M

Kamerun idag

Antal invånare: 24 053 730 (2017)
Huvudstad: Yaoundé

Befolkning

Kameruns befolkning består av över 250 folkgrupper, som talar omkring 270 olika språk. Störst bland de inhemska språken är beti, ewondo och fulfulde.

Religion

Majoriteten av kamerunarna är kristna, medan omkring en femtedel av befolkningen är muslimer. I landet finns också anhängare av traditionella inhemska religioner. Religionsfrihet råder.

Antal invånare: 24 053 730 (2017)
Huvudstad: Yaoundé

Befolkning

Kameruns befolkning består av över 250 folkgrupper, som talar omkring 270 olika språk. Störst bland de inhemska språken är beti, ewondo och fulfulde.

Religion

Majoriteten av kamerunarna är kristna, medan omkring en femtedel av befolkningen är muslimer. I landet finns också anhängare av traditionella inhemska religioner. Religionsfrihet råder.

ANNONS

ANNONS

Politiskt system

Författningen från 1972 har ändrats genom en rad tillägg 1996 och 2008. Den talar om maktdelning, flerpartisystem och skydd för de mänskliga rättigheterna, men i verkligheten är den mesta makten koncentrerad kring presidenten, och den som kritiserar systemet riskerar att bli förföljd.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Kameruns flagga.

Utrikespolitik och försvar

Historiskt har Kamerun haft nära relationer med Frankrike. Den forna kolonialmakten är fortfarande landets viktigaste handelspartner, men på senare år har förbindelserna med USA och Kina stärkts.

Ekonomi

Kamerun har tillgångar på olja och andra naturresurser samt goda förutsättningar för jordbruk, men omfattande korruption och dålig infrastruktur hindrar landets utveckling, och tillgångarna är ojämnt fördelade.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kameruns geografi >

Utrikeshandel

Tack vare oljeexporten kunde Kamerun under många år uppvisa ett överskott i handelsbalansen, det vill säga exporten av varor var större än importen, men sedan 2009 är förhållandet det omvända. Idag är importen betydligt större än exporten.

Sociala förhållanden

Trots att Kamerun besitter många resurser hamnar landet långt ned på FN-organet UNDP:s lista över mänsklig utveckling i världens länder, det så kallade HDI-indexet. Bedömningen baseras på ekonomi, tillgång till utbildning och vård med mera.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kamerun.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Kamerun

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Kameruns historia

Historia om Kamerun. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Kameruns geografi

Fördjupa dig i Kameruns geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...