M

Libyen idag

Antal invånare: 6 374 620 (2017)
Huvudstad: Tripoli

Befolkning

Majoriteten av libyerna är araber, men det finns små minoriteter av främst berbiska folkslag. Invånarantalet har ökat från färre än 3 miljoner i början av 1980-talet till över 6 miljoner idag.

De allra flesta libyer bor vid kusten, där städerna växer snabbt. Drygt var fjärde invånare är under 15 år.

Antal invånare: 6 374 620 (2017)
Huvudstad: Tripoli

Befolkning

Majoriteten av libyerna är araber, men det finns små minoriteter av främst berbiska folkslag. Invånarantalet har ökat från färre än 3 miljoner i början av 1980-talet till över 6 miljoner idag.

De allra flesta libyer bor vid kusten, där städerna växer snabbt. Drygt var fjärde invånare är under 15 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Nästan alla libyer är sunnimuslimer. Vissa grupper inom den berbiska minoriteten i nordväst tillhör ibadi, en liten gren av islam som varken är sunni eller shia och annars främst återfinns i Oman.

Tidigare fanns också små judiska och kristna minoriteter, men i princip alla lämnade landet under Gaddafieran.

I stort sett alla som bekänner sig till någon annan religion än islam är av utländsk härkomst.

Libyens flagga.

Politiskt system

Muammar Gaddafi som styrde Libyen med järnhand i 42 år störtades 2011, i samband med den upprorsvåg som svepte över regionen. Tre år senare kollapsade den sköra centralmakten och landet fick två styren i var sin del av landet.

I praktiken är Libyen ett land i upplösning. Vid sidan av de två rivaliserande regeringarna och parlamenten finns en lång rad väpnade milisgrupper som ofta agerar efter eget huvud.

En överenskommelse ingicks i slutet av 2015 om att bilda en nationell enhetsregering men dess framtid är oviss.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Libyens utrikespolitik under Gaddafi var en ständig källa till konflikt med omvärlden, och ledde bland annat till att landet belades med FN-sanktioner fram till 00-talet. Efter att Gaddafi besegrats fick Nationella övergångsrådet i september 2011 internationellt erkännande som Libyens nya regering. Efter splittringen 2014 kallades styret i Tobruk ofta ”den internationellt erkända regeringen”, med stöd inte minst av västmakterna. Stödet flyttade 2016 över till den FN-stödda så kallade enhetsregeringen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Libyens ekonomi domineras helt av olje- och gassektorn, som före inbördeskriget 2011 stod för nästan hela statens intäkter och i princip all export.

Oljeproduktionen har drabbats hårt av kriget och det kaotiska läge i landet som rått sedan dess.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Libyens geografi >

Utrikeshandel

Libyens utrikeshandel domineras av olje- och gasförsäljningen.

Europeiska länder tog vid slutet av 00-talet emot drygt fyra femtedelar av exporten, med Italien som enskilt största mottagare. En knapp tiondel gick till Kina vars andel dock var på uppgång.

Sociala förhållanden

Oljan har givit Libyen en hög levnadsstandard jämfört med övriga Afrika, med väl utbyggd välfärdsstruktur och gästarbetare som normalt sköter de tyngsta jobben. Striderna sedan 2011 har dock allvarligt försämrat läget.
 

Besök Landguiden och läs mer om Libyen.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Libyen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Libyens historia

Här hittar du material som behandlar Libyens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Libyens geografi

Fördjupa dig i Libyens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

Arabiska våren

Arabiska våren eller arabvåren var en serie av stora folkliga uppror mot myndigheterna i arabiska...