M

Peru idag

Antal invånare: 33 359 416 (2021)
Huvudstad: Lima

Peru var vid spanjorernas ankomst på 1500-talet centrum för det mäktiga inkariket som omfattade nästan en tredjedel av Sydamerika. Kolonisatörerna blev rika på enorma silverfyndigheter och gruvnäringen har fortsatt att vara central. Strider mellan maoistgerillan Sendero Luminoso och militär krävde närmare 70 000 människors liv under 1980- och 1990-talet. Korruptionsanklagelser fick president Alberto Fujimori att fly landet år 2000 och han dömdes senare till 25 års fängelse för människorättsbrott.

Antal invånare: 33 359 416 (2021)
Huvudstad: Lima

Peru var vid spanjorernas ankomst på 1500-talet centrum för det mäktiga inkariket som omfattade nästan en tredjedel av Sydamerika. Kolonisatörerna blev rika på enorma silverfyndigheter och gruvnäringen har fortsatt att vara central. Strider mellan maoistgerillan Sendero Luminoso och militär krävde närmare 70 000 människors liv under 1980- och 1990-talet. Korruptionsanklagelser fick president Alberto Fujimori att fly landet år 2000 och han dömdes senare till 25 års fängelse för människorättsbrott.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

En majoritet av invånarna i Peru har både europeiska och sydamerikanska rötter. En dryg fjärdedel identifierar sig som tillhörande ett ursprungsfolk, varav quechua är överlägset störst. En majoritet av invånarna talar bara spanska men nästan 15 procent har quechua som förstaspråk.

Perus flagga.

Religion

Religionsfrihet råder och katolsk kristendom är den förhärskande religionen. En stor del av de kristna utövar emellertid en religion som blandar katolska trosföreställningar med ritualer från traditionella naturreligioner.

Inrikespolitik och författning

Peru är en republik med stark presidentmakt. Inrikespolitiken präglas av politisk oro. Alla som varit ordinarie president de senaste årtiondena har antingen avsatts, fängslats eller åtminstone åtalats för brott. I december 2022 avsattes hastigt Pedro Castillo efter knappt ett och ett halvt år på posten, och vicepresidenten Dina Boluarte tog över som den femte presidenten på två år. Hon blev Perus första kvinnliga statschef.

Demokrati och rättigheter

Peru har huvudsakligen fungerande institutioner och maktskiften har under 2000-talet skett under ordnade former. Den djupt ingrodda korruptionen är dock ett samhällsproblem. Flera skandaler på senare tid har på nytt skakat förtroendet för demokratin och politiken. Ursprungsfolken är utsatta för diskriminering och har bristfällig politisk representation.

Utrikespolitik och försvar

Perus relationer till omvärlden är i allmänhet goda. De långdragna konflikter som under årtionden lett till slitningar i umgänget med grannländerna är nu reglerade i avtal. Landet deltar i flera handelsavtal i regionen och verkar för fortsatt utökat samarbete.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Perus ekonomi har länge varit stark men fattigdomen är utbredd. Goda exportinkomster från bland annat storskalig gruvindustri och omfattande fiske gynnar främst en mindre del av samhället. Befolkningen i bergen och städernas slumområden lever ofta i självhushåll och hittar sin försörjning utanför den formella ekonomin.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Perus geografi >

Sociala förhållanden

De sociala klyftorna och inkomstskillnaderna är mycket stora i Peru. Drygt var femte invånare beräknas leva i fattigdom. Det råder stora skillnader mellan stad och landsbygd. Andelen fattiga är störst i Anderna.

Besök Landguiden och läs mer om Peru.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Peru

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Peru

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Perus geografi

Geografi med fokus på Peru. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Perus geografi ur olika perspektiv.

Perus historia

Fördjupa dig i Perus historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.