar sedan gräns mellan Grekland och Turkiet innan den rinner ut i Egeiska havet.

Ungefär en tredjedel av landet är täckt av skog.

Klimat

Större delen av Bulgarien har inlandsklimat med varma somrar och för dessa breddgrader ovanligt kalla vintrar. I söder och vid Svarta havets kust är klimatet mer av medelhavstyp med milda vintrar. Nederbörden är ganska jämnt fördelad över året. I norr och i bergen faller ofta snö om vintern.

Bulgariens flagga.

Naturtillgångar och energi

Bulgarien måste importera både råvaror och energi. De viktigaste egna tillgångarna är kol, järn, koppar, mangan, bly och zink. Energin hämtas främst från importerad olja och naturgas från Ryssland samt från egna kolkraftverk och ett kärnkraftverk.

Jordbruk

Bulgarien är ett bördigt land med stora jordbruksområden på Donauslätten i norr och Thrakiska slätten i sydöst. De viktigaste grödorna är vete, majs, korn, oljeväxter, sockerbetor, vindruvor, grönsaker, frukt och tobak. Djurhållningen omfattar allt från biodling till bufflar. Kända produkter är yoghurt och fårost.

ANNONS

ANNONS

Industri

Industrisektorn står för en knapp tredjedel av ekonomin och sysselsätter en dryg tredjedel av arbetskraften. Metallindustri och tillverkning av maskiner och fordon dominerade tidigare, medan tillverkning av textilier, elektronik och läkemedel har vuxit under 2000-talet.

Turism

Bulgarien kan erbjuda turister sol och bad vid Svarta havet, skidåkning vintertid, jakt i viltreservat samt ekoturism i berg och skogar. Det finns också kurorter och historiska resemål.

Under kommuniståren var landet ett populärt mål för semestrande invånare inom östblocket.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bulgarien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Bulgariens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bulgariens historia

Här finns material som behandlar Bulgariens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Fakta om Bulgarien

Aktuell samhällsfakta om Bulgarien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...