Zambia idag

Antal invånare: 17 094 130 (2017)
Huvudstad: Lusaka

Befolkning

Zambia är ett land med fler än 70 olika folkgrupper och ungefär lika många språk.

Närmare hälften av befolkningen lever i det så kallade ”line of rail”-området, som sträcker sig längs järnvägslinjen från staden Livingstone i söder via huvudstaden Lusaka till provinsen Kopparbältet i norr, där landets koppargruvor ligger. Resten av landet är glesbefolkad landsbygd.

Antal invånare: 17 094 130 (2017)
Huvudstad: Lusaka

Befolkning

Zambia är ett land med fler än 70 olika folkgrupper och ungefär lika många språk.

Närmare hälften av befolkningen lever i det så kallade ”line of rail”-området, som sträcker sig längs järnvägslinjen från staden Livingstone i söder via huvudstaden Lusaka till provinsen Kopparbältet i norr, där landets koppargruvor ligger. Resten av landet är glesbefolkad landsbygd.

ANNONS

ANNONS

Religion

Kristendomen är statsreligion i Zambia, men religionsfrihet är inskriven i författningen och respekteras också i praktiken. Kristendomen blandas i stor utsträckning med traditionella afrikanska trosuppfattningar.

  Zambias flagga.

  Politiskt system

  I Republiken Zambia har presidenten stora maktbefogenheter. Det socialdemokratiska Rörelsen för flerpartidemokrati (MMD) var landets största politiska parti i 20 år fram till valen hösten 2011, då det oppositionella Patriotiska fronten (PF) fick flest röster och kunde bilda regering.

  Det politiska systemet har flera demokratiska brister, bland annat utbredd korruption.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Utrikespolitik och försvar

  Zambia har tvingats leva nära de problem som har skakat grannländerna i det politiskt oroliga södra Afrika.

  Som kustlöst land har det samtidigt varit livsviktigt att hålla landsvägar och andra kommunikationer med omvärlden öppna.

  Zambia ingår i alla de samarbetsorgan som verkar i regionen.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Zambias ekonomi har vuxit kraftigt sedan 2000-talets början. En avgörande orsak till det har varit höga priser på koppar, som är landets viktigaste exportprodukt. Bruttonationalprodukten (BNP) har ökat med 5–7 procent årligen sedan 2003 – en högre tillväxttakt än genomsnittet för Afrika söder om Sahara.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Zambias geografi >

   Utrikeshandel

   Koppar och kobolt är Zambias i särklass viktigaste exportvaror. Metallernas dominans i exporten har sin motsvarighet i oljans dominans i importen.

   Handelsbalansen, det vill säga skillnaden mellan export och import, är därför starkt beroende av de priskänsliga varorna.

   Vid sidan av oljan är insatsvaror till gruvindustrin och livsmedel viktiga importvaror.

   Sociala förhållanden

   Den snabba urbaniseringen i Zambia sedan självständigheten 1964 har skapat stora problem i städerna i form av arbetslöshet, bostadsbrist och växande slum. Samtidigt har landsbygden förlorat viktig arbetskraft. Dessutom har inflyttningen till städerna trasat sönder de traditionella sociala skyddsnäten, som innebär att alla inom en släkt hjälper varandra.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Zambia.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Lärarmaterial om Fakta om Zambia

   Det nya Afrika

   av: Swedfund
   Gymnasiet

   Den afrikanska kontinenten rymmer idag världens snabbast växande ekonomier och vi ser nu möjlighet att framgångsrikt bekämpa den extrema fattigdomen. Bilden som framträder är ett Afrika som väcker hopp men där det självklart även finns rejäla utmaningar. Syftet med läromedlet Det Nya Afrika är att utmana den traditionella bilden som många i skolan har om Afrika.

   + Läs mer

   Länkar om Fakta om Zambia

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Zambias geografi

   Fördjupa dig i Zambias geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

   Zambias historia

   Historia om Zambia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.