M
Kategori
Karta

Bulgariens geografi

Antal invånare: 6 899 125 (2021)
Huvudstad: Sofia

Geografi

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön och har kust mot Svarta havet i öster. I norr är Donau gränsflod mot Rumänien med undantag för sträckan mellan staden Silistra, där floden vänder mot norr, och Svarta havet. Till ytan är landet ungefär en fjärdedel så stort som Sverige.

Antal invånare: 6 899 125 (2021)
Huvudstad: Sofia

Geografi

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön och har kust mot Svarta havet i öster. I norr är Donau gränsflod mot Rumänien med undantag för sträckan mellan staden Silistra, där floden vänder mot norr, och Svarta havet. Till ytan är landet ungefär en fjärdedel så stort som Sverige.

ANNONS

ANNONS

Bulgarien
Bild: Utrikespolitiska institutet

Längst i norr utbreder sig Donauslätten, som omfattar närmare en tredjedel av landets yta. Den utgörs av ett bördigt platålandskap, som genomskärs av flera korta bifloder till Donau. Söder om platån löper Balkanbergen eller Stara Planina i en båge genom landet från nordväst till Svarta havets kust i öster. Denna smala bergskedja har toppar på över 2 000 meter över havet.

Söder om Balkanbergen finns flera lägre berg, som gemensamt brukar kallas Antibalkan. På en högplatå mellan dessa bergskedjor i väster ligger huvudstaden Sofia. De mindre men högre bergsområdena Rila, Pirin och Rodopi finns i sydväst. Musala i Rilabergen är Balkanhalvöns högsta berg. I sydöst utbreder sig den bördiga Thrakiska slätten, som bevattnas av floden Maritsa och dess biflod Tundzja. Maritsa utgör ett stycke gräns mot Grekland, och bildar sedan gräns mellan Grekland och Turkiet innan den rinner ut i Egeiska havet.

Ungefär en tredjedel av landet är täckt av skog.

ANNONS

Klimat

Större delen av Bulgarien har inlandsklimat med varma somrar och för dessa breddgrader ovanligt kalla vintrar. I söder och vid Svarta havets kust är klimatet mer av medelhavstyp med milda vintrar. Nederbörden är ganska jämnt fördelad över året. I norr och i bergen faller ofta snö om vintern.

Bulgariens flagga.

Naturtillgångar och energi

Bulgarien har relativt ont om naturtillgångar och importerar både råvaror och energi. Brytning av kol, järn, koppar, mangan, bly och zink förekommer.

Kol och kärnkraft är de viktigaste inhemska energikällorna. Koltillgångarna är stora men består i huvudsak av brunkol av ganska låg kvalitet. Några gruvor har stängts medan andra rustats upp.

Jordbruk

Bulgarien är ett bördigt land med stora jordbruksområden på Donauslätten i norr och Thrakiska slätten i sydöst. De viktigaste grödorna är vete, majs, korn, oljeväxter, sockerbetor, vindruvor, grönsaker, frukt och tobak. Djurhållningen omfattar allt från biodling till bufflar. Kända produkter är yoghurt och fårost.

ANNONS

ANNONS

Industri

Industrisektorn står för en knapp tredjedel av ekonomin och sysselsätter en dryg tredjedel av arbetskraften. Metallindustri och tillverkning av maskiner och fordon dominerade tidigare, medan tillverkning av textilier, elektronik och läkemedel har vuxit efter millennieskiftet.

Turism

Bulgarien kan erbjuda turister sol och bad vid Svarta havet, skidåkning vintertid, jakt i viltreservat samt ekoturism i berg och skogar. Det finns också kurorter och historiska resemål.

Under kommuniståren var landet ett populärt mål för semestrande invånare inom östblocket.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bulgarien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Bulgariens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Bulgariens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Bulgariens historia

Här finns material som behandlar Bulgariens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Sh
Karta

Fakta om Bulgarien

Aktuell samhällsfakta om Bulgarien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...