M

Libanon idag

Antal invånare: 6 082 360 (2017)
Huvudstad: Beirut

Befolkning

Över 90 procent av befolkningen i Libanon brukar betecknas som araber även om invånarnas historiska ursprung är mycket blandat.

Libaneserna identifierar sig dock inte främst som araber utan religion, politisk tillhörighet och släktskap avgör vilken “folkgrupp” man räknar sig till. Särskilt den religiösa tillhörigheten är viktig. Den icke-arabiska minoriteten utgörs främst av armenier, kurder, assyrier/syrianer, turkar och greker.

Antal invånare: 6 082 360 (2017)
Huvudstad: Beirut

Befolkning

Över 90 procent av befolkningen i Libanon brukar betecknas som araber även om invånarnas historiska ursprung är mycket blandat.

Libaneserna identifierar sig dock inte främst som araber utan religion, politisk tillhörighet och släktskap avgör vilken “folkgrupp” man räknar sig till. Särskilt den religiösa tillhörigheten är viktig. Den icke-arabiska minoriteten utgörs främst av armenier, kurder, assyrier/syrianer, turkar och greker.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religion i Libanon handlar om mycket mer än trosutövning. Religionstillhörigheten ligger som grund för en uppdelning av samhället där varje grupp har sin egen politiska kultur, samhörighet och ledare. Den styr de lagar som reglerar privatlivet, såsom förlovning, giftermål, skilsmässa, arv och adoption.

Libanons flagga.

Politiskt system

Libanon är en sekulär republik där olika religiösa grupper delar på makten enligt ett bestämt mönster, bland annat ska presidenten vara kristen maronit, premiärministern sunnimuslim och parlamentets talman shiamuslim. Författningen antogs 1926 och har ändrats flera gånger.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Före inbördeskriget 1975–1990, då de kristna grupperna dominerade politiken, försökte Libanon hålla sig neutralt i regionens konflikter samtidigt som relationerna till väst, särskilt Frankrike, var intima. Under kriget fick Syrien ett starkt grepp om landet och allt sedan dess har både inrikes- och utrikespolitiken dominerats av frågan om hur Libanon ska förhålla sig till Syrien.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Libanons ekonomi domineras av tjänstesektorn. Bank- och finansverksamhet, turism, och byggnadsverksamhet är viktiga näringar medan industri och jordbruk har en underordnad roll i ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Libanons geografi >

Utrikeshandel

Libanons har sedan gammalt en ställning som handelsmetropol i regionen. Handel motsvarar än så länge 60 procent av landets bruttonationalprodukt, men handelsnäringen hotas av nya transitvägar via hamnar och flygplatser i Jordanien och Israel.

Sociala förhållanden

Inkomstklyftorna i Libanon är stora. Den lilla elitens förmögenhet har växt sedan inbördeskriget tog slut 1990, medan de fattigas inkomster inte har ökat nämnvärt. Landet har inte heller någon tradition av att försöka fördela inkomsterna jämlikt. Fattigdomen och bristen på resurser har dessutom ökat på grund av den stora strömmen av flyktingar från Syrien.
 

Besök Landguiden och läs mer om Libanon.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Libanon

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Libanons geografi

Fördjupa dig i Libanons geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Libanons historia

Få en helhetsbild av Libanons historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...