Tagg om Warszawapakten
Bild:
Warszawapaktens logotyp.

Warszawapakten

Warszawapakten var en militär försvarsallians 1955-1991 som upprättades av Sovjetunionen under kalla kriget som en motreaktion mot NATO som bildades 1949.

Warszawapaktens medlemmar utgjordes av Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Östtyskland (DDR), Polen, Ungern, Bulgarien och Rumänien (se karta).

Text: Robert de Vries (red.)

Kategorier:
Relaterade taggar:

Här hittar du material med anknytning till Warszawapakten.

Uppdaterad: 
13 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Warszawapakten

S
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02
För att få makt och inflytande räcker det ofta inte att verka i ett enskilt land. Därför bildas det allt fler internationella organisationer. Internationell politik handlar framför allt om...

Länkar om Warszawapakten

Sortera efter:
          

Föreläsning (14:55 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om kalla krigets orsaker, händelseförlopp och varför det slutade.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:40 min), del 2 av 5, där SO-läraren "Mik Ran" berättar om DDR, NATO, Warzawapakten, utvecklingen i Kina, Koreakriget och perioden av avspänning under kalla kriget.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (31:12 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om inledningen på det kalla kriget fram till början av 1950-talet. Här berörs de två supermakternas ideologier, Europas uppdelning, USA:s politik i efterkrigstidens Europa, Sovjetunionens politik, kärnvapenfaktorn, Tysklands delning, Koreakriget, m.m.

Spara som favorit
          

På kalla-kriget.se kan du läsa om det mesta som har med kalla kriget att göra. Här berättas om dess rötter i andra världskriget, kärnvapen, ideologier, konflikterna, totalförsvarstanken m.m. Webbsidan belyser kalla kriget ur både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Du kan läsa om de stora konflikterna under perioden, samt om händelseutvecklingen i många enskilda länder runt om i världen.

Spara som favorit
          

Artikel på Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks hemsida där Ulf Irheden berättar om den polska krigsmakten under andra världskriget och 1900-talet. Polens armé har traditionellt haft en folklig förankring som få andra. Landets geografiska läge, klämt mellan Ryssland och Tyskland, är en viktig förklaring. Men arméns roll och inflytande har varierat med tiden och de politiska konjunkturerna...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kalla kriget ur olika perspektiv. Kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, samt deras respektive allierade stater, från omkring 1946, då andra världskriget slutade, till omkring 1990...

Spara som favorit