M
Tagg
Karta
Första världskrigets allianser i juli 1914.

Första världskrigets orsaker

Första världskriget 1914-1918 var det dittills största och blodigaste krig som någonsin inträffat. Det är bara andra världskriget som har överträffat första världskriget i antalet döda.

För att förstå orsakerna till första världskriget måste vi gå tillbaka till 1800-talet.

Under 1800-talet skedde en mängd händelser och skeenden som på olika sätt ledde fram till det stora kriget (som var den benämning som användes för konflikten innan det andra världskriget).

Några av de viktigaste bakomliggande orsakerna till första världskriget var:

ANNONS

ANNONS

  • Nationalismen
  • Industrialismen och kolonialismen
  • Tysklands enande
  • Kapprustning och alliansbyggen

Nationalismen

Under 1800-talet formades nationalstaterna i Europa. Enkelt förklarat skulle man kunna säga att en nationalstat är en stat som är uppbyggd kring en nation, det vill säga olika företeelser och traditioner som förenar människor inom ett område, som exempelvis högtider, språk och historia. Landets politiska historia gjordes till allas (invånarnas) historia. Tanken var att den gemensamma historien skulle få folket att enas med sin nation (se nationalromantiken). Det är denna enighet kring gemensamma värden som kallas för nationalism. Nationalismen skapade en känsla av ”vi” och ”dem” mellan Europas stater som i sin förlängning skapade misstänksamhet och en känsla av konkurrens länderna emellan.

Industrialismen och kolonialismen

Industrialism och kolonialism bidrog starkt till att öka känslan av nationell konkurrens mellan Europas stormakter. Det handlade dels om att ingen ville hamna på efterkälken i den industriella utvecklingen, men konkurrensen gällde även vilka länder som hade flest och bäst (mest naturresursrika) kolonier. Den industriella revolutionen hade dessutom skapat en bredare och större medelklass som hade råd att konsumera. Detta krävde i sin tur naturresurser som fanns att hämta i kolonierna. Under senare delen av 1800-talet var i stort sett hela världen uppdelad mellan olika kolonialmakter. De europeiska kolonialmakterna, bland annat Storbritannien, Frankrike och Belgien utnyttjade sina kolonier till bristningsgränsen. Ingen kolonialmakt var villig att dela med sig av sina landområden till det nybildade tyska kejsardömet (Tyskland) som grundades 1871. Tyskland hade därför få kolonier, men ville ha fler.

Tysklands enande

Det tyska riket bestod fram till 1871 huvudsakligen av kungariket Preussen samt en samling mindre kungadömen och hertigdömen. Det var under Preussen och dess ledare Otto von Bismarck (1815-1898), som det nya tyska riket (det tyska kejsardömet 1871-1918) enades.

ANNONS

ANNONS

Kejsardömet Tyskland (se karta) industrialiserades snabbt och i kombination med dess stora befolkning och starka militärmakt blev riket den största maktfaktorn på den europeiska kontinenten.

Bismarck var under slutet av sin aktiva tid som politiker (1880-talet) väl medveten om att ett europeiskt storkrig kunde få förödande konsekvenser för det nybildade tyska kejsardömet. Han ville därför hålla landet utanför en europeisk kraftmätning. Kejsaren Wilhelm II, och den högsta militärledningen i riket, var av en annan uppfattning då kejsaren såg det som sin främsta uppgift att skaffa kolonier och öka rikets gränser på bekostnad av andra stater. Efter att Bismarck tvingats avgå 1890 kom kejsarens utrikespolitiska drömmar och vilja att bli det som styrde Tysklands väg mot första världskriget.

Kapprustning och alliansbyggen

Det spända politiska läget bidrog till en kapprustning mellan de europeiska stormakterna. Under 1800-talets sista decennier började länderna ingå allianser för att försäkra sig om att få militär hjälp om fara för krig uppstod.

Under 1880-talet ingick tyska kejsardömet en allians men dubbelmonarkin Österrike-Ungern och Italien. Denna allians brukar benämnas för trippelalliansen eller centralmakterna. Senare, en bit in på första världskriget, lämnade Italien denna allians. Även Osmanska riket, (nuvarande Turkiet) stod på centralmakternas sida (fr.o.m. augusti 1914). Under 1890-talet ingick också Ryssland och Frankrike ett försvarsförbund som även Storbritannien anslöt sig till i början av 1900-talet (se karta).

Dessa alliansbyggen gav visserligen de enskilda staterna en känsla av trygghet, men samtidigt förband allianserna dess medlemmar att komma till hjälp om fara hotade. Europa var därmed som en stor krutdurk och det behövdes bara en gnista för att hela bygget skulle explodera då allianserna aktiverades och sattes i spel mot varandra. Gnistan kom från en revolver i Sarajevo.

avgränsare


Utlösande orsak

Den 28 juni 1914 blev den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans hustru ihjälskjutna på öppen gata i Sarajevo i Bosnien (som då var en provins som tillhörde Österrike-Ungern). Denna händelse har gått till historien som ”skotten i Sarajevo” och räknas som den utlösande orsaken till första världskriget. Gärningsmannen var en 19-årig student vid namn Gavrilo Princip som var medlem i den serbiska nationalistiska organisationen Svarta handen, vars målsättning var att befria de bosniska serberna från österrikiskt styre.

ANNONS

ANNONS

Händelsen i Sarajevo hade föregåtts av ett blodigt krig på Balkan där Serbien hade fördubblat sitt territorium. Den främsta konkurrenten till ett serbiskt rike var Österrike-Ungern. Organisationen Svarta handen, som hade förgreningar upp i den serbiska militärledningen, hoppades starta ett krig mellan Österrike-Ungern och Serbien. Baktanken var att Ryssland skulle komma till Serbiens undsättning och krossa rivalen Österrike-Ungern. Planen gick i lås. En månad efter skotten i Sarajevo förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien varefter Ryssland mobiliserade sin armé. Detta följdes av att Tyskland förklarade krig mot Ryssland. Det stora kriget hade börjat.

LÄS MER: Svarta veckan

LÄS MER: Första världskriget

LÄS MER: Var första världskriget oundvikligt?

LÄS MER: Första världskrigets följder

PODCAST: Orsaker till första världskriget

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som handlar om orsaker till första världskriget.

Uppdaterad: 26 mars 2024
Publicerad:
12 februari 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Första världskrigets orsaker

M

Gavrilo Princip ångrar ingenting

av: Magnus Västerbro
2023-03-03

Den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans fru Sophie besökte Sarajevo den 28 juni 1914. Båda sköts ihjäl av nationalisten Gavrilo Princip i vad som brukar kallas skotten i Sarajevo. Denna händelse utlöste första världskriget. I den här artikeln ska vi bland annat titta lite närmare på vilka motiv som låg bakom och vilka följder attentatet fick...

+ Läs mer

M

Mordet på Franz Ferdinand - gnistan som tände en världsbrand

av: Kaj Hildingson
2020-08-17

Det var nära att mordet på ärkehertig Franz Ferdinand i Sarajevo juni 1914 inte lyckades. En attentatsman vågade inte göra något, en annan kastade en bomb som inte exploderade och när attentatsmännen försökte ta livet av sig var deras gift för gammalt för att fungera. Men en polischef som inte lyssnade, en chaufför som inte fick nya order och en annan som bromsade på fel ställe gjorde att attentatsmannen Gavrilo Princip ändå kunde skjuta ihjäl ärkehertigen. Mordet förändrade världshistorien. Det inledde en kedja av händelser som ledde till första världskriget, ett krig som de inblandade länderna inte ville ha, inte visste vad de hade för mål med och som kostade nio miljoner människoliv...

+ Läs mer

S

Var första världskriget oundvikligt?

av: Lars Hammarén
2019-02-11

1914 var Europas stormakter indragna i ett komplicerat allianssystem (med två block) som en försäkring om hjälp i händelse av krig. Men var första världskriget oundvikligt och vilka bar största skulden till att kriget bröt ut? För att kunna resonera kring de frågorna måste vi först ge en kort sammanfattning av krigets orsaker...

+ Läs mer

M

Nationalism utlöste första världskriget

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-20

I början av 1900-talet ledde ökad nationalism och konkurrens om kolonier och råvaror till att spänningen steg mellan Europas stormakter. Tyskland, som hade enats under Otto von Bismarck, var en ny och framväxande makt som utmanade äldre imperier som Storbritannien och Frankrike. Allianser bildades och motsättningar skärptes, särskilt mellan Tyskland och Storbritannien. När Österrike-Ungern och Serbien hamnade i krig 1914, drogs deras allierade in i konflikten vilket utlöste första världskriget. Detta krig, med den efterföljande freden i Versailles, kom att förändra världen och ge upphov till extremnationella rörelser som fascism och nazism, som i sin tur riggade spelplanen för ännu ett världskrig...

+ Läs mer

S

Nationalismen och vägen till världskrig: Tysknationella rörelser och panslavism

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-16

I Öst- och Centraleuropa uppstod under 1800-talet myter om historiska motsättningar mellan germaner och slaver. Tysknationella (pangermanska) och panslaviska rörelser vann jordmån...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Skotten i Sarajevo - attentatet som startade första världskriget

av: Carsten Ryytty
2013-12-08

Den 28 juni 1914 mördades Österrikes tronföljare Frans Ferdinand i Sarajevo. Aldrig har ett så illa planerat terrordåd orsakat så många människors död. Som en följd av attentatet utbröt första världskriget som kom att involvera 74 miljoner soldater från 33 olika länder...

+ Läs mer

Podcast om Första världskrigets orsaker

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Läs mer

Länkar om Första världskrigets orsaker

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS