Bild:
M

Peru idag

Antal invånare: 32 165 490 (2017)
Huvudstad: Lima

Befolkning

Perus ursprungliga invånare minskade kraftigt i antal under och efter den spanska erövringen på 1500-talet. Samtidigt har folkblandningen mellan spanskättlingar och ursprungsfolk lett till uppkomsten av stor folkgrupp med blandad bakgrund, mestiserna. Gränserna är flytande och många räknar sig idag som mestiser trots att de saknar spanskättade förfäder.

Religion

Religionsfrihet råder och katolsk kristendom är den förhärskande religionen. En stor del av de kristna utövar emellertid en religion som blandar katolska trosföreställningar med ritualer från traditionella indianska naturreligioner.

Politiskt system

Peru är en republik där presidenten är stats-, militär- och regeringschef. Det politiska landskapet befinner sig i ständig omvälvning med många nya partier och allianser. Under Alberto Fujimoris tid som president på 1990-talet inskränktes rättssystemets oberoende, men sedan han lämnade makten år 2000 har läget förbättrats.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Perus relationer till omvärlden är i allmänhet goda. De långdragna konflikter som under årtionden lett till slitningar i umgänget med grannländerna är nu reglerade i avtal. Landet deltar i flera handelsavtal i regionen och verkar för fortsatt utökat samarbete.

Ekonomi

Perus ekonomi har länge varit stark men fattigdomen är utbredd. Goda exportinkomster från bland annat storskalig gruvindustri och omfattande fiske gynnar främst en mindre del av samhället medan befolkningen i bergen och städernas slumområden ofta lever i självhushåll och hittar sin försörjning inom den stora informella ("svarta") sektorn.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Perus geografi >

Utrikeshandel

Perus utrikeshandel har vuxit betydligt de senaste åren och varuhandeln med utlandet har som regel genererat ett överskott. Samtidigt är handeln känslig för skiftande världsmarknadspriser, eftersom större delen av exportinkomsterna kommer från råvaror och halvfabrikat.

Sociala förhållanden

De sociala klyftorna och inkomstskillnaderna är mycket stora i Peru. Knappt var tredje invånare beräknades 2013 leva i fattigdom, och över sex procent i extrem fattigdom. Det råder stora skillnader mellan stad och landsbygd. Andelen fattiga är störst i Anderna.
 

Besök Landguiden och läs mer om Peru.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 32 165 490 (2017)
Huvudstad: Lima

Befolkning

Perus ursprungliga invånare minskade kraftigt i antal under och efter den spanska erövringen på 1500-talet. Samtidigt har folkblandningen mellan spanskättlingar och ursprungsfolk lett till uppkomsten av stor folkgrupp med blandad bakgrund, mestiserna. Gränserna är flytande och många räknar sig idag som mestiser trots att de saknar spanskättade förfäder.

Religion

Religionsfrihet råder och katolsk kristendom är den förhärskande religionen. En stor del av de kristna utövar emellertid en religion som blandar katolska trosföreställningar med ritualer från traditionella indianska naturreligioner.

Uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Peru

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Peru. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Latinamerika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Peru ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Peru ur olika perspektiv. Peru, formellt Republiken Peru, är en stat i västra Sydamerika vid Stilla havet. Landet gränsar till Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia och Ecuador. På gränsen mot Bolivia finns Titicacasjön, världens högst belägna, farbara sjö och i landet finns Amazonflodens källa...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Peru. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Perus geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Perus historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.