M
Kategori
Karta

Kap Verdes geografi

Antal invånare: 561 901 (2021)
Huvudstad: Praia

Geografi och klimat

Örepubliken Kap Verde ligger i Atlanten, omkring 50 mil utanför Senegal på Afrikas västkust. Landet består av 15 öar med en sammanlagd landyta av Gästriklands storlek. Endast nio av öarna är befolkade. Huvudstaden Praia ligger på den största ön, São Tiago. Andra större öar är Santo Antão, Boa Vista, Fogo och São Nicolau.

Antal invånare: 561 901 (2021)
Huvudstad: Praia

Geografi och klimat

Örepubliken Kap Verde ligger i Atlanten, omkring 50 mil utanför Senegal på Afrikas västkust. Landet består av 15 öar med en sammanlagd landyta av Gästriklands storlek. Endast nio av öarna är befolkade. Huvudstaden Praia ligger på den största ön, São Tiago. Andra större öar är Santo Antão, Boa Vista, Fogo och São Nicolau.

ANNONS

ANNONS

Kap Verde är bergigt och klippigt. Samtliga öar – förutom de låglänta Sal, Boa Vista och Maio i öster – reser sig brant och högt ur Atlanten. Landskapet är djupt ärrat av vulkanisk aktivitet och jordförstörelse (erosion). På Fogo ligger den aktiva vulkanen Pico do Cano, vars topp på 2 829 meter över havet utgör landets högsta punkt.

Kap Verde
Bild: Utrikespolitiska institutet
Växtligheten är sparsam. Endast här och var bryts det karga landskapet av gröna områden, oftast bananodlingar eller oaser.

Kap Verde delas in i två geografiska regioner: det nordliga Barlavento och det sydliga Sotavento. Indelningen bygger på regionernas läge i förhållande till de nordöstliga vindar som nästan alltid blåser över ögruppen.

Kap Verde ligger i det torra Sahelområdet och drabbas periodvis av svår torka. Regn faller vanligtvis bara under två eller tre månader om året. Mellan 1968 och 1984 uteblev nederbörden nästan helt. Klimatförändringar har också på senare år orsakat långa perioder av torka. Samtidigt som stigande havsnivåer har lett till problem med erosion i lågt belägna kustområden, och översvämningar har lett till att saltvatten har trängt in i grundvattnet.

Kap Verdes flagga.

Det omgivande havet ger landet en jämn temperatur året om; som lägst i snitt 22 grader i februari, som högst 27 grader i september.

Nordostpassagen dominerar med nordöstliga vindar året runt. I början av året för vindarna ofta med sig sand och stoft från Sahara.

Naturtillgångar

Kap Verde saknar betydande mineraltillgångar. Gruvdriftens bidrag till ekonomin är marginellt, även om viss utvinning av salt, gips och puzzolan (vulkanaska som används vid framställning av cement) förekommer. Landets viktigaste naturtillgångar är istället fisk och skaldjur.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Mindre än en tiondel av Kap Verdes landyta är odlingsbar, och hälften av jordbruksarealen finns på ön São Tiago. I genomsnitt klarar kapverdierna att producera 10–15 procent av den mat som behövs, resten importeras. Skördarna hotas ständigt av torka.

Industri

Industrisektorn är liten och hämmas av den begränsade hemmamarknaden samt höga kostnader för transporter och energi. Den består i huvudsak av tillverkningsindustri och en byggbransch och stod 2014 för knappt en sjättedel av landets bruttonationalprodukt (BNP). Bland övriga branscher kan gruvnäring och energiproduktion nämnas.

Besök Landguiden och läs mer om Kap Verde.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Kap Verdes geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Kap Verdes geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Kap Verdes historia

Fördjupa dig i Kap Verdes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Kap Verde

Aktuell samhällsfakta om Kap Verde. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...