M
Kategori
Karta

Kamerun idag

Antal invånare: 27 224 262 (2021)
Huvudstad: Yaoundé

Kamerun är beläget vid den afrikanska Atlantkustens krök. Landet har en relativt stark ekonomi tack vare rika mineraltillgångar och goda förutsättningar för jordbruk. Ändå är över en tredjedel av invånarna fattiga. Kamerun plågas av ett separatistiskt uppror i de engelskspråkiga områdena och av våldsdåd från den islamistiska extremiströrelsen Boko Haram i norr.

Antal invånare: 27 224 262 (2021)
Huvudstad: Yaoundé

Kamerun är beläget vid den afrikanska Atlantkustens krök. Landet har en relativt stark ekonomi tack vare rika mineraltillgångar och goda förutsättningar för jordbruk. Ändå är över en tredjedel av invånarna fattiga. Kamerun plågas av ett separatistiskt uppror i de engelskspråkiga områdena och av våldsdåd från den islamistiska extremiströrelsen Boko Haram i norr.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

I Kamerun finns över 250 folkgrupper, som talar omkring 270 olika språk. Befolkningen är ojämnt fördelad över landet; de östra delarna är nästan obebodda. I söder och väster lever mestadels kristna, europeiskt påverkade kamerunare medan befolkningen i norr huvudsakligen är muslimer och animister som ofta bevarat en traditionell livsstil. Mellan landets fransk- och engelskspråkiga råder ibland spänningar.

Kameruns flagga.

Religion

Kameruns författning föreskriver religionsfrihet och den respekteras i allmänhet av regeringen. Kristna utgör närmare 70 procent av befolkningen. Muslimerna uppgår till drygt 20 procent medan 10 procent räknar sig som anhängare av traditionella inhemska religioner.

Politiskt system

Kameruns författning föreskriver att maktdelning och flerpartisystem ska råda. I verkligheten har landets president nästan oinskränkt makt. Paul Biya har suttit på posten sedan 1982 och har tillsammans med sitt parti ett starkt grepp om makten. Säkerhetsläget är den viktigaste politiska frågan. I de engelskspråkiga områdena pågår ett separatistuppror och i norr härjar den islamistiska extremistgruppen Boko Haram.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Demokratin i Kamerun har under de senaste åren försvagats från ett redan dåligt utgångsläge. Orsakerna är framför allt en upptrappad konflikt mellan regeringsstyrkor och separatister i de engelskspråkiga områdena sedan 2017 samt jihadistangrepp i norr. I konflikterna gör sig alla sidor skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna.

Utrikespolitik och försvar

Av historiska skäl har Kamerun nära relationer med den forna kolonialmakten Frankrike. Under 2010-talet har förbindelserna med USA och Kina stärkts, då de två stormakterna är intresserade av landets råvarutillgångar. Sedan en gränstvist med Nigeria löstes 2013 är samarbetet med grannländerna i stort sett gott.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Kamerun har problem med höga skulder trots att landet har gott om olja och andra naturresurser samt ett lönsamt exportjordbruk. Ett hinder för den ekonomiska utvecklingen är dåligt utbyggd infrastruktur. Omfattande korruption gör att offentliga medel försvinner i privata fickor och att tillgångarna är ojämnt fördelade.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kameruns geografi >

Sociala förhållanden

Drygt var tredje kamerunare lever i fattigdom och många fler lever på gränsen till att räknas som fattiga. De sociala skillnaderna är stora mellan olika landsändar och mellan stad och landsbygd. Barnadödligheten har dock sjunkit sedan millennieskiftet och den förväntade livslängden har ökat avsevärt.

Besök Landguiden och läs mer om Kamerun.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Kamerun

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Kamerun

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Kameruns historia

Historia om Kamerun. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Kameruns geografi

Fördjupa dig i Kameruns geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...