Grym kejsarinna

ÅRET RUNT 8 oktober
Bild:
Kvinnliga statyer inuti en grav, Kina tidigt 700-tal. Kanske föreställer de kejsarens bihustrur som drottning Wo-Hou också lät mörda. Vem vet?

Grym kejsarinna

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Den 8 oktober 701 tog den kinesiska prinsessan Yung-Tai (namnet betyder Evig frid) sitt liv. Det var på order av kejsarinnan Wo-Hou. Wo-Hou var en ovanligt grym och barbarisk kvinna. När hon blev kejsarinna lät hon dränka kejsarens övriga bihustrur i vinfat. Innan de dog hade hon låtit hugga av händerna och fötterna på bihustrurna. Då kejsaren dog satte hon sin son på tronen. Då sonen inte var tillräckligt lydig blev han mördad av henne. Wo-Hou utropade då sig själv till Kinas regent. För att sitta säkert på tronen, utrotade hon hela den kejserliga familjen. Prinsessan Yung-Tais tragiska öde föll i glömska tills de kinesiska myndigheterna 1969 började gräva ut en av pyramidgravarna från tangdynastin i närheten av Sian.

Kategorier:
Relaterade taggar:

Liknande Året runt

20 december
av:
Carsten Ryytty
Den 20 december 1893 föddes Mao Zedong (Mao Tse Tung). Mao var son till en småbonde i provinsen Hunan. Redan vid unga år agiterade han för radikala idéer 1921 var han med om att grunda Kinas...
07 september
av:
Carsten Ryytty
Den 7 september 1901 tvingades Kina underteckna det så kallade Boxarprotokollet. Därmed var ”Boxarupproret” över. Under hela 1800-talet växte främlingshatet i Kina allt starkare. Den hemliga...
29 augusti
av:
Carsten Ryytty
Den 29 augusti 1842 undertecknades freden i Nanking. Kina tvingades överlämna Hongkong ”För evigt” till Storbritannien. Hela 1800-talet var en tid av förödmjukelser för Kina och dess folk. Mellan...
19 juli
Bild:
av:
Carsten Ryytty
Den 19 juli 1864 stormade kinesiska regeringstrupper Nanking och därmed var det slut på Taipingupproret som hade varat i 14 år. Taipingupproret var främst ett religiöst uppror, men ledarna ville...