M
Kategori
Karta

Zambia idag

Antal invånare: 18 920 657 (2021)
Huvudstad: Lusaka

Zambia i södra Afrikas inland är en av världens ledande kopparproducenter och dess välstånd är helt beroende av världsmarknadspriset på kopparmalm. Landet är hårt belånat men trots att mer än halva befolkningen lever i fattigdom räknas det som ett lägre medelinkomstland. Zambia har fått sitt namn efter Zambezifloden som rinner genom landet och är känd för de världsarvslistade Victoriafallen.

Antal invånare: 18 920 657 (2021)
Huvudstad: Lusaka

Zambia i södra Afrikas inland är en av världens ledande kopparproducenter och dess välstånd är helt beroende av världsmarknadspriset på kopparmalm. Landet är hårt belånat men trots att mer än halva befolkningen lever i fattigdom räknas det som ett lägre medelinkomstland. Zambia har fått sitt namn efter Zambezifloden som rinner genom landet och är känd för de världsarvslistade Victoriafallen.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Zambia är ett land med fler än 70 olika folkgrupper och ungefär lika många språk. Närmare hälften av befolkningen lever i området som sträcker sig längs järnvägslinjen mellan staden Livingstone i söder, via huvudstaden Lusaka, till provinsen Kopparbältet norr därom. Här ligger, som namnet antyder, landets viktiga koppargruvor. Resten av Zambia är mestadels glesbefolkad landsbygd.

Zambias flagga.

Religion

Kristendomen är statsreligion i Zambia, men religionsfrihet är inskriven i författningen och respekteras också i praktiken. Kristendomen blandas i stor utsträckning med traditionella afrikanska trosuppfattningar.

Politiskt system

Zambia är en republik där presidenten har stora maktbefogenheter. Vid det senaste valet 2021 tog den långvarige oppositionsledaren Hakainde Hichilema över presidentposten från Edgar Lungu vars parti hade styrt Zambia sedan 2011.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Respekten för de mänskliga rättigheterna i Zambia har minskat på senare år. Oppositionen har allt svårare att verka fritt och den som till exempel kritiserar presidenten på sociala medier riskerar att hamna i fängelse. Rättsväsendets oberoende är starkt ifrågasatt.

Utrikespolitik och försvar

Som kustlöst land är Zambia särskilt beroende av omvärlden och har fått gå en svår balansgång i regionala konflikter. På samma gång har landet varit inrikespolitiskt stabilt och mål för stora flyktingströmmar från grannländerna. Beroendet av Kina har vuxit på senare år.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Zambias ekonomi växte kraftigt under 2000-talets början. En avgörande orsak var de höga världsmarknadspriserna på koppar, som är landets viktigaste exportprodukt. Bruttonationalprodukten ökade med 5–7 procent årligen mellan 2003 och 2014. När Kinas ekonomi började gå sämre 2015 och kopparpriserna rasade vände utvecklingen. Under president Lungus tid vid makten (2015–2021) växte statens lån kraftigt och när covid-19-pandemin brutit 2020 klarade landet inte längre att betala sina ränteskulder.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Zambias geografi >

Sociala förhållanden

Den snabba urbaniseringen i Zambia sedan självständigheten 1964 har skapat stora problem i städerna i form av arbetslöshet, bostadsbrist och växande slum. Samtidigt har landsbygden förlorat viktig arbetskraft. Inflyttningen till städerna har även trasat sönder de traditionella sociala skyddsnäten, som innebär att alla inom en släkt hjälper varandra, vilket fått negativa konsekvenser för många utsatta familjer.

Besök Landguiden och läs mer om Zambia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Zambia

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Zambia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Ge
Karta

Zambias geografi

Fördjupa dig i Zambias geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Hi
Karta

Zambias historia

Historia om Zambia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.