M
Kategori
Karta

Thailands historia

Thailand har till skillnad från andra länder i Sydöstasien aldrig varit koloniserat. Landet har varit självständigt sedan 1200-talet, med undantag för några korta perioder av underkastelse under Burma och den japanska ockupationen under andra världskriget.

De äldsta spåren av mänskliga bosättningar som hittats i Thailand beräknas vara cirka 40 000 år gamla. Enkla former av odling kan ha förekommit runt 10 000 f Kr, och metallhantering och keramiktillverkning hade sannolikt introducerats runt 2 000 f Kr.

Thailand har till skillnad från andra länder i Sydöstasien aldrig varit koloniserat. Landet har varit självständigt sedan 1200-talet, med undantag för några korta perioder av underkastelse under Burma och den japanska ockupationen under andra världskriget.

De äldsta spåren av mänskliga bosättningar som hittats i Thailand beräknas vara cirka 40 000 år gamla. Enkla former av odling kan ha förekommit runt 10 000 f Kr, och metallhantering och keramiktillverkning hade sannolikt introducerats runt 2 000 f Kr.

ANNONS

ANNONS

Vid vår tideräknings början beboddes Thailand av mon-khmertalande folk. Omkring 500 e Kr grundades monriket Dvaravati i norra Thailand. Ungefär 500 år senare hade thaifolk, som successivt vandrat ned från södra Kina, etablerat sig längs floden Chao Praya. 1238 grundades det första thairiket, Sukothai, i den norra delen av Chao Phrayas flodsystem.

Under kung Ramkamhaeng 1283–1317 stärktes riket och två reformer genomfördes som ännu präglar landet: theravadabuddismen blev statsreligion och ett eget skriftspråk infördes.

I mitten av 1300-talet skapades ett andra thairike, Siam, med centrum i staden Ayutthaya längre söderut. När Siam stegvis besegrade Angkorriket i Kambodja flyttades rikets gränser längre åt öster och söder. Kontrollen över Siams ytterområden var dock svag. Under kung Trailok på 1400-talet infördes ett förvaltningssystem, saktina, som var i bruk ända till början av 1900-talet och som man kan se spår av än idag. Kungen rangordnade sina tjänstemän i en strikt hierarki genom att tilldela dem olika stora markområden att förfoga över. På så sätt höll sig tjänstemän över hela riket väl med kungen.

Ayutthayas läge vid Chao Phraya var fördelaktigt för såväl kontroll över regionen som handel med omvärlden. Många forskare anser att staden var störst i världen i mitten av 1600-talet.

På 1500-talet började européer visa intresse för handel med Sydöstasien. Portugiserna var först med att upprätta ett handelshus i Ayutthaya och snart skrevs handelsavtal också med andra stormakter. Eftersom handel inte hörde till thailändsk tradition bedrevs den i hög grad av kineser.

Siam fann sig snart klämt mellan rivaliserande europeiska stormakter, främst holländarebritter och fransmän. Kungarna försökte tillgodose olika koloniala krav för att bevara självständigheten. I slutet av 1600-talet kom en reaktion mot den utländska inblandningen och hundra år av tilltagande isolering följde. Det ledde till att Ayutthayas resurser minskade och regenterna försvagades. Ärkerivalen Burma såg sin chans och intog 1767 huvudstaden, som jämnades med marken.

ANNONS

ANNONS

Den burmesiska ockupationen blev kortvarig. Thailändarna reste sig och en ny stat grundades. 1782 tog general Chao Phya Chakri makten och blev den förste monarken i den kungadynasti som än idag sitter på Thailands tron. Chao Phya Chakri lät bygga en ny huvudstad vid den lilla handelsplatsen Bangkok öster om Chao Phrayas flodmynning.

De första Chakri-kungarna såg till att stärka Siam gentemot Burma och skydda riket mot hoten från Europas kolonialmakter. Landet utvecklades till en buffertzon mellan britter i väster och fransmän i öster. Med diplomati och landavträdelser kunde thailändarna bevara sin självständighet.

Under kung Mongkut (Rama IV, 1851-1868) och kung Chulalongkorn (Rama V, 1868–1910) växte intresset för teknik och idéer från västerlandet vid hovet och inom den övriga samhällseliten. Chulalongkorn kallas ofta ”det moderna Thailands fader”, eftersom han avskaffade saktinasystemet, moderniserade förvaltningen och införde statliga skolor.

Under 1900-talets första decennier tilltog Siams välstånd genom den växande exporten av ris. Bangkok utvecklades till ett viktigt handelscentrum. Spänningen ökade mellan kungahuset och den moderna tidens elit inom statsförvaltningen. Ett försök att störta kungen 1912 var en första signal om den växande klyftan.

1932 gjorde en oblodig statskupp slut på kungens envälde. En konstitutionell monarki infördes där makten låg hos regeringen. Siam kom att styras av en europeiskt utbildad elit inom förvaltningen och militären. Makten koncentrerades efterhand hos marskalk Phibun Songkhram, som beundrade Hitler och införde en fascistisk samhällsmodell. Phibun ändrade 1939 landets namn till Thailand, vilket betyder ”de frias land”.

Under andra världskriget samarbetade Thailand med Japan och hamnade 1941 därför under en mildare japansk ockupation än andra länder i regionen. I takt med att krigslyckan vände för japanerna växte missnöjet bland thailändarna. 1944 avsattes Phibun av en USA-stödd motståndsrörelse och demokratin återupprättades.

Läs i Landguiden om Thailands historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Thailands historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Thailands geografi

Geografi med fokus på Thailand. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Thailands geografi ur olika...

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Sh
Karta

Fakta om Thailand

Aktuell samhällsfakta om Thailand. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...