M
Kategori
Karta

Dominikanska republiken idag

Antal invånare: 10 953 714 (2021)
Huvudstad: Santo Domingo

USA:s skugga faller över Dominikanska republikens historia. När det västindiska landet i början av 1900-talet inte kunde hantera sin utlandsskuld ockuperade USA det i åtta år och hjälpte generalen Rafael Trujillo till makten. Trujillo ledde ett skräckvälde tills han mördades 1961. När vänstern senare kom till makten i fria val ingrep USA genom en ny invasion 1965. Idag är fattigdomen utbredd och de sociala klyftorna djupa. Handel med kvinnor och barn frodas i strömmen av turister från Nordamerika och Europa.

Antal invånare: 10 953 714 (2021)
Huvudstad: Santo Domingo

USA:s skugga faller över Dominikanska republikens historia. När det västindiska landet i början av 1900-talet inte kunde hantera sin utlandsskuld ockuperade USA det i åtta år och hjälpte generalen Rafael Trujillo till makten. Trujillo ledde ett skräckvälde tills han mördades 1961. När vänstern senare kom till makten i fria val ingrep USA genom en ny invasion 1965. Idag är fattigdomen utbredd och de sociala klyftorna djupa. Handel med kvinnor och barn frodas i strömmen av turister från Nordamerika och Europa.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

De flesta dominikaner är av blandat afrikanskt och europeiskt ursprung. De ser sig vanligen som latinamerikaner snarare än västindier. Befolkningstillväxten är hög. En tredjedel av invånarna är under 15 år.

Dominikanska republikens flagga.

Religion

Religionsfrihet råder och respekteras generellt. En övervägande majoritet av dominikanerna är katoliker och katolska kyrkan har en viss särställning. Andra kyrkor, som protestantiska eller frikyrkliga samfund, växer dock snabbt.

Inrikespolitik och författning

Dominikanska republiken är en demokrati med stark presidentmakt. Landet styrdes i 16 år av det liberala Dominikanska befrielsepartiet (PLD) under ledning av två presidenter: Leonel Fernández och Danilo Medina. Sommaren 2020 segrade dock Moderna revolutionära partiet (PRM) och Luis Abinader blev ny president.

Demokrati och rättigheter

Dominikanska republiken är en demokrati där regelbundna val hålls. Institutionerna är dock svaga och korruptionen biter sig envist fast. Situationen är svår för tiotusentals människor med haitiskt påbrå som lever som statslösa.

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiken domineras av relationerna med USA och med grannlandet Haiti. Dominikanska republiken är ekonomiskt och strategiskt beroende av USA och länderna samarbetar i kampen mot narkotikahandeln. Relationerna med det fattiga och krisdrabbade Haiti präglas historiskt av misstro.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Jordbruksexport har traditionellt utgjort stommen i dominikansk ekonomi, som dock sedan 1980-talet fått en bredare bas. Turismen, telekomsektorn och de ekonomiska frizonerna har vuxit så att tjänstesektorn nu står för den största andelen av bruttonationalprodukten (BNP) och även för de flesta arbetstillfällena.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Dominikanska republikens geografi >

Sociala förhållanden

Trots stark ekonomisk tillväxt sedan mitten av 2010-talet är Dominikanska republiken ett av de fattigaste länderna i Karibien, då tillväxten inte kommer alla till del. Även om andelen fattiga har minskat lever närmare en tredjedel av invånarna fortfarande i fattigdom och nästan en tiondel i extrem fattigdom.

Besök Landguiden och läs mer om Dominikanska republiken.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Dominikanska republiken

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Dominikanska republiken

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Dominikanska republikens historia

Historia om Dominikanska republiken. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Dominikanska republikens geografi

Geografi med fokus på Dominikanska republiken. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Dominikanska...