M

Peru idag

Antal invånare: 32 165 490 (2017)
Huvudstad: Lima

Befolkning

Perus ursprungliga invånare minskade kraftigt i antal under och efter den spanska erövringen på 1500-talet. Samtidigt har folkblandningen mellan spanskättlingar och ursprungsfolk lett till uppkomsten av stor folkgrupp med blandad bakgrund, mestiserna. Gränserna är flytande och många räknar sig idag som mestiser trots att de saknar spanskättade förfäder.

Antal invånare: 32 165 490 (2017)
Huvudstad: Lima

Befolkning

Perus ursprungliga invånare minskade kraftigt i antal under och efter den spanska erövringen på 1500-talet. Samtidigt har folkblandningen mellan spanskättlingar och ursprungsfolk lett till uppkomsten av stor folkgrupp med blandad bakgrund, mestiserna. Gränserna är flytande och många räknar sig idag som mestiser trots att de saknar spanskättade förfäder.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder och katolsk kristendom är den förhärskande religionen. En stor del av de kristna utövar emellertid en religion som blandar katolska trosföreställningar med ritualer från traditionella indianska naturreligioner.

  Perus flagga.

  Politiskt system

  Peru är en republik där presidenten är stats-, militär- och regeringschef. Det politiska landskapet befinner sig i ständig omvälvning med många nya partier och allianser. Under Alberto Fujimoris tid som president på 1990-talet inskränktes rättssystemets oberoende, men sedan han lämnade makten år 2000 har läget förbättrats.

  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Perus relationer till omvärlden är i allmänhet goda. De långdragna konflikter som under årtionden lett till slitningar i umgänget med grannländerna är nu reglerade i avtal. Landet deltar i flera handelsavtal i regionen och verkar för fortsatt utökat samarbete.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Perus ekonomi har länge varit stark men fattigdomen är utbredd. Goda exportinkomster från bland annat storskalig gruvindustri och omfattande fiske gynnar främst en mindre del av samhället medan befolkningen i bergen och städernas slumområden ofta lever i självhushåll och hittar sin försörjning inom den stora informella ("svarta") sektorn.

   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Perus geografi >

   Utrikeshandel

   Perus utrikeshandel har vuxit betydligt de senaste åren och varuhandeln med utlandet har som regel genererat ett överskott. Samtidigt är handeln känslig för skiftande världsmarknadspriser, eftersom större delen av exportinkomsterna kommer från råvaror och halvfabrikat.

   Sociala förhållanden

   De sociala klyftorna och inkomstskillnaderna är mycket stora i Peru. Knappt var tredje invånare beräknades 2013 leva i fattigdom, och över sex procent i extrem fattigdom. Det råder stora skillnader mellan stad och landsbygd. Andelen fattiga är störst i Anderna.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Peru.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 21 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Peru

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Perus geografi

   Geografi med fokus på Peru. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Perus geografi ur olika perspektiv.

   Perus historia

   Fördjupa dig i Perus historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.