M

Dominikanska republiken idag

Antal invånare: 10 767 000 (2017)
Huvudstad: Santo Domingo

Befolkning

De flesta dominikaner är av blandat afrikanskt och europeiskt ursprung. De ser sig vanligen som latinamerikaner snarare än västindier. Befolkningstillväxten är hög. En tredjedel av invånarna är under 15 år.

Religion

Religionsfrihet råder och respekteras generellt. En övervägande majoritet av dominikanerna är katoliker och katolska kyrkan har en viss särställning. Andra kyrkor, som protestantiska eller frikyrkliga samfund, växer dock snabbt.

Antal invånare: 10 767 000 (2017)
Huvudstad: Santo Domingo

Befolkning

De flesta dominikaner är av blandat afrikanskt och europeiskt ursprung. De ser sig vanligen som latinamerikaner snarare än västindier. Befolkningstillväxten är hög. En tredjedel av invånarna är under 15 år.

Religion

Religionsfrihet råder och respekteras generellt. En övervägande majoritet av dominikanerna är katoliker och katolska kyrkan har en viss särställning. Andra kyrkor, som protestantiska eller frikyrkliga samfund, växer dock snabbt.

ANNONS

ANNONS

Politiskt system

Dominikanska republiken är en demokrati med stark presidentmakt och maktdelning enligt amerikansk modell med en verkställande, en lagstiftande och en juridisk instans. Författningen är i grunden från 1966 men vid varje ändring antas formellt en ny grundlag. Rättsväsendet är svagt och korrupt.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Dominikanska republikens flagga.

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiken domineras av relationerna med USA och med grannlandet Haiti. Dominikanska republiken är ekonomiskt och strategiskt beroende av USA och länderna samarbetar i kampen mot narkotikahandeln. Relationerna med det fattiga och krisdrabbade Haiti präglas historiskt av misstro.

Ekonomi

Jordbruksexport har traditionellt utgjort stommen i dominikansk ekonomi, som dock sedan 1980-talet fått en bredare bas. Turismen, telekomsektorn och de ekonomiska frizonerna har vuxit så att tjänstesektorn nu står för den största andelen av bruttonationalprodukten (BNP) och även för de flesta arbetstillfällena.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Dominikanska republikens geografi >

Utrikeshandel

Dominikanska republiken dras sedan länge med underskott i handelsbalansen, det vill säga varuimporten är större än -exporten. Viktiga exportvaror är elektronik, bananer, tobak, smycken, kakao och socker; importen består främst av olja, fordon, läkemedel och livsmedel.

Sociala förhållanden

Trots stark ekonomisk tillväxt sedan mitten av 2010-talet är Dominikanska republiken ett av de fattigaste länderna i Karibien, då tillväxten inte kommer alla till del. Även om andelen fattiga har minskat lever närmare en tredjedel av invånarna fortfarande i fattigdom och nästan en tiondel i extrem fattigdom.
 

Besök Landguiden och läs mer om Dominikanska republiken.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Dominikanska republiken

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Dominikanska republikens historia

Historia om Dominikanska republiken. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Dominikanska republikens geografi

Geografi med fokus på Dominikanska republiken. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Dominikanska...