M

Sydafrikas geografi

Antal invånare: 56 717 160 (2017)
Huvudstad: Pretoria (regeringen), Kapstaden (parlamentet) och Bloemfontein (högsta domstolen)

Geografi

Sydafrika är beläget på Afrikas sydspets och är nästan tre gånger så stort som Sverige. I norr gränsar landet mot Namibia, Botswana och Zimbabwe och i nordöst mot Moçambique och Swaziland.

Antal invånare: 56 717 160 (2017)
Huvudstad: Pretoria (regeringen), Kapstaden (parlamentet) och Bloemfontein (högsta domstolen)

Geografi

Sydafrika är beläget på Afrikas sydspets och är nästan tre gånger så stort som Sverige. I norr gränsar landet mot Namibia, Botswana och Zimbabwe och i nordöst mot Moçambique och Swaziland.

ANNONS

ANNONS

I sydväst, söder och sydöst löper en cirka 300 mil lång kust mot Atlanten respektive Indiska oceanen. Vid Godahoppsudden i söder möts två oceanströmmar med skilda temperaturer, som präglar klimat och växtlighet på Sydafrikas kuster. Den varma strömmen kommer norrifrån längs öst- och sydkusten och den kalla kommer nerifrån Antarktis och följer västkusten ända upp mot Angola.

Sydafrika är huvudsakligen ett platåland. Fristatsprovinsen (före detta Oranjefristaten) i centrala delen samt Norra Kapprovinsen i väster består av vidsträckta slätter.

Västra Kapprovinsen i sydväst är bergig. Provinserna Gauteng, Mpumalanga och Norra provinsen (samtliga före dettaTransvaal) utgörs till större delen av platålandskap med savanner och stäpp. Från randbergen kring högplatåerna i öster sjunker landskapet ned mot kusten i terrasser med subtropisk vegetation. Där ligger provinsen KwaZulu-Natal samt det lilla bergsriket Lesotho, helt omgärdat av Sydafrika.

Landets längsta flod, Oranjefloden, flyter genom platålandet på sin väg västerut och bildar nordlig gräns mot Namibia, innan den mynnar i Atlanten. Flödet varierar kraftigt och vissa torra år kan floden sina i väster.

Sydafrikas flagga.

Klimat

Somrarna, som är varma och infaller mellan november och april, får den mesta nederbörden. Undantag är kustområdet i väst och sydväst, där det regnar mest under vintern. Åsk- och hagelstormar är vanliga i inlandet.

Regnen i Sydafrika är oregelbundna och oförutsägbara. Två tredjedelar av landet har årsnederbörd på mindre än 500 mm, ett minimum för framgångsrikt jordbruk utan bevattning. I norr och nordväst finns det mest gynnsamma klimatet med varma somrar och torra, milda vintrar.

Temperaturen varierar både beroende på höjd över havet och breddgrad.

Naturtillgångar och energi

Sydafrika har världens största reserver av platina och beräknas ha hälften av världens guld, tre fjärdedelar av allt mangan och mer än två tredjedelar av allt krom. Landet har också stora fyndigheter av vanadium och andalusit liksom diamanter, kol och uran. Betydande gasfynd har gjorts och sökande efter olja pågår utanför kusten.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Arvet efter apartheid innebär att vita bönder driver ett väl utvecklat kommersiellt jordbruk, medan de svartas lantbruk i före detta hemländer är inriktat på självhushåll och ger dålig avkastning. Även vitas jordbruk har gett förhållandevis låg avkastning i internationell jämförelse.

Industri

Till skillnad från resten av Afrika är industrin med gruvbrytningen den viktigaste näringen i Sydafrika.

Turism

Turismen fick ett uppsving efter demokratiseringen och Syd­afrika har blivit ett snabbt växande resmål de senaste åren.
 

Besök Landguiden och läs mer om Sydafrika.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Sydafrikas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sydafrikas historia

Fördjupa dig i Sydafrikas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fakta om Sydafrika

Aktuell samhällsfakta om Sydafrika. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...